ดีใจ

ภาษาอังกฤษ


v be glad
ความหมายเหมือนกับ: พอใจ , ดีใจ , ยินดี , ชอบใจ , ปีติ , สำราญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be happy , be delightful , be blissful
คำตรงข้าม: เสียใจ
ตัวอย่างประโยค: การที่ลูกเรียนสำเร็จทำให้พ่อแม่ดีใจ

คำที่มี "ดีใจ" ในคำ


ดีใจมาก v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ชอบใจ , ปลาบปลื้มใจ , ดีอกดีใจ
คำตรงข้าม: ไม่พอใจ

ความดีใจ n gladness
ความหมายเหมือนกับ: ความยินดี , ความปลาบปลื้ม
คำตรงข้าม: ความเสียใจ
ตัวอย่างประโยค: การสำเร็จการศึกษาของเขาสร้างความดีใจให้แก่พ่อแม่เป็นอย่างยิ่ง

ดีเนื้อดีใจ v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ชอบใจ , ดีใจมาก , ปลาบปลื้มใจ , ดีอกดีใจ
คำตรงข้าม: ไม่พอใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาดีเนื้อดีใจเหลือเกินที่ได้เจอเพื่อนเก่า

ตื่นเต้นดีใจ v overjoy
ความหมายเหมือนกับ: ดีใจ

น่าดีใจ v gladden
ความหมายเหมือนกับ: น่าปลื้ม , น่าชอบใจ
คำตรงข้าม: ระทมทุกข์ , เศร้าโศก , หดหู่

ดีอกดีใจ v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ชอบใจ , ดีใจมาก , ปลาบปลื้มใจ
คำตรงข้าม: ไม่พอใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top