ตกกระ

ภาษาอังกฤษ


v have freckles
คำอธิบาย: มีลักษณะเป็นจุดดำๆ เล็กบ้าง โตบ้าง ที่ผิวกายคน สัตว์ หรือสิ่งอื่นๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: develop freckles , have discoloration of the skin
ตัวอย่างประโยค: สาวๆ ฝรั่งจะตกกระกันทุกคน