ดูแลงาน

ภาษาอังกฤษ


v administrate
ความหมายเหมือนกับ: บริหาร , ดำเนินงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: manage , administer , direct