ดูเหมือนว่า

ภาษาอังกฤษ


aux seem
ความหมายเหมือนกับ: ดูเหมือน , ดูเหมือนจะ , ดูท่า
คำที่เกี่ยวข้อง: as if , as though


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top