ดูดกลืน

ภาษาอังกฤษ


v absorb
ความหมายเหมือนกับ: ดูด , กลืน