ดูด

ภาษาอังกฤษ


v absorb
ความหมายเหมือนกับ: ดูดซึม , ดูดกลืน , ซึมซับ
v suck
ความหมายเหมือนกับ: สูบ , สูด , อัด
คำที่เกี่ยวข้อง: drink , imbibe