ด้านท้าย

ภาษาอังกฤษ


n rear
ความหมายเหมือนกับ: ตอนหลัง , ส่วนหลัง , ตอนท้าย , ด้านหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: back , hind
คำตรงข้าม: ข้างหน้า