ดียิ่ง

ภาษาอังกฤษ


adj superior
ความหมายเหมือนกับ: ประเสริฐ , เลิศล้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: greater , higher , surpassing , grander , better , unrivalled
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: เลิศยิ่ง , ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: superb
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม , ประเสริฐ
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ประเสริฐ , วิเศษ , ดีเลิศ
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: เลิศ , ยอดเยี่ยม , เด่น , ประเสริฐ
คำที่เกี่ยวข้อง: superb , best , chief , paramount


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top