ดูทีวี

ภาษาอังกฤษ


v watch television
คำที่เกี่ยวข้อง: watch TV