ด้านหน้า

ภาษาอังกฤษ


v shameless
คำอธิบาย: ดื้อเข้าไปหาโดยไม่รู้สึกอาย
ความหมายเหมือนกับ: บากหน้า , หน้าทน , หน้าหนา , หน้าด้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: bear shame , brazen-faced , impudent
ตัวอย่างประโยค: เขาด้านหน้ามาขอเงินพ่อแม่ของเขาไปซื้อรถยนต์
n front
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหน้า , แถวหน้า
คำตรงข้าม: ด้านหลัง
ตัวอย่างประโยค: มีต้นไม้ดอกเรียงรายอยู่ตามริมรั้วด้านหน้าบ้าน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top