ดีเยี่ยม

ภาษาอังกฤษ


adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ดีเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: well-done , outstanding
adv very well
ความหมายเหมือนกับ: ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: very good
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ดียิ่ง , ประเสริฐ
v be excellent
ความหมายเหมือนกับ: เด็ดสะระตี่ , ดีเด่น , ดีเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: be best , be marvelous , be wonderful , be superb , be splendid , be matchless
adj prominent
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เลิศ , ยอดเยี่ยม , วิเศษ , พิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , outstanding , eminent , remarkable , notable , conspicuous , distinguished
adj of the highness grade
คำที่เกี่ยวข้อง: of the first water , excellent
adj prime
ความหมายเหมือนกับ: ดีที่สุด , ดียอด , ดีเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: first-rate , best
adj first- class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นหนึ่ง , แถวหน้า , แนวหน้า , ยอดเยี่ยม , ชั้นเลิศ , ชั้นแนวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: topflight , crack
คำตรงข้าม: ชั้นต่ำ , ชั้นเลว
adj nice
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: good , perfect , satisfactory
คำตรงข้าม: ร้าย

คำที่มี "ดีเยี่ยม" ในคำ


ความดีเยี่ยม n superbness
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นเลิศ , ความยอดเยี่ยมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top