ดุ

ภาษาอังกฤษ


adj fierce
ความหมายเหมือนกับ: ถมึงทึง , บึ้ง , น่ากลัว , น่าเกรงขาม
คำที่เกี่ยวข้อง: ferocious , unfriendly
ตัวอย่างประโยค: เธอว่าตัวเองไม่ใช่คนหยิ่งแต่เป็นคนหน้าดุและไม่ค่อยยิ้ม

คำที่มี "ดุ" ในคำ


ดุ๊กดิ๊ก adv ceaselessly
คำอธิบาย: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ตัวอย่างประโยค: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน

ดุเด็ดเผ็ดมัน adv furiously
ความหมายเหมือนกับ: ดุเดือด , รุนแรง , ร้ายแรง , ดุเดือดเลือดพล่าน
ตัวอย่างประโยค: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่

ดุเดือดเลือดพล่าน adv furiously
ความหมายเหมือนกับ: ดุเดือด , รุนแรง , ร้ายแรง , ดุเด็ดเผ็ดมัน
ตัวอย่างประโยค: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน

ดุบดิบ adv slowly
คำอธิบาย: เคลื่อนไหวน้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: เชื่องช้า
ตัวอย่างประโยค: หนอนคลานบนพื้นดินอย่างดุบดิบ

ดุลพินิจ n discretion
คำอธิบาย: การวินิจฉัยที่เห็นสมควร
ความหมายเหมือนกับ: ดุลยพินิจ

ดุจดั่ง v be like
คำอธิบาย: เป็นคำเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนดัง , เปรียบดัง , เปรียบเหมือน , เสมือนดั่ง
ตัวอย่างประโยค: ความรู้ดุจดั่งโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง หากใช้ไม่ระวังอาจเผาพังหมด

ดุ่ม adv without looking left or right
คำอธิบาย: อย่างมีอาการก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆ โดยไม่ดูอะไร
ความหมายเหมือนกับ: ดุ่ย , ดุ่มๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินดุ่มไปตามทางที่คดเคี้ยวอย่างมีจุดหมายท่ามกลางความมืดมิด

ดุ้ง adj bent (outwards or upwards)
คำอธิบาย: โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ
ความหมายเหมือนกับ: โค้ง , นูน , แอ่น

ดุ้งดิ้ง adv swaggeringly
ความหมายเหมือนกับ: สะบัดสะบิ้ง , เล่นตัว , ดีดดิ้น , ตุ้งติ้ง
ตัวอย่างประโยค: เธอเดินดุ้งดิ้งออกไปจากห้อง

ดุด่า v scold
ความหมายเหมือนกับ: ว่ากล่าว , ตำหนิ , ด่า , ด่าทอ , ด่าว่า , บริภาษ
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกดุด่าเพราะมาสาย

ดุเดือด adv violently
ความหมายเหมือนกับ: รุนแรง , ร้ายแรง , เหี้ยมโหด , ดุดัน

ดุ adj embossed design

ดุ v push
ความหมายเหมือนกับ: ดัน , ผลัก , ไส , เข็น , รุน , ขับดัน

ดุ้น clas piece
ความหมายเหมือนกับ: ท่อน , แท่ง

ดุ้น n piece
ความหมายเหมือนกับ: ท่อน , แท่ง

ดุ n button
ความหมายเหมือนกับ: กระดุม , ลูกดุม , ลูกกระดุม , เครื่องกลัดกัน

ดุ n hub

ดุรงค์ n horse
ความหมายเหมือนกับ: ม้า

ดุริยะ n musical instruments
ความหมายเหมือนกับ: ดุริย , เครื่องดนตรี , ดุริยางค์ , เครื่องดีดสีตีเป่า

ดุริยางค์ n musical instrument
ความหมายเหมือนกับ: ดนตรี , ดุริยางค , เครื่องดนตรี , เครื่องดีดสีตีเป่า

ดุริยางคศาสตร์ n science of playing musical instrument

ดุริยางคศิลป์ n arts of playing music

ดุ v balance
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , เสมอกัน , ทัดเทียมกัน

ดุ n libra
ความหมายเหมือนกับ: ราศีตุล

ดุ n balance
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่ากัน , ความเสมอกัน , ความทัดเทียมกัน

ดุลการค้า n balance of trade

ดุลการชำระเงิน n balance of payments

ดุลชำระหนี้ n balance of payments

ดุลภาค n equity
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียม , ความเสมอกัน , ความสมดุล , ความเสมอภาค

ดุลอำนาจ n balance of power

ดุษฎี n pleasure
ความหมายเหมือนกับ: ความยินดี , ความชื่นชม

ดุษฎีนิพนธ์ n dissertation
ความหมายเหมือนกับ: วิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอก

ดุษฎีบัณฑิต n doctor
ความหมายเหมือนกับ: ปริญญาเอก

ดุษฎีมาลา n Thai medal given for academic distinction

ดุษณี n silent acceptance
ความหมายเหมือนกับ: ดุษณีภาพ , อาการนิ่ง , อาการเงียบ

ดุษณีภาพ n tacitly
ความหมายเหมือนกับ: อาการสงบ , ดุษณี , อาการนิ่ง

ดุสิต n fourth land of heaven

ดุดัน adj violent
คำอธิบาย: ดุอย่างไม่ลดละ
ความหมายเหมือนกับ: ดุเดือด , รุนแรง , ดุร้าย , กราดเกรี้ยว , โหดร้าย
คำตรงข้าม: ใจดี
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนดุดันเด็กๆ จึงไม่กล้าอยู่ใกล้

ดุ v support
ความหมายเหมือนกับ: ดัน , ผลัก , รุน , สนับสนุน , ผลักดัน
คำตรงข้าม: ดึง

ดุกดิก v move
คำอธิบาย: อาการที่ขยับไปขยับมาไม่อยู่นิ่งๆ, ยักไปยักมา
ความหมายเหมือนกับ: หยุกหยิก , กระดุกกระดิก , ขยุกขยิก , ยิกยัก
คำตรงข้าม: นิ่ง , สงบ
ตัวอย่างประโยค: ดุอย่าดุกดิกขณะที่ฉันทำแผลให้คุณ

ดุด่าว่ากล่าว v scold
ความหมายเหมือนกับ: ดุด่า

ดุลยภาพ n equilibrium
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียมกัน , ความเสมอภาค , ความสมดุล

ดุลยพินิจ n discretion

ดุร้าย adj wild
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีอารยธรรม , หยาบคาย , โหดร้าย , รุนแรง

ดุด่าว่ากล่าว v castigate
ความหมายเหมือนกับ: ตำหนิติเตียน

ดุ prep like
ความหมายเหมือนกับ: ดัง , เช่น , อย่าง , ราวกับ , คล้าย

ดุ่ย adv without looking left or right
ความหมายเหมือนกับ: ดุ่มๆ

ดุ่มๆ adv without looking left or right
ความหมายเหมือนกับ: ดุ่ย

ดุร้าย adj cruel
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายกาจ

ดุร้าย v be wicked
ความหมายเหมือนกับ: ใจดำ , โหด , ใจทมิฬ
คำตรงข้าม: ใจดี , ปราณี

ดุร้าย adj evil-minded
ความหมายเหมือนกับ: ใจดำ , โหด , ใจทมิฬ
คำตรงข้าม: ใจดี , ปราณี

ดุ่มๆ adv walk for no special reason

ดุร้าย v be cruel
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายกาจ , โหดร้าย
คำตรงข้าม: เมตตา

ดุร้าย v ill treat
ความหมายเหมือนกับ: หยาบช้า , ร้ายกาจ , ทำร้าย , โหดร้าย , โหดเหี้ยม , เหี้ยม
คำตรงข้าม: เมตตากรุณา

ดุ conj like
ความหมายเหมือนกับ: ราวกับ , เช่น , คล้าย , เหมือน , ดัง , ประหนึ่ง , ดุจดัง , เหมือน , เช่น , เยี่ยง

ดุ conj like
ความหมายเหมือนกับ: ราวกับ , เช่น , คล้าย , เหมือน , ดัง , ประหนึ่ง , ดุจดัง , เหมือน , เช่น , เยี่ยง , ประดุจ

ดุ conj as if
ความหมายเหมือนกับ: ราวกับ , คล้าย , ประดุจ , ดุจดัง , เหมือน , เช่น , ดัง

ดุร้าย v wicked
ความหมายเหมือนกับ: เลวทราม , เลวร้าย , ชั่ว , ชั่วช้า , โหดเหี้ยม , ทราม , ต่ำช้า , ร้าย , เลวมาก

ดุริย n musical instruments
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องดนตรี , ดุริยางค์ , เครื่องดีดสีตีเป่า

ดุริยางค n musical instrument
ความหมายเหมือนกับ: ดนตรี , เครื่องดนตรี , เครื่องดีดสีตีเป่า

ดุเหว่า n koel

ดุจว่า conj as though
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกับ , ดังว่า , ประหนึ่งว่า

ดุจว่า conj as though
ความหมายเหมือนกับ: ประหนึ่งว่า

ดุร้าย adj violent
ความหมายเหมือนกับ: ดุเดือด , รุนแรง , กราดเกรี้ยว , โหดร้าย
คำตรงข้าม: ใจดี

ดุ่มๆ adv straightly
ความหมายเหมือนกับ: ดุ่ม , มุ่งไป , ตรงไป
คำตรงข้าม: เลี้ยวลด

ดุ conj like
ความหมายเหมือนกับ: เช่นเดียวกับ , ราวกับ , ราว , อย่างกับ , เฉก , เช่น , ดัง
คำตรงข้าม: ต่างกับ

วัสดุก่อสร้าง n construction materials
คำอธิบาย: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุก่อสร้าง , สิ่งของก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต

คลังพัสดุ n materials store

ดุดี v praise
ความหมายเหมือนกับ: แซ่ซ้อง , ยกย่อง , เชิดชู , สรรเสริญ , ชมเชย

สมดุ v equilibrium
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียม , เสมอภาค , เท่ากัน

สมดุลย์ v equilibrium
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียม , เสมอภาค , เท่ากัน

สมดุลยภาพ n equilibrium
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียมกัน , ความเสมอภาค , ดุลยภาพ , ความสมดุล

สะดุ้ง v shudder
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , ผวา

สะดุ v discontinue
ความหมายเหมือนกับ: หยุด , ชะงัก , ติดขัด
คำตรงข้าม: ราบรื่น

สะดุ v stumble
ความหมายเหมือนกับ: คะมำ , ถลา , เสียหลัก

ขาดดุ v run deficit
คำอธิบาย: มูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก
ความหมายเหมือนกับ: เสียดุล , เสียดุลการค้า , ขาดดุลการค้า
คำตรงข้าม: เกินดุล
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในเกณฑ์สูง 7 - 8 % ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2536

ความดุร้าย n cruelty
ความหมายเหมือนกับ: ความโหดเหี้ยม , ความโหดร้าย , ความป่าเถื่อน
คำตรงข้าม: ความอ่อนโยน
ตัวอย่างประโยค: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต

ลูกกระดุ n button
คำอธิบาย: เครื่องกลัดกับส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน ทำเป็นรูปต่างๆ มักมีรังดุมสำหรับขัด
หน่วยนับ: เม็ด
ความหมายเหมือนกับ: กระดุม , ลูกดุม
ตัวอย่างประโยค: เขาแกะลูกกระดุมเสื้อสีขาว ใช้ฝ่ามือพัดลมไปมาตรงหน้าอก

สมดุ v be balanced
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , เสมอกัน
ตัวอย่างประโยค: ภาวะว่างงานเกิดขึ้นเพราะปริมาณของคนกับงานไม่สมดุลกัน

สมดุ adj balanced
ความหมายเหมือนกับ: พอเหมาะ
ตัวอย่างประโยค: ภาวะการเงินของประเทศอยู่ในภาวะสมดุล

สมดุ n balance
ตัวอย่างประโยค: การมุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวโดดๆ ทำให้เกิดการเสียสมดุล

สะดุ้ง v be startled
คำอธิบาย: ไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจ เพราะไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ได้นึกคาดหมายไว้เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: น้องคนเล็กใช้มือตบที่หลังกระต่ายจนสะดุ้งและขยับตัวไปข้างหน้านิดหนึ่ง

สะดุ้ง n kind of fish trap
คำอธิบาย: เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายยอยก
ความหมายเหมือนกับ: กะดุ้ง

กลัดกระดุ v button up one´s coat
ความหมายเหมือนกับ: ติดกระดุม
ตัวอย่างประโยค: ขอทานสวมเสื้อสีคล้ำแถมยังกลัดกระดุมไม่ตรงรัง

เกินดุ v overbalance
คำอธิบาย: ไม่เท่าเทียมกันโดยส่วนหนึ่งมีมากกว่าอีกส่วน
คำตรงข้าม: ขาดดุล
ตัวอย่างประโยค: ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชายังเกินดุลของนักทำลายอีกมาก

คำสดุดี n praise
ความหมายเหมือนกับ: คำสรรเสริญ , คำยกย่อง
ตัวอย่างประโยค: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา

วัสดุ n material
คำอธิบาย: วัตถุที่นำมาใช้
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุ , อุปกรณ์ , สิ่งของ
ตัวอย่างประโยค: ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเล่น มักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ

เครื่องสะดุ้ง n decorative naga
ความหมายเหมือนกับ: นาคสะดุ้ง

งบดุ n balance sheet
คำอธิบาย: รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: งบต่างๆ ที่อาจจะให้คอมพิวเตอร์ทำให้คือ งบรายได้ งบดุล แผนกำไร และรายงายด้านการเงินอื่นๆ

พัสดุ n parcel post
คำอธิบาย: หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
หน่วยนับ: ชิ้น, กล่อง, ห่อ, หีบ
ความหมายเหมือนกับ: พัสดุภัณฑ์
ตัวอย่างประโยค: วันนี้มีพัสดุส่งมาจากใต้ถึงเธอ กล่องใหญ่มากเลย

พัสดุ n article
คำอธิบาย: สิ่งของเครื่องใช้
หน่วยนับ: ชิ้น, ประเภท
ตัวอย่างประโยค: งานพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน

พัสดุไปรษณีย์ n parcel post
คำอธิบาย: หีบห่อบรรจุสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าไปรษณียภัณฑ์อื่นๆ หุ้มห่อแน่นหนามั่นคง เหมาะแก่สภาพของสิ่งของและระยะทางที่จะส่งไป
หน่วยนับ: ชิ้น, กล่อง, ห่อ
ตัวอย่างประโยค: แสตมป์นั้นนอกจากจะใช้ผนึกบนซองจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์แล้ว ยังเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลาย

พัสดุภัณฑ์ n parcel post
คำอธิบาย: หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
หน่วยนับ: ชิ้น, ห่อ, หีบ, กล่อง
ความหมายเหมือนกับ: พัสดุ
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดส่งจะต้องระวังสินค้าพัสดุภัณฑ์เป็นอย่างดี ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

ดุ v support
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ค้ำจุน
คำตรงข้าม: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: เขามีแต่ค่าจ้างประจำวันเท่านั้นที่ช่วยให้เขาผดุงชีพอยู่ได้

ดุงครรภ์ n midwife
คำอธิบาย: ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน
ความหมายเหมือนกับ: หมอตำแย
ตัวอย่างประโยค: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้องควรจะปรึกษาแพทย์หรือผดุงครรภ์

ดุงรักษา v maintain
คำอธิบาย: รักษาให้คงสภาพ, รักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , บำรุงรักษา
ตัวอย่างประโยค: คนไทยทุกคนมีหน้าที่ผดุงรักษาสมบัติของชาติไว้

สะดุ้งสะเทือน v tremble
ความหมายเหมือนกับ: สะดุ้ง , พรั่นพรึง , หวั่นไหว
ตัวอย่างประโยค: คำขู่ของ “ป๋าเหนาะ” ไม่ทำให้ “ทักษิณ” สะดุ้งสะเทือน

สะดุดใจ v strike one´s mind
คำอธิบาย: ทำให้สงสัยตะหงิดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ฉุกใจ , กระทบใจ
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกสะดุดใจขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นเสื้อตัวนั้น

สะดุดตา v strike the eyes
คำอธิบาย: ชวนให้มอง, ชวนให้สังเกต
ความหมายเหมือนกับ: ถูกตา , ชวนมอง , กระทบตา
ตัวอย่างประโยค: บุคลิกของคนบางคนอาจจะสะดุดตาของเราในตอนแรกพบ

อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Arts
ตัวอย่างประโยค: ผลงานของท่านควรแก่การยกย่องบูชา และประกาศเกียรติคุณเชิดชูถึงขั้นอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

เดินดุ่ม v walk without looking left or right
ความหมายเหมือนกับ: เดิน , เดินย่ำ
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินดุ่มโดยไม่มองใครเลย

ตาปลาดุ n small slender eyes
คำอธิบาย: ดวงตาที่มีลักษณะเล็กเรียวเหมือนตาของปลาดุก
หน่วยนับ: ข้าง, คู่
ตัวอย่างประโยค: เธอตาเล็กเหมือนตาปลาดุก

ติดกระดุ v button up
คำอธิบาย: เย็บลูกกระดุมติดกับเสื้อผ้า, กลัดลูกกระดุม
ความหมายเหมือนกับ: กลัดกระดุม
คำตรงข้าม: ปลดลูกกระดุม
ตัวอย่างประโยค: ช่างติดกระดุมเสื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งเสื้อให้ลูกค้า

ถ่วงดุ v balance
คำอธิบาย: ทำให้หนักเท่ากัน
ตัวอย่างประโยค: จอมพลป.พิบูลสงครามได้ก่อตั้งสหบาลกรรมกรไทยขึ้น เพื่อถ่วงดุลอำนาจของสหอาชีวะกรรมกรแห่งประเทศไทย

นาคสะดุ้ง n Naga structure on gable
คำอธิบาย: ตัวนาคที่ทอดลงมาทั้ง 2 ข้างของหน้าบันและมีตัวงอเกี่ยวอยู่กับหัวแปหาญ
หน่วยนับ: ตัว

นางผดุงครรภ์ n midwife
คำอธิบาย: สตรีผู้ได้รับการฝึกเพื่อช่วยทำคลอด, ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผดุงครรภ์
ตัวอย่างประโยค: พยาบาลที่สถานีอนามัยเป็นนางผดุงครรภ์รับทำคลอดที่บ้านด้วย

เบญจดุริยางค์ n five kinds of musical instruments
คำอธิบาย: ปี่พาทย์เครื่องห้า มี 2 ชนิด คือ เครื่องอย่างเบาใช้เล่นละครพื้นเมือง และเครื่องอย่างหนักใช้เล่นโขน
ความหมายเหมือนกับ: ปี่พาทย์เครื่องห้า

รังดุ n buttonhole
คำอธิบาย: ช่องสำหรับขัดลูกดุม
หน่วยนับ: รัง

ประดุ conj like
ความหมายเหมือนกับ: ราวกับ , เช่น , คล้าย , เหมือน , ดัง , ประหนึ่ง , ดุจ , ดุจดัง , เหมือน , เช่น , เยี่ยง
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของเขาคมกริบประดุจมีดโกน

ประดุจดัง conj like
ความหมายเหมือนกับ: ราวกับ , เช่น , คล้าย , เหมือน , ดัง , ประหนึ่ง , ดุจ , ดุจดัง , เหมือน , เช่น , เยี่ยง , ประดุจ
ตัวอย่างประโยค: สุวรรณเขตเปรียบประดุจดังเมืองสวรรค์ของพี่น้องลาว

ปฐมดุสิต n name of a Thai tune
คำอธิบาย: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
หน่วยนับ: เพลง, บท

กระดุบกระดิบ adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: กระดุบๆ , กระดิบๆ
ตัวอย่างประโยค: หนอนไต่กระดุบกระดิบยั้วเยี้ยเต็มซากสัตว์

กระดุกกระดิก v move
ความหมายเหมือนกับ: กระดิก , เคลื่อนไหว
คำตรงข้าม: หยุด , สงบ
ตัวอย่างประโยค: ไม่นานนักน้ำในกระทงก็ดังฉี่ๆ แม่เป้งมดแดงที่ลอยขยับปีกไปมาเริ่มดิ้นแรงขึ้น ไม่ช้ามันก็ไม่กระดุกกระดิก เพราะน้ำในนั้นเริ่มเดือดปุดๆ ขึ้นมา

กระดุ้งกระดิ้ง adv girlishly
ความหมายเหมือนกับ: กระตุ้งกระติ้ง , สะดีดสะดิ้ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินกระดุ้งกระดิ้งเหมือนผู้หญิง

กระดุ n button
หน่วยนับ: เม็ด
ความหมายเหมือนกับ: ดุม , ลูกดุม
ตัวอย่างประโยค: เสื้อตัวนี้กระดุมหลุดหายไป

การผดุ n support
ความหมายเหมือนกับ: การประดุง , การค้ำจุน , การหนุน , การเกื้อหนุน
ตัวอย่างประโยค: การผดุงฐานะของเขาให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ

การผดุ n keeping
ความหมายเหมือนกับ: การรักษา , การธำรงไว้
ตัวอย่างประโยค: หลักกฎหมายที่ปรับให้เข้ากับระเบียบโลกใหม่ คือ การผดุงไว้ซึ่งหลักการสิทธิเสรีภาพมนุษยชน และประชาธิปไตย

คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Education
ความหมายเหมือนกับ: ค.ด.

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Laws
ความหมายเหมือนกับ: น.ด.

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Business Administration
ความหมายเหมือนกับ: บธ.ด.

รัฐศาตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Philosophy (Political Science)
ความหมายเหมือนกับ: ร.ด.

วงดุริยางค์ n orchestra
คำอธิบาย: วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มต่างๆ โดยใช้เครื่องดนตรีและผู้เล่นจำนวนมาก
หน่วยนับ: วง
ตัวอย่างประโยค: เราต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้วงดุริยางค์ของโรงเรียนเรารักษาแชมป์ไว้ให้ได้

วัสดุสังเคราะห์ n synthetic material

วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Science
ความหมายเหมือนกับ: วท.ด.

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Science
คำอธิบาย: ปริญญาเอกทางสาขาวิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Engineering
ความหมายเหมือนกับ: วศ.ด.

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ n Express Transportation Organization of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: ร.ส.พ.

ดุ adj peerless
คำอธิบาย: ชั่งไม่ได้, ไม่มีเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า
ความหมายเหมือนกับ: อดุลย์

อักษรศาตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Philosophy
ความหมายเหมือนกับ: อ.ด.

ความไม่สมดุ n unbalance
คำอธิบาย: ความไม่เท่าเทียมกัน
คำตรงข้าม: ความสมดุล
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลเร่งแก้ไขความไม่สมดุลของรายรับรายจ่ายของประเทศ

สะดุ้งตื่น v wake (up) with a fright
คำอธิบาย: ตื่นขึ้นด้วยความตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: ตื่น
คำตรงข้าม: หลับ
ตัวอย่างประโยค: พวกคุณมาทำเสียงดังตึงตังปานแผ่นดินไหว จนผมถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที

สะดุ้งโหยง v start (e.g. at a noise)
คำอธิบาย: ตกใจจนผวาตัวขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: สะดุ้ง
ตัวอย่างประโยค: เสียงกริ่งรถจักรยานที่ดังมาจากข้างหลังทำให้เขาสะดุ้งโหยง

สะดุ v stumble over/on
คำอธิบาย: เดินหรือวิ่งเอาปลายเท้าไปกระทบสิ่งที่ขวางหน้า ทำให้ก้าวผิดจังหวะหรือหกล้ม
ตัวอย่างประโยค: ปลายบันไดน่ะลูก คุณย่ามองไม่เห็น จะก้าวลงทีไรมันสะดุดทุกที

สะดุ v break off
ความหมายเหมือนกับ: ชะงัก , หยุด
ตัวอย่างประโยค: เมื่อทำการตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรสะดุดกับตัวเลขเหล่า นี้และเซ็นเช็คสั่งจ่ายเงินไปเลย

สะดุ้งตื่น v wake (up) with a fright
คำอธิบาย: ตื่นขึ้นด้วยความตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: ตื่น
คำตรงข้าม: หลับ
ตัวอย่างประโยค: พวกคุณมาทำเสียงดังตึงตังปานแผ่นดินไหว จนผมถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที

สะดุ้งโหยง v start (e.g. at a noise)
คำอธิบาย: ตกใจจนผวาตัวขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: สะดุ้ง
ตัวอย่างประโยค: เสียงกริ่งรถจักรยานที่ดังมาจากข้างหลังทำให้เขาสะดุ้งโหยง

การสะดุ n trip
คำอธิบาย: การเดินหรือวิ่งเอาปลายเท้าไปกระทบสิ่งที่ขวางหน้า ทำให้ก้าวผิดจังหวะหรือหกล้ม

การสะดุ n suspension
ความหมายเหมือนกับ: การชะงัก , การหยุด , การติดขัด
ตัวอย่างประโยค: การที่พนักงานไม่สามารถรวมพลังและสามัคคีได้อย่างกลมเกลียวทำให้งานเกิดการสะดุด ไม่สามารถบรรลุเป้าได้ดีตามที่ต้องการ

ขาดดุลการค้า v have a balance of trade deficit
คำอธิบาย: มูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก
ความหมายเหมือนกับ: ขาดดุล , เสียดุลการค้า
คำตรงข้าม: เกินดุล , ได้ดุลการค้า
ตัวอย่างประโยค: นับแต่ปี 2523 เป็นต้นมาสหรัฐขาดดุลการค้ากับทั่วโลก 32 พันล้านเหรียญดอลลาร์และเพิ่มเป็น 171 พันล้านเหรียญในปีต่อมา

ทั้งดุ้น adv total
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งชิ้น , ทั้งอัน
ตัวอย่างประโยค: สื่อมวลชนไทยนั้น พอขึ้นชื่อว่าข่าวต่างประเทศแล้ว ก็เอาข่าวของฝรั่งมาลงทั้งดุ้น

หวาดสะดุ้ง v be frightened

ความสมดุ n equilibrium
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียมกัน , ความเสมอภาค , ดุลยภาพ

เสียดุ v run deficit
ความหมายเหมือนกับ: เสียดุลการค้า , ขาดดุลการค้า
คำตรงข้าม: เกินดุล

เสียดุลการค้า v run deficit
ความหมายเหมือนกับ: เสียดุล , ขาดดุลการค้า
คำตรงข้าม: เกินดุล

ลูกดุ n button
ความหมายเหมือนกับ: กระดุม

กะดุ้ง n kind of fish trap

วัสดุอุปกรณ์ n tool
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องมือ , เครื่องไม้เครื่องมือ , เครื่องใช้ไม้สอย

กระดุบๆ adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: กระดิบๆ

ลูกดุ n button
ความหมายเหมือนกับ: ดุม

การสดุดี n honor
ความหมายเหมือนกับ: การสรรเสริญ

การรบดุเดือด n bloodshed
ความหมายเหมือนกับ: การฆ่าฟัน , การสังหาร , การทำลายล้าง

การประดุ n support
ความหมายเหมือนกับ: การค้ำจุน , การหนุน , การเกื้อหนุน

การดุ n push
ความหมายเหมือนกับ: การดัน , การผลักดัน , การยัน , การเข็น , การรุน

ลูกดุ n button
ความหมายเหมือนกับ: กระดุม , ลูกกระดุม , เครื่องกลัดกัน

ความสมดุ n equity
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียม , ความเสมอกัน , ความเสมอภาค

ราศีดุ n Libra

ดุลย์ adj peerless

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต n doctorate

เสียดุลการค้า v have a balance of trade deficit
ความหมายเหมือนกับ: ขาดดุล
คำตรงข้าม: เกินดุล , ได้ดุลการค้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top