ดื้อดึง

ภาษาอังกฤษ


adj stubborn
ความหมายเหมือนกับ: หัวแข็ง , ดื้อรั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: obstinate , disobedient , obdurate
คำตรงข้าม: ว่าง่าย
v be stubborn
ความหมายเหมือนกับ: หัวแข็ง , ดื้อรั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: be obstinate , be disobedient , be obdurate
คำตรงข้าม: ว่าง่าย
v be persistent
ความหมายเหมือนกับ: ดึงดัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be obstinate , be stubborn , be pig-headed , be obdurate
adj stubborn
ความหมายเหมือนกับ: ดื้อ , ดื้อด้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: dogmatic , obstinate , recalcitrant , headstrong , obdurate
คำตรงข้าม: หัวอ่อน , ว่านอนสอนง่าย
v disobey
ความหมายเหมือนกับ: ดึงดัน , ดื้อดัน , ดื้อด้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: be insubordinate , be refractory , be defiant , be stubborn , be obstinate , be pigheaded , be disobedient


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top