ดีเลิศ

ภาษาอังกฤษ


adj supreme
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: most excellent
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: well-done , outstanding
adj superb
ความหมายเหมือนกับ: ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , splendid , magnificent , marvelous , wonderful
adv very well
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: very good
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: เลิศยิ่ง , ดียิ่ง , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: superb
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ประเสริฐ , วิเศษ , ดียิ่ง
v be excellent
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศยิ่ง , ล้ำเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: be supreme , be superior
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศยิ่ง , ล้ำเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: supreme , superior , outstanding
adj great
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , outstanding
adj marvelous
คำที่เกี่ยวข้อง: wonderful
v be excellent
ความหมายเหมือนกับ: เด็ดสะระตี่ , ดีเด่น , ดีเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: be best , be marvelous , be wonderful , be superb , be splendid , be matchless
adj superb
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยี่ยมยอด , ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , marvellous , perfect , best
adv superbly
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยี่ยมยอด , ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: excellently , best , marvellously , perfectly
adj superb
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศ , ดีที่สุด , ยอดเยี่ยม , เป็นเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , precious , best , outstanding , brilliant , splendid
v be outstanding
ความหมายเหมือนกับ: ยอดเยี่ยม , เจ๋ง , ยอด , เด็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: be extreme
adj prime
ความหมายเหมือนกับ: ดีที่สุด , ดีเยี่ยม , ดียอด
คำที่เกี่ยวข้อง: first-rate , best
adj nice
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , ดีเยี่ยม , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: good , perfect , satisfactory
คำตรงข้าม: ร้าย

คำที่มี "ดีเลิศ" ในคำ


ชั้นดีเลิศ adj first-class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นยอด , ชั้นหนึ่ง , ชั้นนำ
คำตรงข้าม: ชั้นเลวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top