ด้านเดียว

ภาษาอังกฤษ


adv one-sided
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่ายเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: unilaterally