ดูดซับ

ภาษาอังกฤษ


v absorb
ความหมายเหมือนกับ: ซับ , ดูดซึม , ซึมซับ , ดูด , ซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: suck