ดีกว่า

ภาษาอังกฤษ


v be better
คำอธิบาย: เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ผลงานของเขาดีกว่าผลงานของนักเขียนรุ่นเดียวกันมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top