ดีงาม

ภาษาอังกฤษ


adj good
ความหมายเหมือนกับ: ดี , บริสุทธ์ , สะอาด , งดงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: fine
ตัวอย่างประโยค: การบวช การสวดมนต์ การตักบาตรทำบุญเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย