ตก

ภาษาอังกฤษ


v be crestfallen
คำอธิบาย: โดยปริยายหมายความว่า ลดลงต่ำ เป็นอาการแสดงว่า กลัว ยอมแพ้ หรือหมดกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: จ๋อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be sad , droop
ตัวอย่างประโยค: เด็กนักเรียนคอตกเมื่อได้ฟังผลสอบแล้ว
v make a success of
ความหมายเหมือนกับ: สำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: get something done
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องแก้ปัญหาให้ตก
v miss
คำอธิบาย: ไม่ได้ขึ้นยานพาหนะ เพราะไปไม่ทันหรือไม่มีค่าโดยสาร
ความหมายเหมือนกับ: พลาด , ไม่ทันเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: can not catch
ตัวอย่างประโยค: เขาตกรถเพราะตื่นสาย
v come to
ความหมายเหมือนกับ: มาถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: arrive
ตัวอย่างประโยค: Microsoft Windows เวอร์ชัน 3.0 ตกมาถึงเมืองไทยเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
v fall into
ความหมายเหมือนกับ: ได้ , ถึง ,
คำที่เกี่ยวข้อง: fall on
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังตกที่นั่งลำบากเมื่อบริษัทมีนโยบายปลดคนออก
v miss
ความหมายเหมือนกับ: ขาดหายไป
คำที่เกี่ยวข้อง: leave out
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคำนี้ตกไปจากประโยค จะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป
v fall
ความหมายเหมือนกับ: ลดลง , ต่ำลง
คำที่เกี่ยวข้อง: drop , be down
คำตรงข้าม: สูงขึ้น
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังตกอย่างมาก
v come
ความหมายเหมือนกับ: ย่างเข้า , ถึงเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: approach
ตัวอย่างประโยค: พอตกเย็น พ่อก็ตั้งวงเหล้าทันที
v fall
คำอธิบาย: ไหลลง, หยดลงมา
คำที่เกี่ยวข้อง: drop , set (sun) , shed (tears)
ตัวอย่างประโยค: เมื่อคืนฝนตกหนักมาก
v fall (on)
คำอธิบาย: กิริยาที่ลดลงสู่ระดับต่ำในอาการอย่างพลัดลง หล่นลง
ความหมายเหมือนกับ: หล่น , ร่วง , ตกหล่น
คำที่เกี่ยวข้อง: fall (onto) , fall (down) , fall (into)
ตัวอย่างประโยค: ช่างก่อสร้างตกนั่งร้าน เหตุเพราะเหยียบพลาด
v fish (with a hook and line)
คำอธิบาย: เอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อหย่อนลงไปให้ปลาหรือกุ้งกิน แล้ววัดหรือสาวขึ้นมา
คำที่เกี่ยวข้อง: angle
ตัวอย่างประโยค: วัดเป็นเขตอภัยทานจึงเป็นสถานที่ที่ห้ามตกปลา
v fade (colours)
คำอธิบาย: สีที่ละลายออกหรือจางไปในเวลาซักหรือถูกแดด
ความหมายเหมือนกับ: สีตก
คำที่เกี่ยวข้อง: run (colours)
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของกิจการได้พัฒนาอุปกรณ์และกรรมวิธีซักผ้าม่านได้อย่างสะอาด โดยไม่ทำให้ผ้าหด สีตก หรือขาดลุ่ย
v fail (an examination)
คำอธิบาย: ไม่ผ่านการทดสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: flunk , not pass (a test)
คำตรงข้าม: ได้ , ผ่าน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าใครตกวิชาเลขและภาษา จะต้องเรียนซ้ำชั้น