ดีที่สุด

ภาษาอังกฤษ


adj best
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , ยอด
adj superb
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศ , ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม , เป็นเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , precious , best , outstanding , brilliant , splendid
adj prime
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม , ดียอด , ดีเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: first-rate , best