ดี

ภาษาอังกฤษ


adj well
ความหมายเหมือนกับ: ปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: happy , fine
ตัวอย่างประโยค: คนป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้พักเป็นระยะเวลานาน
adj nice
ความหมายเหมือนกับ: สวย , งาม , สวยงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: good , beautiful , handsome
ตัวอย่างประโยค: ดาราส่วนใหญ่มีหน้าตาดี ถึงเล่นละครได้
n gallbladder
คำอธิบาย: อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า น้ำดี
ตัวอย่างประโยค: ดีเป็นอวัยวะสำคัญในการย่อยอาหาร
adj tidy
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย , เหมาะเจาะ , งดงาม , ควร , งาม , ถูกกาลเทศะ
คำที่เกี่ยวข้อง: neat , proper
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้มีมารยาทดี เรียบร้อยงดงาม
adj fine
ความหมายเหมือนกับ: เพราะ , ไพเราะ
คำที่เกี่ยวข้อง: nice , pleasant
ตัวอย่างประโยค: นักร้องร้านนี้เสียงดีมาก
adj nice
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , ดีเลิศ , ดีเยี่ยม , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: good , perfect , satisfactory
คำตรงข้าม: ร้าย
ตัวอย่างประโยค: เขามีนิสัยดีเป็นคนน่ารัก เพื่อนๆ ชอบคุยกับเขาเสมอ

คำที่มี "ดี" ในคำ


ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ n department store
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ห้างสรรพสินค้า
ตัวอย่างประโยค: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้

ดี๊ด๊า adv jubilantly
ความหมายเหมือนกับ: กระดี๊กระด๊า , ลิงโลด
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก

ดีเจ n DJ
ความหมายเหมือนกับ: นักจัดรายการวิทยุ

ดีดีที n DDT
ความหมายเหมือนกับ: สารฆ่าแมลงดีดีที

ดีเอ็นเอ n DNA
ความหมายเหมือนกับ: กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก

ดีวีดี n digital video disc
คำอธิบาย: จานวีดิทัศน์ที่ใช้ระบบดิจิตอล
หน่วยนับ: เครื่อง
ตัวอย่างประโยค: ต่อไปข้อมูลต่างๆ จะเก็บลงดีวีดีหมดแล้วเพราะเก็บได้มากกว่าและมีคุณภาพดีกว่า

ดีมาก adj excellent
คำอธิบาย: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม , ดีเลิศ
ตัวอย่างประโยค: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน

ดีมาก adv very well
คำอธิบาย: อย่างมีความสามารถมาก, อย่างดีเยี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม , ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานนี้ได้ดีมาก เจ้านายเลยให้รางวัลพิเศษ

ดีกัน v reconcile
คำอธิบาย: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ความหมายเหมือนกับ: คืนดี , หายโกรธ
คำตรงข้าม: โกรธกัน
ตัวอย่างประโยค: พ่อหายเมาแล้วกลับมาดีกันกับแม่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ดีกว่า v be better
คำอธิบาย: เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ผลงานของเขาดีกว่าผลงานของนักเขียนรุ่นเดียวกันมาก

ดีกรี n degree
ความหมายเหมือนกับ: ขั้น , ชั้น , ระดับ
ตัวอย่างประโยค: แม่ได้รับความเชื่อถือเพราะแม่เรียนเก่งมีดีกรีดอกเตอร์จากต่างประเทศ

ดีเกลือ n Epsom salts
คำอธิบาย: เกลือชนิดหนึ่ง เม็ดละเอียดสีขาว มีรสเค็มจัดจนขม เกิดอยู่ใต้เกลือในนาเกลือ ใช้เป็นยาระบายหรือยาถ่าย
ตัวอย่างประโยค: ถ้ายังไม่ถ่ายให้ใช้ยาระบายดีเกลือตามจำนวนที่ใช้เท่ากับอายุ

ดีเกลือฝรั่ง n magnesium sulfate
คำอธิบาย: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ชื่อแมกนีเซียมซัลเฟต มีสูตร MgSO4. 7H2O ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีสมบัติเป็นยาระบาย
ตัวอย่างประโยค: ฉันให้ลูกชายรับประทานดีเกลือฝรั่งเวลาเขาท้องผูก

ดีงาม adj good
ความหมายเหมือนกับ: ดี , บริสุทธ์ , สะอาด , งดงาม
ตัวอย่างประโยค: การบวช การสวดมนต์ การตักบาตรทำบุญเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย

ดีจริง int How good!
ความหมายเหมือนกับ: ดีจัง
ตัวอย่างประโยค: ดีจริงที่เธอมาทันเวลา

ดีซ่าน n jaundice
คำอธิบาย: ชื่อโรคซึ่งเกิดกับผู้ป่วยที่มีสารสีชนิดหนึ่งในน้ำดี ซึ่งเรียกว่า บิลิรูบิน ไปปรากฏในเลือดสูงกว่าระดับปกติในคนธรรมดา ทำให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลือง
ความหมายเหมือนกับ: โรดีซ่าน , โรคตับเหลือง
ตัวอย่างประโยค: อาการตาเหลืองอาจพบในผู้ป่วยโรคดีซ่าน

ดีเซล n diesel
คำอธิบาย: เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีระบบจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย การอัดอากาศภายในเครื่องยนต์จนได้ความร้อนสูงมากพอ แล้วจึงฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยผสมเข้ากับอากาศซึ่งมีอุณหภูมิสูงนั้น เป็นผลให้เกิดการจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันดีเซล
ตัวอย่างประโยค: รถยนต์คันนี้ใช้น้ำมันดีเซล

ดีไซน์ v design
ความหมายเหมือนกับ: ออกแบบ
ตัวอย่างประโยค: เธอดีไซน์ชุดแต่งงานของเธอเอง

ดีดนิ้ว v snap one´s fingers
คำอธิบาย: งอนิ้วเข้า ช้อนหัวแม่มือ แล้วลัดออกไป
ตัวอย่างประโยค: เขาดีดนิ้วเรียกคนใช้

ดีดฝ้าย v gin
คำอธิบาย: อาการที่เอาฝ้ายใส่กระชุแล้วเอาไม้กงดีดฝ้ายดีดสายให้กระทบฝ้ายเพื่อให้ฝ้ายแตกเป็นปุย
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านดีดฝ้ายเมื่อให้ฝ้ายแตกเป็นปุย

ดีดีที n D.D.T.
คำอธิบาย: ชื่อสารประกอบเคมี มีชื่อเต็มว่า Dichloro Diphenyl Trichloroethane ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว ใช้ประโยชน์เป็นสารอย่างแรงในการฆ่าแมลง
ความหมายเหมือนกับ: ยาฆ่าแมลง
ตัวอย่างประโยค: สารดีดีทีมีส่วนผสมของสารหนูและสารปรอท

ดีแตก v get swell-headed
คำอธิบาย: เคยดีมาแล้วแต่กลับเสียในภายหลัง, ดีเกินไปจนเสีย
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้เขาดีแตกแล้ว

ดีนาคราช n a species of medicinal creeper
คำอธิบาย: ต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นเถามีเกล็ดคล้ายกับเกล็ดงู สำหรับใช้ทำยา
หน่วยนับ: ต้น

ดีบัว n young plant in the lotus seed
คำอธิบาย: ต้นอ่อนซึ่งอยู่ในเม็ดบัว มีรสขม

ดีบุก n tin
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 50 เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เนื้ออ่อน มี 3 อัญรูป คือ ดีบุกสีเทา ดีบุกสีขาว และดีบุกรอมบิก ใช้ประโยชน์ฉาบผิวเหล็กเพื่อกันไม่ให้เป็นสนิม ใช้ทำโลหะเจือ แผ่นดีบุกบางๆ ใช้สำหรับห่อของเพื่อกันชื้น
ความหมายเหมือนกับ: แร่ดีบุก
ตัวอย่างประโยค: เหมืองแร่ส่งดีบุกไปยังปีนังเพื่อทำการถลุง

ดีเปรสชัน n depression
คำอธิบาย: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังอ่อน ทำให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก เกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หน่วยนับ: ลูก
ตัวอย่างประโยค: ดีเปรสชันทำให้น้ำท่วมหลายจังหวัด

ดีฝ่อ v overcome by fear
คำอธิบาย: ตกใจกลัวมาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ขวัญหนี เป็น ขวัญหนีดีฝ่อ
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , ขวัญหนี
ตัวอย่างประโยค: เขาดีฝ่อเมื่อเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิด

ดีไม่ดี conj word indicating of uncertainty
ความหมายเหมือนกับ: อาจได้อาจเสีย , เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย , ดีมิดี
ตัวอย่างประโยค: การรุกป่ายังไม่จบลงง่ายๆ ดีไม่ดีจะบานปลายมากขึ้นเสียอีก

ดีร้าย adv anyhow
ความหมายเหมือนกับ: ชะรอย , บางที
ตัวอย่างประโยค: ดีร้ายมันคงจะกลับมาอีก

ดีหิน n rock´s black lines
คำอธิบาย: เส้นดำของหินลายหรือหินอื่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ดียา

ดีเดือด adj frantic
คำอธิบาย: มีอาการคลุ้มคลั่งมุทะลุดุดันเป็นคราวๆ ใน คำว่า บ้าดีเดือด
คำตรงข้าม: คลุ้มคลั่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนบ้าดีเดือด

ดีฉัน pron I
คำอธิบาย: คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นคำสุภาพ
ความหมายเหมือนกับ: เรา , ฉัน , ดิฉัน , อิฉัน , อีฉัน
คำตรงข้าม: คุณ , ท่าน
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ดีฉันจะเป็นผู้หญิงแต่ดีฉันก็มีเลือดนักสู้

ดีดดิ้น v to be artificial
คำอธิบาย: สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว
ความหมายเหมือนกับ: สะบัดสะบิ้ง , เล่นตัว , ดุ้งดิ้ง , ตุ้งติ้ง
คำตรงข้าม: งอนง้อ , อ้อนวอน
ตัวอย่างประโยค: หล่อนดีดดิ้นจนเขารู้สึกรำคาญ

ดีงู n picrasma javanica
คำอธิบาย: ชื่อสมอชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: สมอดีงู
คำตรงข้าม: ต้นดีงู
ตัวอย่างประโยค: คนไทยสมัยก่อนนำดีงูมาปรุงเป็นยารักษาโรค

ดีเนื้อดีใจ v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ชอบใจ , ดีใจมาก , ปลาบปลื้มใจ , ดีอกดีใจ
คำตรงข้าม: ไม่พอใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาดีเนื้อดีใจเหลือเกินที่ได้เจอเพื่อนเก่า

ดีใจ v be glad
ความหมายเหมือนกับ: พอใจ , ดีใจ , ยินดี , ชอบใจ , ปีติ , สำราญ
คำตรงข้าม: เสียใจ
ตัวอย่างประโยค: การที่ลูกเรียนสำเร็จทำให้พ่อแม่ดีใจ

ดี v flick
ความหมายเหมือนกับ: สลัด , พุ่ง , เด้ง , ปัด
ตัวอย่างประโยค: เขาดีดลูกหินของเขาลงไปในรู

ดี v play
ความหมายเหมือนกับ: เล่น , บรรเลง
ตัวอย่างประโยค: เธอดีดจะเข้ได้เพราะมาก เพราะเธอหัดเล่นมาตั้งแต่ 9 ขวบ

ดีพร้อม v be perfect
ความหมายเหมือนกับ: ปราศจากข้อเสีย , สมบูรณ์

ดีเลิศ adj supreme
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นเลิศ

ดีเยี่ยม adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ดีเลิศ

ดีเลิศ adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม

ดีแล้ว v Amen!
ความหมายเหมือนกับ: ชอบแล้ว , ถูกต้องแล้ว

ดียิ่ง adj superior
ความหมายเหมือนกับ: ประเสริฐ , เลิศล้ำ

ดีเลิศ adj superb
ความหมายเหมือนกับ: ยอดเยี่ยม

ดีเยี่ยม adv very well
ความหมายเหมือนกับ: ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ adv very well
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม , ยอดเยี่ยม

ดีขึ้น v improve
ความหมายเหมือนกับ: ทุเลา , บรรเทา
คำตรงข้าม: เลวลง

ดีเลิศ adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: เลิศยิ่ง , ดียิ่ง , ยอดเยี่ยม

ดียิ่ง adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: เลิศยิ่ง , ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม

ดียิ่ง adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม , ประเสริฐ

ดีเยี่ยม adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ดียิ่ง , ประเสริฐ

ดีเลิศ adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ประเสริฐ , วิเศษ , ดียิ่ง

ดียิ่ง adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ประเสริฐ , วิเศษ , ดีเลิศ

ดีเลิศ v be excellent
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศยิ่ง , ล้ำเลิศ

ดีเลิศ adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศยิ่ง , ล้ำเลิศ

ดียิ่ง adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: เลิศ , ยอดเยี่ยม , เด่น , ประเสริฐ

ดีเลิศ adj great

ดีเลิศ adj marvelous

ดีดกลับ v bounce
ความหมายเหมือนกับ: กระดอน , กระเด้ง , ตีกลับ , สะท้อน

ดีเด่น v be excellent
ความหมายเหมือนกับ: เด็ดสะระตี่ , ดีเลิศ , ดีเยี่ยม

ดีเลิศ v be excellent
ความหมายเหมือนกับ: เด็ดสะระตี่ , ดีเด่น , ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม v be excellent
ความหมายเหมือนกับ: เด็ดสะระตี่ , ดีเด่น , ดีเลิศ

ดีเยี่ยม adj prominent
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เลิศ , ยอดเยี่ยม , วิเศษ , พิเศษ

ดีดตัว v move from side to side
ความหมายเหมือนกับ: แอ่นตัว

ดีเยี่ยม adj of the highness grade

ดีที่สุด adj best
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , ยอด

ดีเลิศ adj superb
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยี่ยมยอด , ดี

ดีเลิศ adv superbly
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยี่ยมยอด , ดี

ดีเลิศ adj superb
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศ , ดีที่สุด , ยอดเยี่ยม , เป็นเยี่ยม

ดีที่สุด adj superb
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศ , ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม , เป็นเยี่ยม

ดีเลิศ v be outstanding
ความหมายเหมือนกับ: ยอดเยี่ยม , เจ๋ง , ยอด , เด็ด

ดีที่สุด adj prime
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม , ดียอด , ดีเลิศ

ดีเยี่ยม adj prime
ความหมายเหมือนกับ: ดีที่สุด , ดียอด , ดีเลิศ

ดียอด adj prime
ความหมายเหมือนกับ: ดีที่สุด , ดีเยี่ยม , ดีเลิศ

ดีเลิศ adj prime
ความหมายเหมือนกับ: ดีที่สุด , ดีเยี่ยม , ดียอด

ดีเยี่ยม adj first- class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นหนึ่ง , แถวหน้า , แนวหน้า , ยอดเยี่ยม , ชั้นเลิศ , ชั้นแนวหน้า
คำตรงข้าม: ชั้นต่ำ , ชั้นเลว

ดีขึ้น v improve
คำตรงข้าม: ทรุด

ดีขึ้น v progress
ความหมายเหมือนกับ: ก้าวหน้า , เจริญ , ล้ำหน้า , รุดหน้า
คำตรงข้าม: ถอยหลัง , เสื่อม

ดีขึ้น v progress
ความหมายเหมือนกับ: ก้าวหน้า , เจริญ , ล้ำหน้า , รุดหน้า
คำตรงข้าม: ถอยหลัง , เสื่อม

ดีดขึ้น v lift up
ความหมายเหมือนกับ: กระดี่

ดีจัง int How good!

ดีมิดี conj word indicating of uncertainty
ความหมายเหมือนกับ: อาจได้อาจเสีย , เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย

ดียา n rock´s black lines

ดีไซน์เนอร์ n designer

ดีใจมาก v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ชอบใจ , ปลาบปลื้มใจ , ดีอกดีใจ
คำตรงข้าม: ไม่พอใจ

ดีอกดีใจ v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ชอบใจ , ดีใจมาก , ปลาบปลื้มใจ
คำตรงข้าม: ไม่พอใจ

ดีเลิศ adj nice
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , ดีเยี่ยม , ยอดเยี่ยม
คำตรงข้าม: ร้าย

ดีเยี่ยม adj nice
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม
คำตรงข้าม: ร้าย

ดีขึ้น v improve

ครอบครัวเดี่ยว n single family
คำอธิบาย: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
คำตรงข้าม: ครอบครัวใหญ่ , ครอบครัวขยาย
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัว เดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่ เปลี่ยนไป

ความพอดี n sufficiency
ความหมายเหมือนกับ: ความพอประมาณ , ความเหมาะสม , ความพอเหมาะ
ตัวอย่างประโยค: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี

ภูตบดี n Siva
ความหมายเหมือนกับ: พระศิวะ , เจ้าแห่งผี , เจ้าแห่งสรรพสัตว์

จุดดี n good point
ความหมายเหมือนกับ: ข้อดี , จุดเด่น , จุดแข็ง
คำตรงข้าม: จุดด้อย , ข้อด้อย , จุดอ่อน
ตัวอย่างประโยค: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน

ทำนองเดียวกับ conj likewise
ความหมายเหมือนกับ: เช่นเดียวกับ
ตัวอย่างประโยค: แม่บอกว่าตัวฉันขาวขึ้นทำนองเดียวกับเพื่อนบ้านบางคนที่ทักทายฉันในทำนองนี้

ผู้ภักดี n loyalist
คำอธิบาย: ผู้ที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้จงรักภักดี
คำตรงข้าม: ผู้ทรยศ
ตัวอย่างประโยค: ชาวมุสลิมเป็นผู้ภักดีต่อพระเจ้า

ผู้หวังดี n well-wisher
คำอธิบาย: ผู้ที่มีเจตนาดี
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ประสงค์ดี , ผู้ปรารถนาดี
คำตรงข้าม: ผู้หวังร้าย , ผู้ประสงค์ร้าย
ตัวอย่างประโยค: ผู้หวังดีเตือนให้ผมหลบหนีไปสักพัก จนกว่าเหตุการณ์เป็นปกติจึงค่อยกลับมา

มือดี adj skillful
คำอธิบาย: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก
ตัวอย่างประโยค: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว

มือดี n unapprehended thief
คำอธิบาย: ขโมยที่ยังจับไม่ได้
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: รถจักรยานยนต์ถูกมือดีขโมยไปเสียแล้ว

รถไฟดีเซลราง n diesel train
หน่วยนับ: ขบวน
ตัวอย่างประโยค: รถไฟดีเซลรางหมายเลข 257 จะออกจากนครปฐมเวลา 9.22 นาที

รูปคดี n case
คำอธิบาย: ความเป็นไปของคดี
ความหมายเหมือนกับ: รูปความ
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่สามารถเล่าในรายละเอียดได้มากนัก เพราะอาจจะเสียรูปคดีได้หลายๆ ด้าน

วันเดียวกัน n same day
คำอธิบาย: ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนของวันนั้น
คำตรงข้าม: คนละวัน
ตัวอย่างประโยค: เขาเข้าแจ้งความต่อตำรวจในวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุ

กระดี๊กระด๊า v giggle mirthfully
คำอธิบาย: แสดงออกถึงอาการดีใจดีดดิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ดี๊ด๊า , ระริกระรี้
คำตรงข้าม: สลด
ตัวอย่างประโยค: เขายังไม่ทันได้พูดจบ เธอก็กระดี๊กระด๊าขึ้นมาอย่างระงับความดีใจไว้ไม่อยู่

ตายดี v naturally die
คำอธิบาย: ตายตามธรรมชาติ มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่ตายดี
ความหมายเหมือนกับ: ตายเอง
ตัวอย่างประโยค: เขาทำเลวมามากคงไม่ตายดีหรอก

เตียงเดี่ยว n single bed
คำอธิบาย: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว
ตัวอย่างประโยค: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง

บินเดี่ยว v do single-handed
ความหมายเหมือนกับ: ทำด้วยตัวเอง , ทำโดยลำพัง
ตัวอย่างประโยค: งานนี้เขาบินเดี่ยวไม่ได้มีเพื่อนคู่หูร่วมด้วยอย่างเคย

ผู้ดีเก่า n aristocrat
คำอธิบาย: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า
ตัวอย่างประโยค: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4

ซีดี n CD
คำอธิบาย: จานบันทึกอัดแน่น, จานคอมแพกต์ที่มีหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว

ซีวีดี n CVD
ความหมายเหมือนกับ: คอมแพกต์วิดีโอดิสก์

วีดีโอ n video
ความหมายเหมือนกับ: วีดิทัศน์

เอ็มดี n Managing Director
ความหมายเหมือนกับ: กรรมการผู้จัดการ

โอพีดี n out-patient department
ความหมายเหมือนกับ: แผนกผู้ป่วยนอก

ไอเอสดีเอ็น n integrated services digital network
ความหมายเหมือนกับ: โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล

เครื่องเล่นวีดีโอเทป n video player

เครื่องเล่นซีดี n CD player

สิ่งดีงาม n good
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องดีงาม

แก้วบรั่นดี n brandy glass

บ้านเดี่ยว n detached house

พนักงานพิมพ์ดี n typist

น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า n diesel oil

อัญประกาศเดี่ยว n single quotation marks
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ´ ´

เข้ากันได้ดี v get along well with
คำอธิบาย: คบหากันได้เป็นอย่างดี
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากันได้
คำตรงข้าม: ไม่ถูกกัน
ตัวอย่างประโยค: หลังจากเริ่มงานได้ 2 เดือน ผมก็เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน

คว้าโอกาสที่ดี v seize the opportunity
คำตรงข้าม: ปล่อยโอกาสที่ดี
ตัวอย่างประโยค: คุณน่าจะคว้าโอกาสที่ดีนี้ไว้ เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ

ดูดี v look good
คำตรงข้าม: ดูไม่ดี , ดูแย่
ตัวอย่างประโยค: ใครมั่นใจว่ารูปหล่อ ดูดี เชิญมาคุยกันก่อนนะคะ

เป็นหนึ่งเดียว v unite
คำอธิบาย: สามัคคีกลมเกลียว
ความหมายเหมือนกับ: เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
คำตรงข้าม: แตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้

เป็นหนึ่งเดียว adv unitedly
คำอธิบาย: อย่างสามัคคีกลมเกลียว
ความหมายเหมือนกับ: เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
คำตรงข้าม: แตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ฟุตบอลโลกครั้งนี้จะรวมเอาความตื่นเต้นเร้าใจของคนทั่วโลก มาไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว

เป็นอดี v be (a) former
คำอธิบาย: ี่ผ่านไปแล้ว
คำตรงข้าม: ในอนาคต
ตัวอย่างประโยค: จิมมี่ คาร์เตอร์ อายุ 76 เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

สู้คดี v defend
คำอธิบาย: ต่อสู้เพื่อเอาผิดในทางกฎหมายให้ได้
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้คดี
ตัวอย่างประโยค: ผมยอมสู้คดีดีกว่าหลบหนีเพราะไม่ได้ทำผิดอะไร

แผ่นซีดี n CD
คำอธิบาย: จานเสียงขนาดเล็กอ่านด้วยแสงเลเซอร์
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ซีดี , แผ่นดิสก์
ตัวอย่างประโยค: วิธีการเก็บรักษาแผ่นซีดีไม่ให้ชำรุดเสียหายนั้น ควรเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิไม่สูงเกินไป

มีคุณสมบัติดีพร้อม v qualified
คำอธิบาย: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้

ละครกึ่งสารคดี n docudrama
คำอธิบาย: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ล่าสุดเนชั่นเทเลวิชั่นเริ่มผลิตละครกึ่งสารคดีเรื่องใหม่อีก 2 เรื่อง

แผ่นซีดี n CD
คำอธิบาย: จานเสียงขนาดเล็กอ่านด้วยแสงเลเซอร์

ละครกึ่งสารคดี n docudrama
คำอธิบาย: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์

เด็กดี n good boy
คำอธิบาย: เด็กที่ประพฤติตัวดีไม่ทำให้เดือดร้อน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาบอกว่าลูกชายเป็นเด็กดี ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไร

สดุดี v praise
ความหมายเหมือนกับ: แซ่ซ้อง , ยกย่อง , เชิดชู , สรรเสริญ , ชมเชย

สถูปเจดีย์ n pagoda
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: สถูป , เจดีย์

สารคดี n non-fiction
หน่วยนับ: เรื่อง
คำตรงข้าม: บันเทิงคดี

สืบสวนคดี v investigate
ความหมายเหมือนกับ: สืบคดี , สอบสวนคดี

โอกาสดี n good chance
ความหมายเหมือนกับ: จังหวะดี

ข่าวดี n good news
คำอธิบาย: เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งดีๆ
คำตรงข้าม: ข่าวร้าย
ตัวอย่างประโยค: บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้ออกประกาศข่าวดีให้ไทยว่า จะลดการลงทุนในตลาดหุ้นสิงคโปร์หันมาลงทุนในไทยแทน

ดีลอบสังหาร n assassination
คำอธิบาย: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
ความหมายเหมือนกับ: คดีลอบฆ่า
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน

ซีดีรอม n CD-ROM
คำอธิบาย: แผ่นดิสก์ที่บรรจุข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบได้
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันได้มีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ลงในรูปแบบซีดีรอม เพื่อลดต้นทุน

ปรารถนาดี v wish well
คำอธิบาย: อยากให้ผู้อื่นได้ดี
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจดี , หวังดี
ตัวอย่างประโยค: พ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่า รักและปรารถนาดีกับเขา

ศาลคดีเด็กและเยาวชน n juvenile court
คำอธิบาย: ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเด็กและเยาวชน
ตัวอย่างประโยค: อีก 5 ปีธงก็จะมีอิสระแล้ว ธงคิดว่าระวางโทษของศาลคดีเด็กและเยาวชนคงไม่เกิน 5 ปี

ดีมโนสาเร่ n petty case
คำอธิบาย: คดีเล็กน้อย
หน่วยนับ: คดี
คำตรงข้าม: คดีอุกฉกรรจ์
ตัวอย่างประโยค: คดีนี้เป็นเพียงคดีมโนสาเร่

เดิมทีเดียว adv formerly
ความหมายเหมือนกับ: เดิมที , แต่เดิม
ตัวอย่างประโยค: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า

ดีอุกฉกรรจ์ n serious offence
คำอธิบาย: คดีที่มีความผิดร้ายแรง
หน่วยนับ: คดี
คำตรงข้าม: คดีมโนสาเร่
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายคดีอุกฉกรรจ์รายนี้หนีไปซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดเชียงราย

แต่ผู้เดียว adv exclusively
ความหมายเหมือนกับ: เพียงผู้เดียว

ท่าเดียว adv only
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเดียว
ตัวอย่างประโยค: สมัยนิยมต่างๆ ของมนุษย์นั้นมิใช่จะรุดหน้าไปท่าเดียว เบื่อหน่ายเข้าก็อาจหวนกลับมาหาแบบเก่าๆ ที่ดีงามก็ได้

วรรณคดีเปรียบเทียบ n comparative literature
คำอธิบาย: วิชาที่ศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีระหว่างชาติ ภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ตัวอย่างประโยค: วรรณคดีเปรียบเทียบเป็นวิชาที่ช่วยเสริมให้เรามีความเข้าใจวรรณคดีในฐานะที่เป็นศิลปะร่วมของมนุษยชาติ

อย่างไรก็ดี adv however
ความหมายเหมือนกับ: อย่างไรก็ตาม
ตัวอย่างประโยค: อย่างไรก็ดี การวิจัยยังจะต้องดำเนินต่อไปแน่นอน

โดนดี v face the problem
คำอธิบาย: เป็นถ้อยคำเชิงประชด
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณขัดขืนคำสั่งของผมคุณจะโดนดี

เสนาบดี n minister
ความหมายเหมือนกับ: ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: การปกครองในสมัยก่อนของประเทศไทยแบ่งราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ เวียง วัง คลัง นา และมีเสนาบดีเรียกว่าจตุสดมภ์กำกับราชการสนองพระเดชพระคุณ

มีคดี v have a case (cases)
คำอธิบาย: มีเรื่องหรือข้อพิพาทกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: มีคดีติด , มีความ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทเขามีคดีฟ้องร้องกับลูกค้าอยู่เนืองๆ จนฉันไม่แน่ใจ

ไม่ดี v be bad
คำอธิบาย: ขาดคุณสมบัติที่ดี, ไม่เป็นไปในทางที่ต้องการหรือไม่น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เข้าที , แย่
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้จะลงทุนอะไรต้องคิดหนักหน่อย

ไม่ดี adv badly
คำอธิบาย: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เข้าที , ไม่ใคร่ดี
ตัวอย่างประโยค: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน adv in unison
คำอธิบาย: อย่างพร้อมเพรียงกัน, อย่างเป็นไปในทางเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำตรงข้าม: แตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ถ้าพวกเรารวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ก็จะสามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้

แก้คดี v defend
ตัวอย่างประโยค: เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อวิ่งเต้นขอแก้คดีค้าไม้เถื่อน

คอเดียวกัน adj of the same taste
คำอธิบาย: ชอบอย่างเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่เป็นที่สำหรับให้สมาชิกที่เป็นคอเดียวกัน ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

คิดมิดีมิร้าย v have evil thoughts
ความหมายเหมือนกับ: คิดร้าย
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้ทำผิด หรือคิดมิดีมิร้ายกับใคร ทำไมต้องมาถูกขังคุกอยู่แบบนี้

เจอดี v suffer
คำอธิบาย: ได้รับความเจ็บตัว
ตัวอย่างประโยค: คนโบราณกล่าวว่าเวลาเข้าป่าห้ามพูดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธ์ไม่งั้นจะเจอดี

ทำมิดีมิร้าย v commit dark deeds
ตัวอย่างประโยค: เมื่อผู้อื่นทำมิดีมิร้าย เราจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด

ทิศหรดี n southwest
คำอธิบาย: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้
ความหมายเหมือนกับ: ทิศตะวันตกเฉียงใต้
คำตรงข้าม: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ , ทิศอีสาน
ตัวอย่างประโยค: ตามปกติในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ลมจะพัดมาทางทิศหรดี

โบราณคดี n archaeology
คำอธิบาย: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน
ความหมายเหมือนกับ: โบราณคดีวิทยา
ตัวอย่างประโยค: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์

ผู้ลากมากดี n elite
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ดี , ผู้มีสกุลสูง , ผู้ดีมีสกุล
คำตรงข้าม: ไพร่
ตัวอย่างประโยค: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี

ฟังความข้างเดียว v listen to one-sided only
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังความอยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้อย่างไร

ม้าดีดกะโหลก n ill-mannered woman
คำอธิบาย: ผู้หญิงที่มีกิริยากระโดกกระเดก ลุกลน หรือไม่เรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: ผู้หญิงแก่น
ตัวอย่างประโยค: แม้แม่จะฝึกกิริยามารยาทเธอมากเพียงไร เธอก็ยังเป็นม้าดีดกะโหลกอยู่เช่นเดิม

มีความยินดี v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาบรรยายในวันนี้

ไม่รู้เดียงสา v be innocent
ความหมายเหมือนกับ: ไร้เดียงสา
คำตรงข้าม: รู้เดียงสา
ตัวอย่างประโยค: เด็กทำไปเพราะเด็กไม่รู้เดียงสาจึงควรให้อภัย

ไยดี v care for
ความหมายเหมือนกับ: พอใจ , ใส่ใจ , สนใจ
ตัวอย่างประโยค: คนอย่างเขาไม่ไยดีแม้แต่ฐานะเดิมของพ่อแม่ที่มีอันจะกิน

รอเดี๋ยว v Wait a minute
ความหมายเหมือนกับ: รอสักพัก , รอสักประเดี๋ยว
คำตรงข้าม: รอนาน
ตัวอย่างประโยค: รอเดี๋ยวนะครับ ผมจะไปตามเขาให้

รู้ดี v know well
คำอธิบาย: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง
ตัวอย่างประโยค: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง

วรรณคดี n literature
คำอธิบาย: งานที่เขียนหรือแต่งขึ้น และเรื่องเล่าทั่วๆ ไป
ตัวอย่างประโยค: การวิจารณ์วรรณคดีน่าจะเป็นกิจกรรมของผู้เสพวรรณคดีที่มีมาพร้อมกับการแต่ง อันเป็นกิจกรรมของผู้สร้าง

วันดีคืนดี adv propitious day
คำอธิบาย: วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
หน่วยนับ: วัน
ตัวอย่างประโยค: วันดีคืนดีก็มีข่าวว่า ประชา ขอย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัด

สารคดี n feature
คำอธิบาย: เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ
ตัวอย่างประโยค: กำแพงลมเป็นงานเขียนกึ่งสารคดีกึ่งเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้คนอ่านหลายคนชื่นชอบ

เสนาบดี n minister
ความหมายเหมือนกับ: เจ้ากระทรวง
ตัวอย่างประโยค: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย

เสนาบดี n general
ความหมายเหมือนกับ: แม่ทัพ

หวังดี v wish someone well
คำอธิบาย: คิดอย่างมิตร
ความหมายเหมือนกับ: ปรารถนาดี
คำตรงข้าม: หวังร้าย
ตัวอย่างประโยค: ความสามัคคีนี้ประกอบด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเอื้อเฟื้อด้วยใจ คือ หวังดีมุ่งดีต่อกัน

อยู่ดีกินดี v live well
คำอธิบาย: มีความสุขสบาย
ความหมายเหมือนกับ: สุขสบาย
คำตรงข้าม: อดมื้อกินมื้อ , อดอยาก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อไรประเทศไทยจะไปถึงจุดหมายตรงที่ทุกคนอยู่ดีกินดี มีความสุขตามอัตภาพ

ไร้เดียงสา adj innocent
ความหมายเหมือนกับ: ไม่รู้เดียงสา
ตัวอย่างประโยค: เด็กไร้เดียงสาอย่างนั้นคงไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูด

ไร้เดียงสา v be innocent
ตัวอย่างประโยค: ดูเขายังไร้เดียงสา ทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้

ลางดี n good omen
คำอธิบาย: เครื่องหมายแสดงให้เห็นอันบอกผลดี
ความหมายเหมือนกับ: นิมิตดี
คำตรงข้าม: ลางร้าย
ตัวอย่างประโยค: นี่เป็นลางดีสำหรับงานของเรา

สมประดี v lose consciousness
คำอธิบาย: รู้สึกตัว
ความหมายเหมือนกับ: สมปฤดี , สมปฤาดี
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนในกองทัพถูกสะกดให้หลับไหล ไม่สมประดี

สะดีดสะดิ้ง v behave affectedly
คำอธิบาย: มีกริยาที่ปรุงแต่งจนเกินงาม
ความหมายเหมือนกับ: สะดิ้ง
ตัวอย่างประโยค: หล่อนสะดีดสะดิ้งราวกับว่าหล่อนไม่ชอบเขา

หนึ่งเดียว adj single
คำอธิบาย: หนึ่งเท่านั้น ไม่มีอื่นอีก
ความหมายเหมือนกับ: เดียว , อันเดียว , อย่างเดียว , เพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพม่าออกมาแก้ข่าวว่า เหตุผลหนึ่งเดียวที่แรงงานพม่าต้องออกมาทำงานต่างแดน เป็นเพราะว่าต้องการรายได้เท่านั้น

หมดอาลัยไยดี v be unconcerned
คำอธิบาย: ไม่ไยดี, ไม่สนใจ, หมดความเอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค: เขาหมดอาลัยไยดีกับหล่อนเสียแล้ว

เห็นดีเห็นงาม v agree
ความหมายเหมือนกับ: เห็นดีเห็นชอบ , เห็นชอบ , เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ต่างเห็นดีเห็นงามกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ

เหล้าบรั่นดี n brandy
คำอธิบาย: ชื่อสุราชนิดหนึ่งกลั่นจากเหล้าองุ่น
หน่วยนับ: แก้ว, ขวด
ความหมายเหมือนกับ: บรั่นดี
ตัวอย่างประโยค: คอกเทลนี้ทำด้วยเหล้าเวอมุธแกมบรั่นดีนิดหน่อย

ดี n the past
คำอธิบาย: เวลาที่ล่วงแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: อดีตกาล , อดีตสมัย , โบราณกาล , สมัยก่อน
คำตรงข้าม: ปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดทำหนังสือเก็บรวบรวมผลงานของนักเขียนดีเด่นในอดีตมาพิมพ์เผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ดี adj former
คำอธิบาย: ล่วงแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ก่อน
ตัวอย่างประโยค: อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น

ดีตกาล n ancient times
คำอธิบาย: เวลาที่ล่วงแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: อดีตสมัย , อดีต , โบราณกาล , สมัยโบราณ
คำตรงข้าม: ปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค: สองฝั่งที่ราบลุ่มแม่น้ำหวงเหอในอดีตกาลที่ผ่านมาเคยเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน

ดีตภพ n past life
ความหมายเหมือนกับ: ชาติก่อน , อดีตชาติ , ชาติปางก่อน , ปางก่อน
ตัวอย่างประโยค: เรื่องพระเจ้า 500 ชาติคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจำนวนประมาณ 500 เรื่อง

มหิบดี n king
ความหมายเหมือนกับ: มหิบาล , พระเจ้าแผ่นดิน , กษัตริย์ , พระราชา

มหุรดี n moment
ความหมายเหมือนกับ: ครู่ , ขณะ , ชั่วโมง

อารมณ์ดี v be in a good temper
คำอธิบาย: สภาพจิตใจดี
คำตรงข้าม: อารมณ์เสีย , อารมณ์ไม่ดี
ตัวอย่างประโยค: พออารมณ์ดีจิตใจจะแจ่มใสแล้วสุขภาพจะดีตามไปด้วย

อารมณ์ไม่ดี v lose temper
ความหมายเหมือนกับ: อารมณ์เสีย
คำตรงข้าม: อารมณ์ดี
ตัวอย่างประโยค: วันนั้นเขาอารมณ์ไม่ดีและหงุดหงิดทั้งวันใครๆ ก็เข้าหน้าเขาไม่ติด

อินเดี n India
คำอธิบาย: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่ง อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศพม่า
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศอินเดีย
ตัวอย่างประโยค: พุทธศาสนามีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย

โอกาสดี n auspicious
คำอธิบาย: ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี
ความหมายเหมือนกับ: โอกาสทอง
ตัวอย่างประโยค: การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดี ที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม

ในเวลาเดียวกัน adv at the same time
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค: ตามจารีตประเพณีของชาวทิเบตผู้หญิงจะสมรสกับชายหลายคนก็ได้ในเวลาเดียวกัน

เป็นคดี v go to court
คำอธิบาย: กลายเป็นเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: เป็นคดีความ
ตัวอย่างประโยค: เรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยกลายเป็นคดีขึ้นมาเมื่อคู่กรณีต่างไม่ยอมกัน

เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน adv as a team
คำอธิบาย: สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาทำงานเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

ดี๋ยวนั้น adv at once
คำอธิบาย: อย่างทันทีขณะนั้น
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ทำให้ผมตั้งตัวไม่ติด

ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว adv a short time
คำอธิบาย: มีระยะเวลาเพียงครู่เดียวไม่นาน
ตัวอย่างประโยค: ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแวบเข้ามาในความคิดชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จางหายไป

ตัดสินคดี v judge a case
คำอธิบาย: ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิพากษาท่านนี้ตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรมมากที่สุด

ขายดี v have (find) a good sale
ความหมายเหมือนกับ: ขายคล่อง
ตัวอย่างประโยค: สินค้าตัวใหม่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

คุณภาพดี adj high-quality
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างประโยค: คนขายโฆษณาว่าสินค้าของเขาเป็นสินค้าคุณภาพดีที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่น

คำแสดงความยินดี n congratulations
คำอธิบาย: คำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกชอบใจหรือดีใจร่วมด้วย
หน่วยนับ: คำ
ตัวอย่างประโยค: ฉันซาบซึ้งใจในคำแสดงความยินดีของญาติๆ และเพื่อนๆ ทุกคน

ความดีงาม n goodness
ความหมายเหมือนกับ: ความดี , คุณความดี
คำตรงข้าม: ความชั่ว , ความเลว
ตัวอย่างประโยค: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม

ความปรารถนาดี n goodwill
ความหมายเหมือนกับ: ความหวังดี
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ครูจะรักลูกศิษย์แต่บางทีก็ต้องดุต้องตักเตือนต้องว่าด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้ศิษย์ได้ดี

ไม่ดี adj bad
คำอธิบาย: ที่ไม่น่าพอใจ, ที่ขาดคุณสมบัติที่ดี
ความหมายเหมือนกับ: แย่
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนไม่ดีอย่าไปสุงสิงกับเขามากนัก

ผู้จงรักภักดี n loyalist
คำอธิบาย: บุคคลที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณบุคคลอื่นเป็นอย่างยิ่ง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาภูมิใจที่เป็นผู้จงรักภักดีต่อลัทธิด้วยชีวิตและจิตใจ

ผู้เดียว adv only
คำอธิบาย: เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีคนอื่นอีก
ความหมายเหมือนกับ: คนเดียว
ตัวอย่างประโยค: ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณผู้เดียว

ผู้ตัดสินคดี n judge
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือข้อกล่าวหากันในทางกฎหมาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้พิพากษา
ตัวอย่างประโยค: ภาระใหญ่ของเขาคือตั้งตนเป็นผู้ตัดสินคดีแทนสังคม คอยวินิจฉัยความผิดความถูก

ภักดี v be loyal to
คำอธิบาย: จงรักหรือซื่อสัตย์ต่อด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: จงรักภักดี , จงรัก
ตัวอย่างประโยค: คนไทยภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน

เพียงผู้เดียว adv only
คำอธิบาย: เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีก
ความหมายเหมือนกับ: เพียงคนเดียว , ผู้เดียว , คนเดียว
ตัวอย่างประโยค: เวลานี้มีเขาอยู่เพียงผู้เดียวที่จะช่วยกอบกู้สถานะของครอบครัวได้

กุ้งดี n Crangon
คำอธิบาย: ชื่อกุ้งขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล บางชนิดมีก้ามใหญ่ 2 ข้าง โดยมีก้ามข้างหนึ่งโตกว่า สามารถงับก้ามทำให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะเมื่อกระทบขันเสียงจะดังยิ่งขึ้น พบอาศัยหลบซ่อนอยู่ตามซอกวัสดุต่างๆ ริมฝั่งทั้งในน้ำเค็มและน้ำกร่อย บางชนิดพบในน้ำจืด
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: กุ้งดีดขัน , กระเตาะ
ตัวอย่างประโยค: ชายฝั่งโขดหินสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ได้แก่ ปูใบ้ ปูตัวแบน กุ้งดีด ปูเสฉวน หอยแมลงภู่

เกินดี adv excessively
คำอธิบาย: เกินพอดีจนไม่ดี
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น

ขายดิบขายดี v sell well
คำอธิบาย: ขายของได้มาก
ความหมายเหมือนกับ: ขายดี , ขายเป็นเทน้ำเทท่า
ตัวอย่างประโยค: ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์กีฬาขายดิบขายดีอย่างผิดหูผิดตา

ขั้นดี n optimum
คำอธิบาย: มีคุณสมบัติเพียงพอเป็นที่น่าพอใจแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: เกณฑ์ดี
คำตรงข้าม: ขั้นเลว
ตัวอย่างประโยค: รายได้จากการขายอาหารจัดว่าอยู่ในขั้นดีพอสมควร

ขอแสดงความยินดี v congratulate
คำอธิบาย: แสดงความพอใจหรือชอบใจในสิ่งนั้นร่วมด้วย
ตัวอย่างประโยค: ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ปีนี้ทุกคน

ดีอาญา n criminal case
คำอธิบาย: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา เป็นความผิดต่อส่วนรวม
หน่วยนับ: คดี
ตัวอย่างประโยค: ศาลตัดสินเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดในคดีอาญาด้วย

ดีอนาถา n pauper´s lawsuits
คำอธิบาย: คดีแพ่งที่โจทย์หรือจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน
หน่วยนับ: คดี
ตัวอย่างประโยค: คดีของสมชายเป็นคดีอนาถาเพราะเขาไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาล

ดีโลก n the affairs of the world
หน่วยนับ: คดี
ตัวอย่างประโยค: การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกจัดอยู่ในคดีโลกที่ต้องขึ้นศาลสากล

ดีแพ่ง n civil case
คำอธิบาย: คดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิส่วนเอกชน
หน่วยนับ: คดี
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้เขาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับนายเสรีในคดีแพ่งแล้ว

ดีแดง n decided case
คำอธิบาย: คดีที่ศาลมีคำสั่งหรือพิพากษาแล้ว
หน่วยนับ: คดี
คำตรงข้าม: คดีดำ
ตัวอย่างประโยค: คดีนี้เป็นคดีแดงที่รู้ผลแล้วว่า ใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก

ดี clas case
ตัวอย่างประโยค: สถิติผู้กระทำผิดในอดีตที่ผ่านมาในปี 2537 จำนวน 82,678 คดี และคงจะสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป

ดีดำ n undecided case
คำอธิบาย: คดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
หน่วยนับ: คดี
คำตรงข้าม: คดีแดง
ตัวอย่างประโยค: คดีของสมศักดิ์เป็นคดีดำที่ยังไม่รู้เลยว่าจะออกหัวออกก้อย

คณบดี n dean
คำอธิบาย: หัวหน้าคณะในมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: คณบดีเป็นประธานในการประชุมเมื่อวานนี้

ดี n lawsuit
คำอธิบาย: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
หน่วยนับ: คดี
ความหมายเหมือนกับ: คดีความ
ตัวอย่างประโยค: สุชาติเป็นทนายที่เก่งมากเขาทำคดีดังๆ มาแล้วมากมาย

ดีความ n lawsuit
คำอธิบาย: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
หน่วยนับ: คดี
ความหมายเหมือนกับ: คดี
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้บริษัทของเรายังมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อยู่จึงทำให้ยอดขายต่ำลง

คำสดุดี n praise
ความหมายเหมือนกับ: คำสรรเสริญ , คำยกย่อง
ตัวอย่างประโยค: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา

คำดีควาย n Sapindus
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นในสกุล Sapindus วงศ์ Sapindaceae ผลกลมขนาดผลพุทรา ใช้ทำยาได้ เมื่อชงกับน้ำร้อน ใช้ซักผ้าไหมหรือล้างเครื่องเพชรแทนสบู่ได้
หน่วยนับ: ต้น, ผล
ความหมายเหมือนกับ: มะคำดีควาย , มะซัก , ประคำดีควาย
ตัวอย่างประโยค: ต้นคำดีควายเป็นไม้ไม่ผลัดใบ

คำเดี่ยว n single word
ตัวอย่างประโยค: คำว่า ชาติ กับ หมา คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าคำประสมในแง่ของโครงสร้างคำ

ความหวังดี n goodwill
คำอธิบาย: การคิดอย่างเป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: ความปรารถนาดี
ตัวอย่างประโยค: สำหรับผู้ที่ไม่ชอบหมา ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความหวังดีว่าอย่าอ่านเรื่องนิกกับพิมของว. ณ ประมวญมารค เป็นอันขาด

ความอยู่ดีกินดี n well-being
คำอธิบาย: การที่มีความสุขสบาย
ความหมายเหมือนกับ: ความสมบูรณ์ , ความสุขสบาย
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์

ความดี n goodness
ความหมายเหมือนกับ: คุณความดี , ความดีความชอบ , คุณงามความดี , ความดีงาม
คำตรงข้าม: ความชั่ว
ตัวอย่างประโยค: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย

คหบดี n rich
คำอธิบาย: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี, ผู้มีอันจะกิน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คฤหบดี , เศรษฐี , คนรวย
คำตรงข้าม: คนจน
ตัวอย่างประโยค: วัดบางวัดจำหน่ายโบราณวัตถุให้กับคหบดีซึ่งมีฐานะดีและมีรสนิยมในการสะสมของเก่า

คุ้มดีคุ้มร้าย v be erratic
คำอธิบาย: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
คำตรงข้าม: ปกติ
ตัวอย่างประโยค: เขาคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่เสมอจนใครๆ ไม่อยากเข้าใกล้เขา

คุ้มดีคุ้มร้าย adj mentally unstable
คำอธิบาย: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
คำตรงข้าม: ปกติ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย

คุณความดี n goodness
ความหมายเหมือนกับ: คุณธรรม , ความดี
คำตรงข้าม: ความชั่ว , ความเลว
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต

คุณงามความดี n goodness
หน่วยนับ: ประการ, อย่าง, ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: คุณความดี , คุณธรรม , ความดี
คำตรงข้าม: ความชั่ว , ความเลว
ตัวอย่างประโยค: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ

คืนดี v reconcile
คำอธิบาย: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ความหมายเหมือนกับ: ดีกัน , ปรองดอง , หายโกรธ
คำตรงข้าม: โกรธกัน
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน

เครื่องพิมพ์ดี n typewriter
หน่วยนับ: เครื่อง
ตัวอย่างประโยค: ผมอยากซื้อเครื่องพิมพ์ดีดชนิดหิ้วสักเครื่องหนึ่ง

เคราะห์ดี v be lucky
ความหมายเหมือนกับ: โชคดี , โชค
คำตรงข้าม: เคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค: คนเจ็บเคราะห์ดีเพราะมีผู้บริจาคโลหิตช่วยชีวิตไว้ได้

เคราะห์ดี adj lucky
ตัวอย่างประโยค: ลูกชาวบ้านถ้ามีโอกาสได้เรียนหนังสือที่วัดก็จัดว่าเป็นเด็กเคราะห์ดี

เคราะห์ดี n luck
ความหมายเหมือนกับ: โชคดี , โชค
คำตรงข้าม: เคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค: ท่านบอกว่าเคราะห์ดี เคราะห์ร้ายเกิดจากการกระทำของตนเอง

จงรักภักดี v be loyal
คำอธิบาย: ผูกใจรักด้วยความเคารพหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ภักดี , จงรัก , สวามิภักดิ์
ตัวอย่างประโยค: ญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าคนหนึ่งจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 อย่างมาก

ผู้ดีแปดสาแหรก n a scion of eight aristocratic lines
คำอธิบาย: ผู้ดีที่สืบทอดกันลงมาตั้งแต่ต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า 4 บิดามารดาของตาและยาย 4 รวมเป็น 8
หน่วยนับ: คน, พวก, ตระกูล

ผู้ดีแปดสาแหรก n one who acts like an aristocrat
คำอธิบาย: โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ดี
ตัวอย่างประโยค: นิสัยอวดโอ่ของเขาฟ้องว่าเขาเป็นพวกผู้ดีแปดสาแหรก

ฝันดี v have a good dream
คำอธิบาย: เห็นเป็นเรื่องราวที่ดีเมื่อหลับ
คำตรงข้าม: ฝันร้าย
ตัวอย่างประโยค: คืนนี้เขาคงฝันดีตลอดคืนเพราะแม่ของเขาเพิ่งมาเยี่ยม

ฝันดี n good dream
คำอธิบาย: นึกเห็นสิ่งที่ดีขณะหลับ
หน่วยนับ: เรื่อง
คำตรงข้าม: ฝันร้าย
ตัวอย่างประโยค: หมอดูบอกว่าเรื่องที่เขาฝันเมื่อคืนนั้นเป็นฝันดี

ฝีมือดี adj skillful
คำอธิบาย: ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยมือ
ความหมายเหมือนกับ: ชำนาญ , เก่ง
ตัวอย่างประโยค: ในประกาศรับสมัครงานเขียนว่าต้องการช่างถักเปียร้อยลูกปัดฝีมือดีเพื่อไปทำงานที่สิงคโปร์

พนัสบดี n king of the forest
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าป่า
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธรูปศิลาแบบทวารวดีเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนเหนือตัวพระพนัสบดี

พริบตาเดียว adv suddenly
คำอธิบาย: เร็วมาก, ทันที, ทันทีทันใด
ความหมายเหมือนกับ: ในพริบตา , ชั่วพริบตา
ตัวอย่างประโยค: เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ธรรมดานี้จะทำงานชั่วร้ายได้ชั่วพริบตาเดียว

พฤหัสบดี n Thursday
คำอธิบาย: ชื่อวันที่ 5 ของสัปดาห์
หน่วยนับ: วัน
ความหมายเหมือนกับ: วันพฤหัสบดี , พฤหัส
ตัวอย่างประโยค: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้พบ และสัมภาษณ์นายชวน หลีกภัย

พฤหัสบดี n Jupiter
คำอธิบาย: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 5 และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร 142,800 กิโลเมตร.
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวพฤหัสบดี
ตัวอย่างประโยค: การดับของดาวพฤหัสบดีทำให้เกิดวาตภัย หรือความผันผวนแปรปรวนของลม

พฤหัสบดีจักร n sixty years
คำอธิบาย: ระยะเวลา 60 ปี คือ เวลาที่ดาวพฤหัสบดีเดินรอบดวงอาทิตย์ 5 รอบ
ตัวอย่างประโยค: นักดาราศาสตร์กำลังค้นคว้าว่าทุกๆ 1 พฤหัสบดีจักร ระบบสุริยะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

พอดิบพอดี adv exactly
คำอธิบาย: ไม่ขาดไม่เกิน
ความหมายเหมือนกับ: พอดี
ตัวอย่างประโยค: ร้านวีดีโอเกมกับร้านหนังสืออยู่ตรงกันพอดิบพอดี

พอดี adv fit
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะเจาะ , พอดิบพอดี
ตัวอย่างประโยค: หางเสือนี้จะบิดไปในทางที่จะทำให้เครื่องบินเลี้ยวเข้าวงพอดี

พอดีพอร้าย adv fair
คำอธิบาย: ปานกลาง, ไม่ดีนัก, ไม่เลวนัก
ตัวอย่างประโยค: ขันธ์ 5 ไม่ใช่เป็นภาระอันหนัก เพียงแค่พอดีพอร้าย

พอดีพอร้าย adv unfortunately
ความหมายเหมือนกับ: โชคร้าย
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองกับอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก หลายรายพอดีพอร้ายต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถ

พอดีพอร้าย conj probably
ความหมายเหมือนกับ: ดีไม่ดี
ตัวอย่างประโยค: หากเขาเอาอาหารจากต่างประเทศไปขายได้ พอดีพอร้ายชาวอีสานอาจหันไปชอบฟาสต์ฟูดแทนปลาทูเค็มก็ได้

พัศดี n warden
คำอธิบาย: ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เดือนหน้าจะมีพัศดีคนใหม่มาที่เรือนจำ หวังว่าคงจะดีกว่าคนเก่านะ

พายุดีเปรสชัน n depression
คำอธิบาย: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังอ่อนทำให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก เกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความหมายเหมือนกับ: ดีเปรสชัน
ตัวอย่างประโยค: พายุดีเปรสชันพัดถล่มเมืองหลวงเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างหนัก

พิมพ์ดี v type
คำอธิบาย: ใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษรบนพิมพ์ดีด
ความหมายเหมือนกับ: พิมพ์
ตัวอย่างประโยค: กว่าที่จะได้เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งออกมา เขาต้องพิมพ์ดีดสองครั้งเป็นอย่างน้อย

พิมพ์ดี n typewriter
คำอธิบาย: เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษร
หน่วยนับ: เครื่อง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าพิมพ์ออกมาตัวอักษรเหมือนกันหมดเหมือนพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดธรรมดาก็จะทำให้เอกสารนั้นไม่เป็นที่สนใจเท่าที่ควร

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว n monocotyledon
คำอธิบาย: พืชตระกูลที่มีเมล็ดให้ใบแรกใบเดียว
ตัวอย่างประโยค: หนอนชอบกินใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่น หญ้า ปาล์ม ขิงข่า เป็นต้น

พื้นดี adj well-educated
คำอธิบาย: พื้นความรู้ดี, ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมมาดี
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนพื้นดีอยู่แล้ว อธิบายให้ฟังครั้งเดียวก็คงเข้าใจได้

พุทธเจดีย์ n pagoda
คำอธิบาย: เจดีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า มี 4 ชนิด คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ และอุเทสิกเจดีย์
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่มีการจำลองพุทธเจดีย์ไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา

เพื่อนรุ่นเดียวกัน n classmate
คำอธิบาย: เพื่อนที่มีอายุใกล้เคียงกันหรือเท่ากันหรือเล่าเรียนมาด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค: ผมกับเจ้ามั่นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันสมัยเรียนอยู่ที่ปากน้ำโพธิ์

แพลเลเดียม n palladium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 46 สัญลักษณ์ Pd เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเงินคล้ายแพลทินัม หลอมละลายที่ 1552 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ

ฟ้องคดี v prosecute
คำอธิบาย: กล่าวโทษผู้อื่นต่อศาลสถิตยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: ฟ้อง , ฟ้องร้อง
ตัวอย่างประโยค: เขาน่าจะฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายกับผู้สั่งยิงประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

ฟอร์มาลดีไฮด์ n formaldehyde
คำอธิบาย: แก๊สชนิดหนึ่ง มีสูตร HCHO มีกลิ่นฉุนระคายเยื่อจมูกและเยื่อตา ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์นำไปทำฟอร์มาลิน พลาสติก สี เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นของฟอร์มาลดีไฮด์เป็นอันตรายต่อเยื่อบุจมูกหากสูดเข้ามากๆ

ภารดี n speech
คำอธิบาย: คำที่กล่าวออกมา
ความหมายเหมือนกับ: ถ้อยคำ , คำพูด , ภาษา

เป็นเนื้อเดียวกัน adv homogeneously
ความหมายเหมือนกับ: กลมกลืน
ตัวอย่างประโยค: โลหะทั้งสามอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน v be of one heart and one mind
ความหมายเหมือนกับ: ปรองดอง , สามัคคี , เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
คำตรงข้าม: แตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ถ้าบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผลดี v be beneficial
ความหมายเหมือนกับ: เป็นประโยชน์ , ดี
คำตรงข้าม: เป็นผลเสีย
ตัวอย่างประโยค: การออกกำลังกายเป็นผลดีต่อสุขภาพ

เป็นที่รู้กันดี v be known
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป

เป็นอันดี adv very well
คำอธิบาย: อย่างที่เป็นไปในทางที่ต้องการ, น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: อย่างดี
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านเข้าใจธรรมชาติของวัสดุเหล่านี้เป็นอันดี ทำให้รู้เทคนิควิธีใช้วัสดุเหล่านั้นในงานหัตถกรรม

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน v be united
คำอธิบาย: พร้อมเพรียงกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำตรงข้าม: แตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เชื่อว่าไม่นานสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้น

แป๊บเดียว adv momentarily
คำอธิบาย: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
ความหมายเหมือนกับ: เดี๋ยวเดียว , ประเดี๋ยวเดียว , แป๊บ
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาได้พักแป๊บเดียวก็ต้องลงแข่งต่อ

ผลดี n usefulness
คำอธิบาย: ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: ผลประโยชน์
คำตรงข้าม: ผลเสีย
ตัวอย่างประโยค: ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว

เรเดียน n radian
คำอธิบาย: มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกกลม ซึ่งกว้างเท่ากับรัศมี

เรเดียม n radium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 88 สัญลักษณ์ Ra เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ เป็นโลหะที่หายากมาก หลอมละลายที่ 700 ํซ. ใช้ประโยชน์ในทางแพทย์สำหรับรักษาโรคมะเร็ง

เรวดี n the 27th constellation containing 16 stars
คำอธิบาย: ดาวฤกษ์ที่ 27 มี 16 ดวง เห็นเป็นรูปหญิงท้อง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวปลาตะเพียน

โรเดียม n rhodium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 45 สัญลักษณ์ Rh เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน หลอมละลายที่ 1966 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ

ฤกษ์ดี n auspicious time
คำอธิบาย: เวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผลดี
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าถือว่า การทำดีไม่ว่าในเวลาใด เป็นฤกษ์ดี และเรื่องดีทั้งสิ้น

ลองดี v test
คำอธิบาย: หาทางพิสูจน์ว่าจะดีจริงหรือไม่ (โดยมากเป็นไปในเชิงดูหมิ่นหรือท้าทาย)
ตัวอย่างประโยค: เขาลองดีวิพากษ์ว่า โครงการนี้เป็นเพียงการเล่นกลทางอากาศที่ไม่อาจเป็นจริงได้

แวบเดียว adv moment
ความหมายเหมือนกับ: แป๊บเดียว , ประเดี๋ยวเดียว , ครู่เดียว
ตัวอย่างประโยค: เมื่อวานนี้ฉันเห็นอาจารย์ในงานเลี้ยงเพียงแวบเดียวเท่านั้น

สนใจไยดี v care for
ความหมายเหมือนกับ: สนใจ , เอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค: แม่เลี้ยงไม่สนใจไยดีลูกติดของเขาแม้แต่นิดเลย

สมฤดี n consciousness
คำอธิบาย: ความรู้สึกตัว, การระลึกได้
ความหมายเหมือนกับ: สมปฤดี , สมประดี , สมปฤๅดี

สวัสดี n safety
ความหมายเหมือนกับ: ความปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค: หางเสือเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี

สวัสดี n hello
คำอธิบาย: คำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน
ความหมายเหมือนกับ: หวัดดี
ตัวอย่างประโยค: สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่ติดตามและให้ความสนับสนุนคอลัมน์สารพัน

สวัสดี n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความดีงาม , ความเจริญรุ่งเรือง , ความเจริญ
ตัวอย่างประโยค: ผู้กระทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา เพื่อความสวัสดี

อินเดียม n indium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 49 สัญลักษณ์ In เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง เนื้ออ่อน สีขาวเงิน หลอมละลายที่ 156.2 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
ตัวอย่างประโยค: อินเดียมใช้ทำอุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้

อิริเดียม n iridium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 77 สัญลักษณ์ Ir เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายเงิน เนื้อแข็งมาก เป็นธาตุที่หนักที่สุดเท่าที่รู้จักกัน หลอมละลายที่ 2454 ํ ซ. เป็นโลหะที่ทนทานต่อการสึกกร่อนที่สุด ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ

อัครมหาเสนาบดี n prime minister
คำอธิบาย: หัวหน้าเสนาบดี
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ในการปกครองส่วนกลางสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอัครเสนาบดีฝ่ายทหารดูแลข้อราชการในกรมพระกลาโหม

อัญประกาศเดี่ยว n single quotation mark
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอน ´ ´ ซ้อนอยู่ในข้อความที่มีเครื่องหมายอัญประกาศ
หน่วยนับ: ตัว, คู่

ไอโอดี n iodine
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 53 สัญลักษณ์ I เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง เป็นธาตุสำคัญมากสำหรับต่อมไทรอยด์ หากขาดธาตุนี้จะทำให้เป็นโรคคอพอก
ตัวอย่างประโยค: สถานที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งขาดไอโอดีนมากๆ ได้แก่ ภูเขา

เอาดีเอาเด่น v show off
คำอธิบาย: พยายามทำตัวให้คนเห็นว่าตนดีเด่นกว่าเพื่อน
ความหมายเหมือนกับ: ทำตัวเด่น
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามเอาดีเอาเด่นเพื่ออะไรกัน

แอนติบอดี n antibody
คำอธิบาย: สารที่ร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ชั้นสูงอื่นๆ สร้างขึ้น เมื่อได้รับการกระตุ้นโดยสารที่แปลกปลอมซึ่งเรียกว่า แอนติเจน
ตัวอย่างประโยค: การเพาะเลี้ยงเซลล์ทผลิตแอนติบอดีสามารถมานำมาใช้เป็นสารวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้

สำนักงานคดีอาญา n Office of Criminal Litigation

สำนักงานคดีแพ่ง n Office of Civil Litigation
ความหมายเหมือนกับ: สคพ.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคดีแพ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่งทั้งปวง ตามที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานคดีภาษีอากร n Office of Tax Litigation
ตัวอย่างประโยค: ในขั้นแรกสำนักงานคดีภาษีอากรจะเป็นผู้สอบสวนเบื้องต้น และส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป

สำนักงานคดียาเสพติด n Office of Narcotics Litigation
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคดียาเสพติดเป็นโจทก์ฟ้องนายสมร และนางสาวอัจฉราชาวพม่า เป็นจำเลยฐานร่วมกันมียาบ้า

สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว n Office of Juvenile and Family Litigation

สำนักงานคดีแรงงาน n Office of Labour Litigation
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคดีแรงงานมีส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายกิจการทั่วไป และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1-2

สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร n Office of Economic Crime Litigation

สัสดี n registrar
คำอธิบาย: เจ้าหน้าที่บัญชีทหาร, ผู้รวบรวมบัญชีคน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ชาวไทยวัยฉกรรจ์อายุย่างเข้า 18 ปี จะต้องไปพบสัสดีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกิน

สุขาวดี n paradise
คำอธิบาย: ดินแดนอันมีความสุขตลอดกาลตามความเชื่อของลัทธิมหายาน
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: สวรรค์ , แดนสุขาวดี
ตัวอย่างประโยค: ใครๆ ต่างก็ปรารถนาจะได้ไปเกิดและใช้ชีวิตในสุขาวดี

สิ้นดี adv extremely
คำอธิบาย: อย่างมาก, เหลือเกิน, อย่างที่สุด
ตัวอย่างประโยค: ผมเห็นว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ไร้สาระสิ้นดี

เส้นเมอริเดียน n meridian
คำอธิบาย: เส้นวงกลมสมมติที่ผ่านขั้วโลกเหนือใต้
หน่วยนับ: เส้น
ตัวอย่างประโยค: เส้นเมอริเดียนที่ 370 ทางตะวันตกของแหลมหมู่เกาะเวิร์ด ปัจจุบันคือ เส้นเมอริเดียนที่ 51 ทางตะวันตกของกรีนนิซ

แสดงความยินดี v congratulate
คำอธิบาย: ร่วมดีใจเมื่อผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆ หรือประสบความสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี
คำตรงข้าม: แสดงความเสียใจ
ตัวอย่างประโยค: ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่สอบเรียนต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

เด็ดเดี่ยว adv resolutely
คำอธิบาย: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
ความหมายเหมือนกับ: มั่นคง , แน่วแน่ , ยืนหยัด , หนักแน่น , มุ่งมั่น
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าเขาต้องทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จถึงจะยากสักเพียงไร

เด็ดเดี่ยว v be resolute
คำอธิบาย: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
ความหมายเหมือนกับ: มั่นคง , แน่วแน่ , ยืนหยัด , หนักแน่น , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: โลเล
ตัวอย่างประโยค: น้ำเสียงของเขาเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นมาก

ดียงสา v be sensible
คำอธิบาย: รู้ผิดรู้ชอบตามปกติสามัญ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เด็กยังไม่รู้เดียงสา
ตัวอย่างประโยค: คำด่านี้รุนแรงมากแม้แต่เด็กๆ ยังไม่เดียงสาก็ตีความออก

ดียด v hate
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ริษยา , ชัง , รังเกียจ , เดียดฉันท์
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาพราหมณ์สมัยพระเวทซึ่งเป็นศาสนามีอภัยธรรมไม่รังเกียจ หรือเดียดด้วยอคติแก่ศาสนาอื่น

ดียดฉันท์ v dislike
ความหมายเหมือนกับ: ไม่พอใจ , รังเกียจ , ลำเอียง , เกลียด , ขยะแขยง
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก
ตัวอย่างประโยค: ในสังคมวัตถุนิยมเช่นปัจจุบัน หากแต่งตัวมอซอ ผู้คนก็จะรังเกียจเดียดฉันท์

ดียรดาษ v scatter
ความหมายเหมือนกับ: เกลื่อนกลาด , เกลื่อน , ดื่นดาษ , ดาษเดียร , ดาษดื่น
ตัวอย่างประโยค: ข้าวของเดียรดาษตาไปหมด

ดียรัจฉาน n beast
คำอธิบาย: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ความหมายเหมือนกับ: ดิรัจฉาน , เดรัจฉาน
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน

ดียว adj only
คำอธิบาย: หนึ่งเท่านั้นไม่มีอื่นอีก
ความหมายเหมือนกับ: เดี่ยว , โดด , หนึ่งเดียว , โทน
ตัวอย่างประโยค: มีนักบินเพียงคนเดียวที่รอดชีวิต

ดี่ยว adv solo
คำอธิบาย: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เดียว , ลำพัง , คนเดียว , โดดเดี่ยว , โดด , ฝ่ายเดียว , ข้างเดียว , ผู้เดียว
ตัวอย่างประโยค: เขาบินเดี่ยวไปอเมริกา

ดี๋ยว adv awhile
ความหมายเหมือนกับ: ประเดี๋ยว , สักครู่ , ชั่วครู่หนึ่ง , ชั่วประเดี๋ยว , ชั่วพริบตาเดียว , ชั่ววูบ
คำตรงข้าม: นาน
ตัวอย่างประโยค: ลูกขออนุญาตดูทีวีสักเดี๋ยวก่อนเข้านอน

ดี่ยว adj alone
คำอธิบาย: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เดียว , ลำพัง , คนเดียว , โดดเดี่ยว , โดด , ฝ่ายเดียว , ข้างเดียว , ผู้เดียว
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวไทยในปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีแต่พ่อแม่ลูก

ดี๋ยว adv otherwise
คำอธิบาย: อาจจะทำหรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ประเดี๋ยวก่อน
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ต้องใส่เสื้อกันหนาวเพราะเดี๋ยวจะไม่สบาย

ดี่ยว v play (musical instrument) solo
คำอธิบาย: แสดงฝีมือการเล่นดนตรีคนเดียว
ความหมายเหมือนกับ: เล่น , บรรเลง
ตัวอย่างประโยค: เขาเคยแสดงฝีมือโดยเดี่ยวระนาดพร้อมกันถึง 5 ราง

ดี๋ยวก่อน v wait
คำอธิบาย: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ประเดี๋ยวก่อน
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป

ดียวกัน adj same
คำอธิบาย: รวมเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยกกัน
ตัวอย่างประโยค: คนสองคนไปดูหนังเรื่องเดียวกัน ออกมาก็อาจจะมีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน

ดียวดาย v be lonesome
คำอธิบาย: คนเดียวเท่านั้น, แต่ลำพังผู้เดียว
ความหมายเหมือนกับ: ว้าเหว่ , อ้างว้าง , ลำพัง , โดดเดี่ยว , เปล่าเปลี่ยว , เดี่ยว , สันโดษ
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกเดียวดายเมื่อปราศจากเธอ

ดียวดาย adv solitarily
คำอธิบาย: คนเดียวเท่านั้น, แต่ลำพังผู้เดียว
ความหมายเหมือนกับ: ว้าเหว่ , อ้างว้าง , ลำพัง , โดดเดี่ยว , เปล่าเปลี่ยว , เดี่ยว , สันโดษ
ตัวอย่างประโยค: ชายชรามีชีวิตอยู่อย่างเงียบเชียบเดียวดายกลางป่า

ดี๋ยวเดียว adv for a moment
ความหมายเหมือนกับ: สักครู่ , ชั่วขณะ , ประเดี๋ยวเดียว , ชั่วครู่ , ประเดี๋ยว
คำตรงข้าม: นาน
ตัวอย่างประโยค: เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ใช้เวลาพิมพ์เดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้ว

ดี๋ยวนี้ n now
ความหมายเหมือนกับ: ตอนนี้ , ทุกวันนี้ , ปัจจุบันนี้
คำตรงข้าม: ก่อนนี้ , อดีต
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้มลพิษในเมืองใหญ่มีมากขึ้น

ดี๋ยวนี้ adv at this moment
คำอธิบาย: ณ เวลานี้
ความหมายเหมือนกับ: ปัจจุบัน , ทันที , เวลานี้ , ฉับพลัน , ทันทีทันใด , บัดนี้ , ตอนนี้
คำตรงข้าม: ก่อนนี้
ตัวอย่างประโยค: ผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมประชุมเดี๋ยวนี้แล้ว

โดดเดี่ยว v be solitary
ความหมายเหมือนกับ: สันโดษ , ลำพัง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราออกโรงคัดค้านไปเสียทุกเรื่อง เราก็โดดเดี่ยว มีศัตรูมากกว่ามิตร

โดดเดี่ยว adv alone
คำอธิบาย: เดียวเท่านั้น, อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใคร
ความหมายเหมือนกับ: คนเดียว , เดียวดาย , ลำพัง , เดี่ยว , เปล่าเปลี่ยว , อ้างว้าง , ว้าเหว่ , วังเวง
ตัวอย่างประโยค: โรงนาเก่าๆ หลังนั้นปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้างคูน้ำเล็กๆ

โดดเดี่ยวเดียวดาย adv solitarily
ความหมายเหมือนกับ: เดียวดาย , โดดเดี่ยว , ลำพัง , เปล่าเปลี่ยว , อ้างว้าง , ว้าเหว่ , เงียบเหงา
ตัวอย่างประโยค: ชายชราอยู่ที่กระท่อมอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ไร้ลูกหลานดูแล

โดยดี adv willingly
ความหมายเหมือนกับ: โดยจำนน
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี

ได้ดิบได้ดี v be successful
ความหมายเหมือนกับ: ได้ดี , เจริญ , ก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค: ให้นางอยากเห็นหลานเจริญเติบโตได้ดิบได้ดี

ได้ดี v be successful
ความหมายเหมือนกับ: ได้ดิบได้ดี , เจริญ , ก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค: ลูกศิษย์ที่จบจากโรงเรียนนี้ได้ดีหลายคนแล้ว

ตัวดี n culprit
คำอธิบาย: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวต้นเหตุ , ตัวการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้

ตาเดียว n name of species of fish
คำอธิบาย: ชื่อปลาในอันดับ Pleuronectiformes (Heterosomata) มีหลายวงศ์หลายสกุล เช่น ชนิด Psettodes erumei, Pseudorhombus arsius, Cynoglossus lingua พบทั้งในทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด มีขนาดแตกต่างกันมาก คืออาจยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปลาที่ติดเบ็ดขึ้นมา เป็นปลาตาเดียวเสียส่วนใหญ่

ตาเดียว adv in the public eye
คำอธิบาย: มองมาที่จุดเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนในหอสมุดมองเธอเป็นตาเดียวหลังจากเธอทำหนังสือตก

ตัวดี n culprit
คำอธิบาย: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวต้นเหตุ , ตัวการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้

ต้องคดี v accuse
คำอธิบาย: ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องในคดีอาญา
ความหมายเหมือนกับ: ถูกฟ้อง , เป็นคดี , เป็นความ
คำตรงข้าม: พ้นคดี , หลุดคดี
ตัวอย่างประโยค: นักธุรกิจผู้หนึ่งต้องคดีหลบเลี่ยงภาษีอยู่ในขณะนี้กำลังเดินทางออกนอกประเทศไทยไปยังประเทศใกล้เคียง

แต่เพียงอย่างเดียว adv only
ความหมายเหมือนกับ: แต่อย่างเดียว , เพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ไม่ควรสอนให้เด็กเอาตัวรอดแต่เพียงอย่างเดียว

แตรเดี่ยว n bugle
คำอธิบาย: แตรที่ใช้เป่าเป็นสัญญาณในเวลานอน เวลาปลุก เป็นต้น
หน่วยนับ: ตัว

ถ่ายเดียว adv only
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเดียว
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าคนกลางมุ่งแต่จะเอาเงินถ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน

ถือดี v be overconfident
คำอธิบาย: สำคัญว่ามีดีในตน (มักใช้ไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่น)
ความหมายเหมือนกับ: อวดดี , ทะนงตัว
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ส่วนใหญ่มีสันดานเย่อหยิ่ง ถือดี ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน

ถุงน้ำดี n gall bladder
คำอธิบาย: อวัยวะที่เก็บน้ำดี อยู่ใต้ตับ
ความหมายเหมือนกับ: พระปิตตะ
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงอ้วนจะมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งที่ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี เต้านม รังไข่และมดลูกสูงกว่าผู้หญิงผอม

เจดีย์ n pagoda
คำอธิบาย: สิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ่งที่นับถือมีพระธาตุเป็นต้น, สิ่งหรือบุคคลที่เคารพนับถือ
หน่วยนับ: องค์
ตัวอย่างประโยค: นักโบราณคดีขุดพบพระเครื่องเป็นจำนวนมากที่เจดีย์เก่าในจังหวัดอยุธยา

เจดีย์ 2 n Pyramidella punctata
คำอธิบาย: ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวในวงศ์ Turritellidae เปลือกเวียนเป็นเกลียวสูงหลายชั้น ยอดแหลมคล้ายเจดีย์

เจดียสถาน n sacred sanctuary
คำอธิบาย: สถานที่เคารพเช่นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา พระพุทธบาท พระพุทธฉายา และพระบรมสารีริกธาตุ
ตัวอย่างประโยค: คำว่าวัดนั้นจะต้องครอบคลุมเจดียสถานและพุทธาวาสตลอดหมด

ใจดี v be kind
คำอธิบาย: มีใจเมตตากรุณา
ความหมายเหมือนกับ: ใจอารี , เมตตา , กรุณา
คำตรงข้าม: ใจร้าย , ดุร้าย , โหด
ตัวอย่างประโยค: เขาใจดีมากที่ยอมให้เราเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของเขา

ใจดี adj kind-hearted
คำอธิบาย: มีเมตตา, เป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: ใจอารี , เมตตา , กรุณา
คำตรงข้าม: ใจร้าย , ดุร้าย , โหด
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเราได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย และเป็นมิตรอยู่เสมอ

ใจเดียว v be faithful
คำอธิบาย: ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง
คำตรงข้าม: หลายใจ
ตัวอย่างประโยค: พ่อบอกกับแม่ว่าพ่อจะใจเดียวกับแม่และจะไม่เจ้าชู้กับผู้หญิงที่ไหนอีก

ใจเดียว adj constant
คำตรงข้าม: หลายใจ
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวจะมีความสุขถ้าพ่อบ้านเป็นคนรักเดียวใจเดียว

ใจเดียวกัน v be congenial with someone
คำอธิบาย: มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน หรือเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค: เขาใจเดียวกันกับเรา

ใจเดียวกัน n congeniality
คำอธิบาย: ความคิดตรงกัน, ความเห็นเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค: พี่มีใจเดียวกันกับฉันที่ซื้อรองเท้าให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อ

ใจไม่ดี adj evil
คำอธิบาย: มีความคิดไปในทางที่ไม่ดี หรือไปในทางชั่ว
ความหมายเหมือนกับ: ใจร้าย , ใจชั่ว
คำตรงข้าม: ใจดี
ตัวอย่างประโยค: เพราะเธอเป็นคนใจไม่ดีจึงได้รับผลกรรมเช่นนั้น

ใจไม่ดี v be anxious
คำอธิบาย: ใจเสียเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, รู้สึกหวาดหวั่น
ความหมายเหมือนกับ: ใจเสีย , ใจแป้ว , ใจฝ่อ , ไม่สบายใจ
ตัวอย่างประโยค: เธอใจไม่ดีที่เห็นเขาเพลี่ยงพล้ำคู่ต่อสู้

ทวาราวดี n Dhavaravati Kingdom
คำอธิบาย: ชื่อนครอโยธยา เป็นอาณาจักรโบราณ เริ่มตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 หรือ 12-16
ความหมายเหมือนกับ: อาณาจักรทวาราวดี
ตัวอย่างประโยค: เมื่อราวพันปีที่ร่วงมานี้ เขมรขยายอาณาเขตเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดี

ทำดี v make good thing
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติดี , ปฏิบัติชอบ , ประพฤติดี , ประพฤติชอบ
คำตรงข้าม: ทำชั่ว , ทำเลว
ตัวอย่างประโยค: เขาทำดีเพื่อประเทศชาติ มิได้มุ่งร้ายแก่ผู้ใด

ทีเดียว adv very
ความหมายเหมือนกับ: แท้จริง
ตัวอย่างประโยค: มณีรักเทพมากทีเดียว

ทีเดียว adv absolutely
คำอธิบาย: อย่างแน่แท้
ตัวอย่างประโยค: เพราะแมวนั่นทีเดียว จึงทำให้ป้าบังอรสะดุดตกบันไดลงมา

ทานบดี n almsgiver
คำอธิบาย: ผู้ให้ทาน, ผู้เป็นใหญ่ในทาน, เจ้าของทาน
หน่วยนับ: คน

ทางเดียว adj one way
คำอธิบาย: ทางเดินรถหรือเรือที่วิ่งไปหรือวิ่งมาอย่างเดียว ห้ามรถหรือเรือวิ่งสวน
หน่วยนับ: สาย
ความหมายเหมือนกับ: วันเวย์
คำตรงข้าม: ทางคู่
ตัวอย่างประโยค: ถนนสุรวงศ์เป็นถนนทางเดียว

น่ายินดี v gladden
ความหมายเหมือนกับ: น่าดีใจ , น่าปลื้ม , น่าชอบใจ
คำตรงข้าม: ระทมทุกข์ , เศร้าโศก , หดหู่
ตัวอย่างประโยค: น่ายินดีกับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

น้ำดี n bile
คำอธิบาย: น้ำย่อยชนิดหนึ่งเกิดในตับแล้วไหลไปอยู่ในถุงน้ำดี
ตัวอย่างประโยค: ตับมีหน้าที่สร้างและหลั่งน้ำดีออกไปทางท่อตับ

นิดเดียว v be small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , น้อยมาก , หน่อยเดียว
คำตรงข้าม: มาก
ตัวอย่างประโยค: ผมของเขานิดเดียวเอง เกล้าผมก็คงไม่สวย

นิดเดียว adv a few
คำอธิบาย: เล็กน้อยเหลือเกิน
ความหมายเหมือนกับ: หน่อยเดียว , เล็กน้อย
คำตรงข้าม: มาก , มากมาย
ตัวอย่างประโยค: แมวกินข้าวนิดเดียวเอง คลุกไว้ให้ตั้งเยอะ

นิดเดียว adj small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กมาก , หน่อยเดียว
คำตรงข้าม: มาก
ตัวอย่างประโยค: คนขายหยิบถ่านก้อนเล็กนิดเดียวยื่นให้ แล้วหยิบเงินไป

ในทำนองเดียวกับ adv in the same way
ความหมายเหมือนกับ: ในทำนองเดียวกันกับ
ตัวอย่างประโยค: เขาดำเนินชีวิตในทำนองเดียวกับคุณพ่อของเขาไม่มีผิดเพี้ยน

ดีพรต n loyalty
คำอธิบาย: การซื่อสัตย์ต่อสามี
ความหมายเหมือนกับ: บดีวรดา

บ้าดีเดือด adj mad
คำอธิบาย: ที่มีอาการคลุ้มคลั่งมุทะลุดุดันเป็นคราวๆ, โดยปริยายหมายความว่ามีอารมณ์หุนหันพลันแล่นชอบทำอะไรรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: บ้าบิ่น , บ้าระห่ำ
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขามีนิสัยบ้าดีเดือดชอบทำอะไรห่ามๆ เพื่อนๆ จึงไม่ค่อยไว้วางใจเขาเท่าไหร่

ดี n pleasure
ความหมายเหมือนกับ: รติ , ความยินดี , ความชอบใจ

ดี n love
ความหมายเหมือนกับ: รติ , ความรัก , ความกำหนัด

รองอธิบดี n deputy director
หน่วยนับ: ตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า รองอธิบดีผู้หนึ่งทำงานหากินกับสำนักพิมพ์บางแห่ง

รวดเดียว adv nonstop
คำอธิบาย: ครั้งเดียวอย่างรีบเร่ง, ครั้งเดียวโดยไม่หยุดพัก
ตัวอย่างประโยค: เขายกแก้วขึ้นจ่อริมฝีปาก แล้วดื่มมันรวดเดียว

รองคณบดี n deputy dean

รูบิเดียม n rubidium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 37 สัญลักษณ์ Rb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง เนื้ออ่อน สีขาว ไวต่อปฏิกิริยาเคมีอย่างยิ่ง หลอมละลายที่ 38.9 ํ ซ.

ราชาวดี n an enamel for gold or silver (as bases)
คำอธิบาย: การลงยาสำหรับเคลือบทองให้เป็นสีต่างๆ

ราชาวดี n Buddleja paniculata Wall
คำอธิบาย: ไม้พุ่มชนิด Buddleja paniculata Wall. ในวงศ์ Buddlejaceae ดอกสีขาวออกเป็นช่อยาว กลิ่นหอม

ไม่ไยดี v be indifferent
ความหมายเหมือนกับ: ไม่แยแส , ไม่สนใจ

ยอดดี adj best
ความหมายเหมือนกับ: ดีที่สุด , เยี่ยม , ยอด
ตัวอย่างประโยค: ขุนแผนเป็นทหารเอกยอดดีของสมเด็จพระพันวษาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา

ประกอบคุณงามความดี v do good
ความหมายเหมือนกับ: ทำความดี
ตัวอย่างประโยค: เขาประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศมากมาย

ประเดี๋ยวเดียว adv for a moment
คำอธิบาย: ชั่วระยะเวลานิดเดียว
ความหมายเหมือนกับ: ไม่นาน , ไม่ช้า , เดี๋ยวเดียว , ครู่หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ประเดี๋ยวเดียวรถก็ซ่อมเสร็จ

ประเดี๋ยวก่อน adv for a moment
คำอธิบาย: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เดี๋ยวก่อน , ช้าก่อน , หยุดก่อน , คอยก่อน , เดี๋ยวเดียว , รอก่อน
ตัวอย่างประโยค: เธอรอประเดี๋ยวก่อน

ประเดี๋ยว adv for a while
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วระยะหนึ่ง , ชั่วขณะหนึ่ง , ชั่วครู่หนึ่ง , เดี๋ยว , ชั่วประเดี๋ยว , ชั่วครู่
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณเหนื่อยเราก็จะหยุดพักสักประเดี๋ยว

ประเดี๋ยวประด๋าว adv for a short period
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงสั้นๆ , ชั่วขณะ , ชั่วครู่ชั่วยาม
ตัวอย่างประโยค: เขาบอกว่าจะแวะไปเพื่อเอาเงินประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้นเอง

ประเดี๋ยวนี้ adv immediately
ความหมายเหมือนกับ: เดี๋ยวนี้ , ตอนนี้ , ทันที , เวลานี้ , ในเวลานี้
ตัวอย่างประโยค: ท่านเพิ่งขึ้นรถไปกรุงเทพฯประเดี๋ยวนี้เอง

ประธานาธิบดี n president
คำอธิบาย: ประมุขของประเทศที่ปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้นำ , ผู้ปกครอง , ประมุข
ตัวอย่างประโยค: ประธานาธิบดีถูกลอบสังหารโดยกลุ่มผู้ปฏิวัติ

ประเทศอินเดี n Republic of India
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: อินเดีย
ตัวอย่างประโยค: ประเทศอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนามากมาย

ประสงค์ดี v good will
ความหมายเหมือนกับ: หวังดี , เจตนาดี
คำตรงข้าม: ประสงค์ร้าย
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ประสงค์ดีต่อลูกๆ ทุกคน

ชะดีชะร้าย conj in any case
คำอธิบาย: ีแสดงถึงความไม่แน่นอน, โดยปกติมักใช้ในลักษณะเหตุการณ์ที่สังหรณ์หรือกริ่งเกรงว่าอาจจะเกิดขึ้นตามที่คาดไว้
ความหมายเหมือนกับ: เผื่อว่า , บางที
ตัวอย่างประโยค: ในยามสับสนไม่รู้ว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคนร้าย ชะดีชะร้ายอาจจะมองคนไม่ดีเป็นคนดี

ชั่วเวลาเดียว adv just a moment
ความหมายเหมือนกับ: ครู่เดียว
คำตรงข้าม: นาน
ตัวอย่างประโยค: เด็กทารกนอนหลับเพียงชั่วเวลาเดียว ก็ตื่นขึ้นมากินนม

ชั้นดี adj first-class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นเลิศ , ชั้นยอด , คุณภาพดี , ชั้นหนึ่ง , เกรดเอ
ตัวอย่างประโยค: รถเบนซ์เป็นรถชั้นดีจากเมืองนอกที่ส่งมาขายยังเมืองไทย

ชั้นเดียว adj single-storied
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเดี่ยว
คำตรงข้าม: หลายชั้น
ตัวอย่างประโยค: บ้านชั้นเดียวเป็นแบบของบ้านที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้

ชาวอินเดี n Indian
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนอินเดีย , คนแขก , แขก
ตัวอย่างประโยค: ชาวอินเดียรู้จักเคี้ยวลำอ้อยเพื่อให้ได้รสหวาน

ชิงดีชิงเด่น v compete for a better position
คำอธิบาย: แย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว
ความหมายเหมือนกับ: ชิงดี , เอาดีเอาเด่น , แก่งแย่งชิงดี , ช่วงชิง
ตัวอย่างประโยค: คนในสังคมอุตสาหกรรมมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน

ชื่นชมยินดี v be pleased with
ความหมายเหมือนกับ: ปิติยินดี , ปลาบปลื้ม , พึงใจ
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อชื่นชมยินดีในความสำเร็จของลูก

เช่นเดียวกัน adv also
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , ด้วย , เช่นกัน
ตัวอย่างประโยค: คนไข้รายก่อนๆ ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เช่นเดียวกัน

เช่นเดียวกับ conj like
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกับ
ตัวอย่างประโยค: พ่อชอบดูหนังเช่นเดียวกับแม่

เชิงเดียว adj simple
คำอธิบาย: ไม่ซับซ้อน, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน.
คำตรงข้าม: เชิงซ้อน
ตัวอย่างประโยค: เลขข้อนี้เป็นเลขเชิงเดียวเขายังทำไม่ได้เลย

ซีดี-รอม n compact disk read only memory
หน่วยนับ: แผ่น
ตัวอย่างประโยค: การใช้แผ่นซีดีรอมนั้นต้องใช้ประกอบกับเครื่องอ่านซีดี-รอมด้วย

แซ็กคารินโซเดียม n saccharin sodium
คำอธิบาย: แซ็กคารินซึ่งผลิตออกในรูปสารประกอบโซเดียม ละลายน้ำได้ดี มีความหวานประมาณ 400 เท่าของน้ำตาลทราย

โซเดียม n sodium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 11 สัญลักษณ์ Na เป็นโลหะสีขาวคล้ายโลหะเงิน เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ 97.8 ํ ซ.
ตัวอย่างประโยค: การลดเกลือหรือโซเดียมในอาหาร สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้

โซเดียมคาร์บอเนต n sodium carbonate
คำอธิบาย: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำแก้ว สบู่ กระดาษ ทำลายความกระด้างของน้ำ

โซเดียมซัลเฟต n sodium sulfate
คำอธิบาย: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีสมบัติเป็นยาถ่าย ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ผงซักฟอก สีย้อม แก้ว กระดาษ

โซเดียมไฮดรอกไซค์ n sodium hydroxide
คำอธิบาย: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง
ความหมายเหมือนกับ: โซดาไฟ , โซดาแผดเผา , คอสติกโซดา

โซเดียมไซคลาเมต n sodium cyclamate
คำอธิบาย: ชื่อสารประกอบเคมี ลักษณะเป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ มีรสหวานกว่าน้ำตาลทรายมาก ใช้เป็นตัวให้ความหวานในเครื่องดื่ม มีหลักฐานว่า สารนี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต n sodium hydrogen glutamate
คำอธิบาย: เกลือกรดชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์ชูรสอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: ผงชูรส

โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต n sodium hydrogen carbonate
คำอธิบาย: เกลือกรดชนิดหนึ่งลักษณะเป็นผงสีขาว ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำให้ขนมมีลักษณะฟูพรุน เช่น ขนมปัง ใช้เป็นองค์ประกอบเคมีในเครื่องดับเพลิง ทางแพทย์ใช้เป็นตัวลดกรดในกระเพาะอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: ผงฟู

ญาติดี v reconciled after estrangement
คำอธิบาย: เป็นมิตรกันดังเดิม
ความหมายเหมือนกับ: เป็นมิตร , คืนดี
คำตรงข้าม: โกรธ
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่อยากญาติดีกับเขา

ญาติดีกัน v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: คืนดีกัน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อหายโกรธกันแล้ว เรามาญาติดีกันเถอะ

โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต n sodium hydrogen sulphate
คำอธิบาย: เกลือกรดชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นของแข็ง ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์เป็นสารทำความสะอาดแผ่นเหล็กก่อนที่จะฉาบด้วยดีบุก

กระดิกกระเดี้ย v move
คำอธิบาย: เคลื่อนไหวน้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: ขยับ , เคลื่อน
ตัวอย่างประโยค: เธอนอนนิ่งไม่กระดิกกระเดี้ยไปไหน

ก็ดี adv or
คำอธิบาย: แสดงความหมายเป็นส่วนๆ หรือเน้นความให้มีน้ำหนักเท่ากัน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าสวรรค์ก็ดี เทพยดาผู้ครองโลกก็ดี หรือเทพยดาผู้ครองนรกก็ดีในมือถืออาวุธทั้งสิ้น

ก็ดี v may as well
ตัวอย่างประโยค: ฉันว่าเสื้อตัวนี้ก็ดีนะ เหมาะกับบุคลิกของเธอ

กรมบังคับคดี n Legal Execution Department

กระด้วมกระเดี้ยม v be slowly
คำอธิบาย: ไม่คล่องแคล่ว
ความหมายเหมือนกับ: ต้วมเตี้ยม
คำตรงข้าม: คล่องแคล่ว , ว่องไว
ตัวอย่างประโยค: สาวสมัยโบราณมักจะกระด้วมกระเดี้ยม

กระดักกระเดี้ย adv weakly
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีแรง
ตัวอย่างประโยค: เขาป่วยนอนซมกระดักกระเดี้ยอยู่ที่บ้าน

กระดี n Trichogaster trichopterus
คำอธิบาย: ชื่อปลาน้ำจืดในสกุล Trichogaster วงศ์ Anabantidae เช่นเดียวกับปลาสลิดแต่มีขนาดเล็กกว่า ครีบท้องยาวยื่นเป็นเส้น
ความหมายเหมือนกับ: ปลากระดี่

กระเดียด v carry on one´s hip
คำอธิบาย: เอาเข้าข้างสะเอว
ความหมายเหมือนกับ: กระเตง
ตัวอย่างประโยค: แหวนหาลำไพ่พิเศษด้วยการรับขนมห่อมากระเดียดขาย

กระเดียด v incline
ความหมายเหมือนกับ: เอนเอียง , ค่อนข้าง
ตัวอย่างประโยค: คำปราศรัยของเขากระเดียดไปในทางลัทธิคอมมิวนิสต์เล็กน้อย

กำลังดี adj just right
ความหมายเหมือนกับ: พอเหมาะ , พอดี , เหมาะ
ตัวอย่างประโยค: แตงโมใบนี้มีขนาดกำลังดี

กำลังดี adv just
ความหมายเหมือนกับ: พอเหมาะ , พอดี , เหมาะ
ตัวอย่างประโยค: มะละกอที่เขาเลือกสุกกำลังดี

การทำดี n doing good
ความหมายเหมือนกับ: การประพฤติชอบ , การปฏิบัติชอบ
คำตรงข้าม: การทำชั่ว
ตัวอย่างประโยค: สวรรค์ หมายถึง ผลของความดีให้เกิดเป็นความสุขจากการทำดี

คนใจดี n kind person
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: คนใจร้าย
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ของพวกเราเป็นคนใจดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

คนเดียว adv alone
คำอธิบาย: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานชิ้นนี้คนเดียวเลยทำเสร็จช้ามาก

คนบ้านเดียวกัน n neighbor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนพื้นเพเดียวกัน
คำตรงข้าม: คนต่างถิ่น
ตัวอย่างประโยค: ในที่ทำงานเธอสนิทกับเขามากว่าใครอื่นเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันที่พอจะคุยกันรู้เรื่อง

คนรุ่นเดียวกัน n contemporary
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนวัยเดียวกัน
คำตรงข้าม: คนต่างวัย

คฤหบดี n wealthy person
คำอธิบาย: ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คหบดี , เศรษฐี , คนรวย
คำตรงข้าม: คนจน

กะดี n mosque
คำอธิบาย: โรงทำพิธีศาสนาอิสลาม-ชนอิสลาม
หน่วยนับ: โรง, หลัง
ความหมายเหมือนกับ: สุเหร่า

กะดี v lift up
คำอธิบาย: ดีดหรืองัดของหนักขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ดีดขึ้น , กระดี่
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามกะดี่เสาต้นใหญ่ให้พ้นทาง

การชิงดีชิงเด่น n beating
คำอธิบาย: การแย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, การขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว
ความหมายเหมือนกับ: การแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค: การชิงดีชิงเด่นกันนำมาซึ่งความเกลียดชัง

การดีดสีตีเป่า n playing music
ความหมายเหมือนกับ: การเล่นดนตรี
ตัวอย่างประโยค: การดีดสีตีเป่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

แก่งแย่งชิงดี v compete (for a better position)
ความหมายเหมือนกับ: ชิง , แย่ง , ชิงดีชิงเด่น , ช่วงชิง
ตัวอย่างประโยค: โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่สับสนวุ่นวายและผู้คนแก่งแย่งชิงดีกัน

ขณะเดียวกัน conj at the same time
คำอธิบาย: ณ เวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ทางโรงเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดค่าใช้จ่ายโดยการนำอุปกรณ์การ เรียนมาขายให้แก่ผู้ปกครองในราคาถูกขณะเดียวกันก็ลดค่าเทอมลง 10%

ขวัญดี n high morale
คำอธิบาย: กำลังใจดี
ตัวอย่างประโยค: ทหารในสนามรบยังมีขวัญดีอยู่

ขวัญหนีดีฝ่อ v frightened
ความหมายเหมือนกับ: ขวัญหนี , ขวัญหาย , ขวัญบิน , ตกใจ , ใจหาย
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มวัยรุ่นต่างขวัญหนีดีฝ่อเมื่อได้เสียงหมาหอนในบ้านร้าง

ของดี n charm
ความหมายเหมือนกับ: ของขลัง
ตัวอย่างประโยค: ไฟไหม้ไม่ลามมาถึงบ้านเราก็เพราะเรามีของดีอยู่ในบ้าน

ความจงรักภักดี n loyalty
คำอธิบาย: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ความภักดี , ความซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู

ความโดดเดี่ยว n solitude
ความหมายเหมือนกับ: ความเดียวดาย , ความอ้างว้าง , ความเปล่าเปลี่ยว
ตัวอย่างประโยค: คุณยายรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเมื่อถูกลูกหลานพามาทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรา

ความไร้เดียงสา n innocence
ความหมายเหมือนกับ: ความไม่มีเดียงสา
ตัวอย่างประโยค: ผู้เขียนมุ่งหมายจะให้คนอ่านได้เห็นถึงจินตนาการและความไร้เดียงสาของเด็กๆ

ด้วยดี adv without trouble
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณยอมด้วยดี โจรอาจจะไม่ทำร้ายคุณก็ได้

ดักเดี้ย v miserable
ความหมายเหมือนกับ: ลำบาก , ขัดสน , แกร่วอยู่

ดั้วเดี้ย adv slowly
คำอธิบาย: เคลื่อนไปทีละน้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: ต้วมเตี้ยม , ช้าๆ
ตัวอย่างประโยค: หนอนไต่ดั้วเดี้ย

ดาวพฤหัสบดี n Jupiter
คำอธิบาย: ดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่ที่สุดห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่ห้า

ดำเนินคดี v sue
ความหมายเหมือนกับ: ฟ้อง , ฟ้องร้อง , ฟ้องร้องคดี
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดในครอบครอง

เทพบดี n Indra
คำอธิบาย: เจ้าแห่งเทวดา
ความหมายเหมือนกับ: พระอินทร์

เทพาธิบดี n Siva
คำอธิบาย: เจ้าแห่งเทวดา
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: พระอิศวร

ธนบดี n capitalist
ความหมายเหมือนกับ: นายทุน

ธนบดี n owner of wealth
คำอธิบาย: เจ้าของทรัพย์ หรือผู้มีทรัพย์เป็นทุน

ธรรมเจดีย์ n doctrinal shrine
คำอธิบาย: เจดีย์ที่บรรจุพระธรรม
หน่วยนับ: องค์

ธราธิบดี n king
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: ธราธิป , พระเจ้าแผ่นดิน , กษัตริย์ , พระราชา

ธาตุเจดีย์ n pagoda for remains
คำอธิบาย: เจดีย์บรรจุพระธาตุ
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: ธาตุสถูป , ธาตุสตูป

นักโบราณคดี n archeologist
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม

นักวรรณคดี n literature
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญในวรรณคดี
หน่วยนับ: คน

นักษัตรบดี n mercury
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวพระพุธ , ดาวพุธ

ผู้ดีจัด n over-refined person
คำอธิบาย: ผู้ที่เคร่งครัดในมารยาทอันดีงาม

รักเดียว v love one
คำอธิบาย: มีใจชอบอย่างผูกพันคนใดคนหนึ่ง แล้วก็จะรักคนนั้นตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: รักเดียวใจเดียว
ตัวอย่างประโยค: ชาวราศีนี้มักชอบเก็บตัว ช่างแคร์สายตาของคนอื่นและรักเดียว

สระเดี่ยว n single vowel
ความหมายเหมือนกับ: สระแท้
ตัวอย่างประโยค: สระเดี่ยวในภาษาไทยมี 18 เสียง

หลักฐานทางโบราณคดี n archaeological evidence
ตัวอย่างประโยค: บ้านเชียงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของไทย

หัวเดียวกระเทียมลีบ adj friendless
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีพวก , โดดเดี่ยว , ลำพัง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหัวเดียวกระเทียมลีบไม่มีใครเข้าข้างเลย

เห็นดี v approve of
คำอธิบาย: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เห็นชอบ , เห็นดีเห็นชอบ , เห็นดีเห็นงาม
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนหลายๆ ฝ่ายเห็นดีด้วยกับการกระทำของรัฐบาล

เห็นดีเห็นชอบ v approve of
คำอธิบาย: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เห็นดี , เห็นดีเห็นงาม , เห็นชอบ
ตัวอย่างประโยค: ราษฎรเห็นดีเห็นชอบกับการทำงานของรัฐบาล

ไหวพริบดี v be sharp
ความหมายเหมือนกับ: ฉลาด , มีปฏิภาณ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชนะไหวพริบดีเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ

ดีตชาติ n past existence
ความหมายเหมือนกับ: อดีตภพ , ชาติก่อน , ชาติปางก่อน
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้อาจเป็นเพราะเวรกรรมในอดีตชาติ

อธิบดีผู้พิพากษา n chief judge
คำอธิบาย: หัวหน้าผู้พิพากษา
ตัวอย่างประโยค: เขาดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา

อยู่ดี adv unexpectedly
คำอธิบาย: ไปตามปกติดีๆ
ความหมายเหมือนกับ: จู่ๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานอยู่ดีๆ ก็โดนไม้ตกใส่หัว

อรรถคดี n lawsuit
คำอธิบาย: เรื่องที่ฟ้องร้องกันในศาล
ตัวอย่างประโยค: ศาลพิพากษาอรรถคดีไปตามพยานหลักฐาน

อันหนึ่งอันเดียวกัน adv harmoniously
คำอธิบาย: อย่างร่วมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: หนึ่งเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลไทยควรเชื่อมโยงวัฒนธรรมโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว n diesel fuel
คำอธิบาย: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันโซล่า
ตัวอย่างประโยค: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว n diesel fuel
คำอธิบาย: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันโซล่า
ตัวอย่างประโยค: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ

อธิการบดี n chancellor
คำอธิบาย: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่

อธิบดี n director-general
คำอธิบาย: ตำแหน่งหัวหน้ากรมในราชการ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: อธิบดีกรมตำรวจสั่งกวาดล้างอาชญากรรมทั่วกรุงเทพ

อย่างดี adj good quality
ความหมายเหมือนกับ: อย่างยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น

อย่างดี adv well
ความหมายเหมือนกับ: อย่างยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี

อย่างเดียวกัน adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , แบบเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่มีพื้นฐานต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเรียนอย่างเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน และด้วยวิธีเดียวกัน

ความภักดี n loyalty
ความหมายเหมือนกับ: ความจงรัก , ความจงรักภักดี , ความซื่อสัตย์
คำตรงข้าม: การทรยศ
ตัวอย่างประโยค: บ่าวไพร่มีความภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง

ข้อดี n merit
หน่วยนับ: ประการ, ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: จุดเด่น
คำตรงข้าม: ข้อเสีย , ข้อด้วย
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เรามีข้อดีข้อด้วยแตกต่างกันไป

ดิ้วเดี้ยว v be weak
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนหิวนัก , อ่อนระโหย , อ่อนแรง
คำตรงข้าม: แข็งแรง
ตัวอย่างประโยค: เขาดิ้วเดี้ยวเจียนตาย

การดีดนิ้ว n snap
คำตรงข้าม: ครั้ง
ตัวอย่างประโยค: การแสดงการดีดนิ้วเป็นเสียงเพลงเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก

ความชื่นชมยินดี n delight
ความหมายเหมือนกับ: ความชื่นชม , ความยินดี , ความปิติยินดี
คำตรงข้าม: ความเกลียดชัง , ความชัง
ตัวอย่างประโยค: ลูกน้องแสดงความชื่นชมยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของหัวหน้า

ความโชคดี n good fortune
ความหมายเหมือนกับ: ความมีโชค , เคราะห์ดี , ดวงดี
คำตรงข้าม: ความโชคร้าย , เคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค: การถูกรางวัลที่หนึ่งนับเป็นความโชคดีเขา

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว n unity
ความหมายเหมือนกับ: ความสามัคคี , ความกลมเกลียว , ความสามัคคีปรองดอง
คำตรงข้าม: ความแตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความเป็นผู้ดี n dignity
คำอธิบาย: ลักษณะของผู้ดี
คำตรงข้าม: ความเป็นไพร่
ตัวอย่างประโยค: เธอมีความเป็นผู้ดีเพราะได้รับการอบรมจากในวัง

ความเด็ดเดี่ยว n determination
คำอธิบาย: การตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
ความหมายเหมือนกับ: ความหนักแน่น , ความมั่นใจ
คำตรงข้าม: ความลังเล , ความไม่มั่นใจ
ตัวอย่างประโยค: ความเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจเป็นบุคลิกลักษณะของเขา

ความปิติยินดี n delight
ความหมายเหมือนกับ: ความรื่นรมย์ , ความยินดี , ความปิติ , ความปลื้มปิติ
คำตรงข้าม: ความสลดใจ , ความเศร้า , ความทุกข์โศก
ตัวอย่างประโยค: ความสำเร็จของผลงานได้สร้างความปิติยินดีให้แก่กลุ่มนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

ความดีใจ n gladness
ความหมายเหมือนกับ: ความยินดี , ความปลาบปลื้ม
คำตรงข้าม: ความเสียใจ
ตัวอย่างประโยค: การสำเร็จการศึกษาของเขาสร้างความดีใจให้แก่พ่อแม่เป็นอย่างยิ่ง

ความยินดี n gladness
ความหมายเหมือนกับ: ความดีใจ , ความปลื้มใจ , ความปลื้มปีติ
คำตรงข้าม: ความเสียใจ

ต้นร้ายปลายดี n be bad at the beginning and good at the end
คำอธิบาย: ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสำนึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป, ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง
คำตรงข้าม: ต้นดีปลายร้าย
ตัวอย่างประโยค: ธรรมดาของการทำการค้ามักจะต้นร้ายปลายดีเสมอ

อวดดี adj overconfident
คำอธิบาย: ทะนงใจว่าตนดี
ความหมายเหมือนกับ: ถือดี
คำตรงข้าม: ถ่อมตน , เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนอวดดีจึงมีแต่คนหมั่นไส้

อวดดี v be conceited
คำอธิบาย: ทะนงใจว่าตนดี, แสดงให้เขาเห็นว่าตนดีโดยไม่มีดีจริงๆ
ความหมายเหมือนกับ: ถือดี , ผยอง
คำตรงข้าม: ถ่อมตน , เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาอวดดีกับพ่อแม่ได้ไม่นานหรอก

กะเดี๋ยว adv just a moment
ความหมายเหมือนกับ: ประเดี๋ยว
คำตรงข้าม: นาน
ตัวอย่างประโยค: รอกะเดี๋ยวจะไปด้วย

ไม่ยินดียินร้าย v appear indifferent
คำอธิบาย: ไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมา
ความหมายเหมือนกับ: เฉยชา
คำตรงข้าม: ยินดียินร้าย
ตัวอย่างประโยค: ร้านรวงยังคงปิดประตูสนิทราวกับไม่ยินดียินร้ายที่จะค้าขายในวันนี้

ธิบดี n leader
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้า
คำตรงข้าม: ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ทรงเป็นธิบดีของปวงประชา

หัวดี adj wise
ความหมายเหมือนกับ: เก่ง , ฉลาด
คำตรงข้าม: หัวขี้เลื่อย
ตัวอย่างประโยค: ต้นเป็นเด็กหัวดีสอบได้ที่ 1 ทุกปี

เหตุการณ์ในอดี n past event
คำอธิบาย: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต
คำตรงข้าม: เหตุการณ์ปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์ในอดีตยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของเขา

ครู่เดียว adv for a moment
คำอธิบาย: ช่วงเวลาสั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วครู่ , ชั่วประเดี๋ยว
คำตรงข้าม: นาน
ตัวอย่างประโยค: พอชายทั้งห้าหายเข้าไปเพียงครู่เดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้น

ชั่วประเดี๋ยว adv for a moment
คำอธิบาย: ช่วงเวลาสั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วครู่ , ชั่วคราว , ชั่วขณะ , ครู่เดียว

โชคไม่ดี v be unlucky
ความหมายเหมือนกับ: โชคร้าย , ซวย , เคราะห์ร้าย
คำตรงข้าม: โชคดี , ดวงดี
ตัวอย่างประโยค: เขาเตรียมคำถามและเทปเพื่อไปขอคำตอบ โชคไม่ดีประตูกุฏิปิด

ดวงไม่ดี v be unlucky
ความหมายเหมือนกับ: โชคร้าย , โชคไม่ดี , เคราะห์ร้าย , ซวย
คำตรงข้าม: ดวงดี
ตัวอย่างประโยค: ช่วงนี้ผมดวงไม่ดีเลย ทำอะไรก็ได้รับบาดเจ็บอยู่เรื่อย

คืนดีกัน v reconcile
คำอธิบาย: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: ญาติดีกัน , คืนดี , ดีกัน
คำตรงข้าม: โกรธกัน , ไม่ถูกกัน
ตัวอย่างประโยค: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ทำดีที่สุด v do my best
ตัวอย่างประโยค: ผมอยากจะบอกว่าไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด ก็ต้องฝึกๆ กันไป แต่เจนี่ก็ทำดีที่สุดแล้ว

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว n diesel fuel
คำอธิบาย: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันโซล่า
ตัวอย่างประโยค: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ

ผู้ดีมีสกุล n aristocrat
คำอธิบาย: คนที่เกิดในตระกูลดี
ความหมายเหมือนกับ: สายเลือดผู้ดี
ตัวอย่างประโยค: เป็นเพราะท่านได้เกิดอยู่ในคฤหาสน์ของผู้ดีมีสกุลจนเติบใหญ่ ท่านจึงมีกิริยาเรียบร้อยเช่นนี้

เหตุการณ์ในอดี n past event
คำอธิบาย: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต
คำตรงข้าม: เหตุการณ์ปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์ในอดีตยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของเขา

อธิการบดี n chancellor
คำอธิบาย: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่

อธิบดี n director-general
คำอธิบาย: ตำแหน่งหัวหน้ากรมในราชการ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: อธิบดีกรมตำรวจสั่งกวาดล้างอาชญากรรมทั่วกรุงเทพ

อย่างดี adv well
ความหมายเหมือนกับ: อย่างยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี

อย่างดี adj good quality
ความหมายเหมือนกับ: อย่างยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น

อย่างเดียวกัน adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , แบบเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่มีพื้นฐานต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเรียน

การแสดงความยินดี n congratulations
คำตรงข้าม: การแสดงความเสียใจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น

กินดีอยู่ดี v live happily
คำอธิบาย: ดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ลำบาก
ตัวอย่างประโยค: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ

ข้างเดียว adv one-sided
คำอธิบาย: อย่างที่รู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้น
ความหมายเหมือนกับ: ด้านเดียว , ฝ่ายเดียว
ตัวอย่างประโยค: เธอรักผู้ชายคนนี้อยู่ข้างเดียวตลอดมา

แง่ดี n optimism
คำอธิบาย: นัยว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม
ความหมายเหมือนกับ: แง่บวก
คำตรงข้าม: แง่ร้าย
ตัวอย่างประโยค: แม่ก็ต้องเอาแต่แง่ดีของลูกมาพูดให้คนอื่นฟังอยู่แล้ว

ในขณะเดียวกัน conj meanwhile
ความหมายเหมือนกับ: ในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเองด้วย

มิดีมิร้าย adv improperly
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วร้าย , ไม่สมควร
คำตรงข้าม: ดี
ตัวอย่างประโยค: เธออย่าได้คิดมิดีมิร้ายกับฉันเป็นอันขาด

สบายดี v be fine
คำอธิบาย: สุขสำราญดีไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัย
ความหมายเหมือนกับ: สบาย
ตัวอย่างประโยค: ลูกคงจะสบายดีเพราะอ่านจากจดหมายที่เขียนมา

สักประเดี๋ยว n moment
ความหมายเหมือนกับ: ประเดี๋ยว , ครู่เดียว , เดี๋ยว , ครู่หนึ่ง
คำตรงข้าม: นาน , ยาวนาน
ตัวอย่างประโยค: ผมนั่งฟังเขาเล่าประวัติศาสตร์ในชีวิต สักประเดี๋ยวเรือหางยาวก็มารับ

เจตนาดี n honest intention
คำตรงข้าม: เจตนาร้าย

ทำเลดี n golden location

ประพฤติดี v behave well
คำตรงข้าม: ประพฤติมิชอบ

ปิติยินดี v rejoice at/over
ความหมายเหมือนกับ: ดีใจ , ปิติ , ปลื้มใจ

ผู้ประสงค์ดี n well-wisher
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ปรารถนาดี
คำตรงข้าม: ผู้หวังร้าย , ผู้ประสงค์ร้าย

ผู้ปรารถนาดี n well-wisher
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ประสงค์ดี
คำตรงข้าม: ผู้หวังร้าย , ผู้ประสงค์ร้าย

พวกเดียวกัน n one of us
ความหมายเหมือนกับ: คนกันเอง

ดูไม่ดี v does not look good
ความหมายเหมือนกับ: ดูไม่ได้

คอมแพกต์วิดีโอดิสก์ n CVD

สารฆ่าแมลงดีดีที n DDT

กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก n DNA

หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว n Read Only Memory

เรื่องดีงาม n good

แก่ดีกรี v be very drunk
ความหมายเหมือนกับ: เมาแประ , เมามาย , เมาสะเงาะสะแงะ , เมาหยำเป , เมาแอ๋ , เมาแอ่น

ต่อสู้คดี v defend

สู้คดีความ v fight a lawsuit
ความหมายเหมือนกับ: สู้คดี
คำตรงข้าม: ยอมความ

มัลติมีเดี n mixed media

ดีตสมัย n former times
ความหมายเหมือนกับ: อดีต , สมัยเก่า

คนดี n virtuous men
คำตรงข้าม: คนชั่ว , คนเลว

สืบคดี v investigate
ความหมายเหมือนกับ: สอบสวนคดี

สอบสวนคดี v investigate
ความหมายเหมือนกับ: สืบคดี

จังหวะดี n good chance

ดีลอบฆ่า n assassination

ตั้งใจดี v wish well
ความหมายเหมือนกับ: หวังดี

อย่างเดียว adv only

มีคดีติด v have a case (cases)
ความหมายเหมือนกับ: มีความ

ไม่ใคร่ดี adv badly
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เข้าที

นิสัยไม่ดี v be spoilt

นิสัยไม่ดี adj spoilt

โบราณคดีวิทยา n archaeology

ดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง v rise up and sit down many times

ผู้ดี n elite
ความหมายเหมือนกับ: ผู้มีสกุลสูง , ผู้ดีมีสกุล
คำตรงข้าม: ไพร่

ยินดี v be proud of
ความหมายเหมือนกับ: กระหยิ่มใจ , พึงใจ
คำตรงข้าม: ห่อเหี่ยวใจ

ยินดี v be glad

รอสักประเดี๋ยว v Wait a minute
ความหมายเหมือนกับ: รอสักพัก
คำตรงข้าม: รอนาน

คนดี n good person
ความหมายเหมือนกับ: คนซื่อสัตย์

ความเห็นดี n congratulations
ความหมายเหมือนกับ: ความชอบใจ

นิมิตดี n good omen
คำตรงข้าม: ลางร้าย

สมปฤดี v lose consciousness
ความหมายเหมือนกับ: สมปฤาดี

สมปฤาดี v lose consciousness
ความหมายเหมือนกับ: สมปฤดี

อันเดียว adj single
ความหมายเหมือนกับ: เดียว , อย่างเดียว , เพียงอย่างเดียว

อย่างเดียว adj single
ความหมายเหมือนกับ: เดียว , อันเดียว , เพียงอย่างเดียว

เพียงอย่างเดียว adj single
ความหมายเหมือนกับ: เดียว , อันเดียว , อย่างเดียว

บรั่นดี n brandy

ดีตสมัย n the past
ความหมายเหมือนกับ: อดีตกาล , โบราณกาล , สมัยก่อน
คำตรงข้าม: ปัจจุบัน

ดีตสมัย n ancient times
ความหมายเหมือนกับ: อดีต , โบราณกาล , สมัยโบราณ
คำตรงข้าม: ปัจจุบัน

เป็นคดีความ v go to court

ความถือดี n pride
ความหมายเหมือนกับ: ความทะนง , ความหยิ่ง

เมื่อประเดี๋ยว adv just now
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อกี้ , เมื่อสักครู่

เพียงคนเดียว adv alone
ความหมายเหมือนกับ: เพียงผู้เดียว , ผู้เดียว , คนเดียว

สติไม่ดี v be crazy
ความหมายเหมือนกับ: บ้า , ฟั่นเฟือน

ดีตเมีย n ex-wife
ความหมายเหมือนกับ: เมียเก่า

พอเหมาะพอดี adv appropriately
ความหมายเหมือนกับ: พอดี , พอประมาณ , พอสมควร

เพียงคนเดียว adv only
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เดียว , คนเดียว

กุ้งดีดขัน n Crangon
ความหมายเหมือนกับ: กระเตาะ

เกินพอดี adv too much
ความหมายเหมือนกับ: เกินดี

โซเดียมคลอไรด์ n salt
ความหมายเหมือนกับ: เกลือทะเล , เกลือสมุทร , เกลือ

เกณฑ์ดี n optimum
คำตรงข้าม: ขั้นเลว

มะคำดีควาย n Sapindus
ความหมายเหมือนกับ: มะซัก , ประคำดีควาย

ประคำดีควาย n Sapindus
ความหมายเหมือนกับ: มะคำดีควาย , มะซัก

การอวดดี n pride
ความหมายเหมือนกับ: การจองหอง , การถือตัว , การลำพอง

ความดีความชอบ n goodness
ความหมายเหมือนกับ: คุณความดี , คุณงามความดี , ความดีงาม
คำตรงข้าม: ความชั่ว

รู้จักดี v be familiar
ความหมายเหมือนกับ: ชอบพอ , สนิท , คุ้นเคย
คำตรงข้าม: แปลกใหม่

รู้จักดี v be familiar
ความหมายเหมือนกับ: เคยชิน , ชอบพอ , คุ้นเคย , สนิท
คำตรงข้าม: แปลกใหม่

โชคดี v be lucky
ความหมายเหมือนกับ: โชค
คำตรงข้าม: เคราะห์ร้าย

โชคดี n luck
ความหมายเหมือนกับ: โชค
คำตรงข้าม: เคราะห์ร้าย

แคร่พิมพ์ดี n carriage

ใกล้นิดเดียว adv very near
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้มาก , ใกล้แค่เอื้อม
คำตรงข้าม: ไกลมาก , เกินเอื้อม , ไกลเกินเอื้อม

ขอคืนดี v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ขอดีด้วย , งอนง้อ , ง้องอน
คำตรงข้าม: โกรธ , ไม่ใส่ใจ , ไม่สนใจ

ขอดีด้วย v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ขอคืนดี , งอนง้อ , ง้องอน
คำตรงข้าม: โกรธ , ไม่ใส่ใจ , ไม่สนใจ

ขอคืนดี v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ง้อ , งอนง้อ
คำตรงข้าม: โกรธ , ไม่สนใจ

ขอคืนดี v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ง้องอน , ขอดีด้วย
คำตรงข้าม: โกรธ

ขอดีด้วย v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ง้องอน , ขอคืนดี
คำตรงข้าม: โกรธ

จนเดี๋ยวนี้ conj heretofore
ความหมายเหมือนกับ: จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ , จนกระทั่งปัจจุบันนี้

จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ conj heretofore
ความหมายเหมือนกับ: จนเดี๋ยวนี้ , จนกระทั่งปัจจุบันนี้

เฉพาะผู้เดียว adj individual
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะตน

ยินดี v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: ปลาบปลื้ม

ยินดี n joy
ความหมายเหมือนกับ: ปลาบปลื้ม , ดีใจ , ปีติ
คำตรงข้าม: โศกเศร้า , โทมนัส

ยินดี v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ดีใจ , ปลาบปลื้ม , ปีติ

ผู้ดี n one who acts like an aristocrat

ในเวลาเดียวกันนี้ adv at the same time

วันพฤหัสบดี n Thursday
ความหมายเหมือนกับ: พฤหัส

พระสรัสวดี n sarassah; goddess of speech

พืชเซลล์เดียว n unicellular plant

โชคดี n fortune
ความหมายเหมือนกับ: โชค

โชคดี v be fortunate
ความหมายเหมือนกับ: เคราะห์ดี , ดวงดี
คำตรงข้าม: โชคร้าย

ดวงดี v be fortunate
ความหมายเหมือนกับ: โชคดี , เคราะห์ดี
คำตรงข้าม: โชคร้าย

หัสดี n elephant
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง , กริน , กรี , กเรณู , คช , คชสาร , คชา , คชาชาติ , เจ่ง , ดมไร , ดำรี , ดำไร , ทวิรท , ทวิป , มาตังค์ , สาง , สาร , หัตถี , หัสดิน , ไอยรา

หัสดี n elephant
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง , กริน , กรี , กเรณู , คช , คชสาร , คชา , คชาชาติ , เจ่ง , ดมไร , ดำรี , ดำไร , ทวิรท , ทวิป , มาตังค์ , สาง , สาร , หัตถี , หัสดิน , ไอยรา

ตื่นเต้นดีใจ v overjoy
ความหมายเหมือนกับ: ดีใจ

พระสรัสวดี n Goddess of Speech

คราวดี n auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment
ความหมายเหมือนกับ: คราวมงคล , โอกาสดี

นิมิตดี n good omen
ความหมายเหมือนกับ: ลางดี

เดือนดี n auspicious month

สภาบดี n president

สมปฤดี n consciousness
ความหมายเหมือนกับ: สมประดี , สมปฤๅดี

สมปฤๅดี n consciousness
ความหมายเหมือนกับ: สมปฤดี , สมประดี

หวัดดี n hello

ปีติยินดี v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: อิ่มอกอิ่มใจ , ปลื้มใจ , สบายใจ , ภูมิใจ

ปีติยินดี v be delighted
ความหมายเหมือนกับ: สุขใจ , อิ่มใจ , ปลื้มใจ , สบายใจ , ภูมิใจ

กิริยาดี n politeness

ความประพฤติดี n conduct
ความหมายเหมือนกับ: ความประพฤติ

รักดี v be diligent
ความหมายเหมือนกับ: ใช้การได้ , เอาการเอางาน

โชคดี v be fortunate
ความหมายเหมือนกับ: เคราะห์ดี

โชคดี adj fortunate
ความหมายเหมือนกับ: เคราะห์ดี

ประโยคความเดียว n simple sentence
ความหมายเหมือนกับ: เอกัตถประโยค
คำตรงข้าม: อเนกรรถประโยค

รักดี adj diligent
ความหมายเหมือนกับ: ใช้การได้ , เอาการเอางาน

สัปดี้สัปดน adv naughtily
ความหมายเหมือนกับ: หยาบโลน

สัปดี้สัปดน adj indecent
ความหมายเหมือนกับ: หยาบโลน

สัปดี้สัปดน v be indecent
ความหมายเหมือนกับ: หยาบโลน

แดนสุขาวดี n paradise
ความหมายเหมือนกับ: สวรรค์

ผู้ดี n gentleman and lady
ความหมายเหมือนกับ: ผู้มีเกียรติ

ยินดี v congratulate
คำตรงข้าม: แสดงความเสียใจ

โชคดี adv fortunately

ดาษเดียร v scatter
ความหมายเหมือนกับ: เกลื่อนกลาด , เกลื่อน , ดื่นดาษ , ดาษดื่น

ฝ่ายเดียว adv solo
ความหมายเหมือนกับ: เดียว , ลำพัง , คนเดียว , โดดเดี่ยว , โดด , ข้างเดียว , ผู้เดียว

ชั่วพริบตาเดียว adv awhile
ความหมายเหมือนกับ: ประเดี๋ยว , สักครู่ , ชั่วครู่หนึ่ง , ชั่วประเดี๋ยว , ชั่ววูบ
คำตรงข้าม: นาน

ฝ่ายเดียว adj alone
ความหมายเหมือนกับ: เดียว , ลำพัง , คนเดียว , โดดเดี่ยว , โดด , ข้างเดียว , ผู้เดียว

ฤกษ์งามยามดี v reach the auspicious time or moment
ความหมายเหมือนกับ: ฤกษ์ดี , เป็นมงคล , เป็นสิริมงคล

อย่างเดียว adv only
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะ , เท่านั้น

แต่อย่างเดียว adv only
ความหมายเหมือนกับ: เพียงอย่างเดียว

เพียงอย่างเดียว adv only
ความหมายเหมือนกับ: แต่อย่างเดียว

อย่างเดียว adv only

คนหัวดี n wise person
ความหมายเหมือนกับ: คนฉลาด , คนหลักแหลม , คนช่างคิด

ใจเด็ดเดี่ยว adj resolute
ความหมายเหมือนกับ: ใจแข็ง
คำตรงข้าม: ใจอ่อน

ใฝ่ดี v be high-minded
ความหมายเหมือนกับ: ใจดี , จิตใจงาม
คำตรงข้าม: ใจต่ำ

ใฝ่ดี adj high-minded
ความหมายเหมือนกับ: ใจดี , จิตใจงาม
คำตรงข้าม: ใจต่ำ

ลักษณะไม่ดี adj ugly
คำตรงข้าม: ลักษณะดี

เจดีย์ทรงลังกา adj spherical pagoda shape with glass lotus base

อาณาจักรทวาราวดี n Dhavaravati Kingdom

ทวารบดี n porter
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เฝ้าประตู , นายประตู , ทวารนายก , ทวารปาละ , ทวารักษี

ประกอบกรรมดี v make merit
ความหมายเหมือนกับ: ทำดี , ทำบุญทำกุศล , ทำบุญสุนทาน
คำตรงข้าม: ทำบาปทำกรรม

ประกอบกรรมดี v make merit
ความหมายเหมือนกับ: ทำดี , ทำบุญทำกุศล , ทำบุญทำทาน , ทำบุญสุนทาน
คำตรงข้าม: ทำบาป

ประพฤติไม่ดี v sin
ความหมายเหมือนกับ: ทำชั่ว , ประกอบกรรมชั่ว , ทำผิด , กระทำผิด , ประพฤติชั่ว , ทำบาปทำกรรม
คำตรงข้าม: ทำบุญ

ปฏิบัติดี v make good thing
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติชอบ , ประพฤติดี , ประพฤติชอบ
คำตรงข้าม: ทำชั่ว , ทำเลว

ประพฤติดี v make good thing
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติดี , ปฏิบัติชอบ , ประพฤติชอบ
คำตรงข้าม: ทำชั่ว , ทำเลว

ความถือดี n conviction
ความหมายเหมือนกับ: ความเย่อหยิ่ง , ความทระนง , ความอวดดื้อถือดี

ความอวดดื้อถือดี n conviction
ความหมายเหมือนกับ: ความถือดี , ความเย่อหยิ่ง , ความทระนง

น่าดีใจ v gladden
ความหมายเหมือนกับ: น่าปลื้ม , น่าชอบใจ
คำตรงข้าม: ระทมทุกข์ , เศร้าโศก , หดหู่

หน่อยเดียว v be small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , น้อยมาก
คำตรงข้าม: มาก

หน่อยเดียว adv a few
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย
คำตรงข้าม: มาก , มากมาย

หน่อยเดียว adj small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กมาก
คำตรงข้าม: มาก

หน่อยเดียว adv a little bit
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , นิดเดียว
คำตรงข้าม: มาก

ในทำนองเดียวกันกับ adv in the same way

ดีวรดา n loyalty

โชคดี n luck
ความหมายเหมือนกับ: โชค

ไม่ทีเดียว adv not completely

ความปราถนาดี n goodwill
ความหมายเหมือนกับ: ความหวังดี

จำเพาะพอดี v coincide
ความหมายเหมือนกับ: ประจวบ , บังเอิญ , สบเหมาะ , ประจวบกัน

จำเพาะพอดี v coincide
ความหมายเหมือนกับ: สบเหมาะ , บังเอิญ , ประจวบเหมาะ

ทำความดี v do good

ยินดี v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: ปริ่มใจ , ปริ่มยิ้ม , ปริ่มเปรม , ปรีดิ์เปรม , ปลื้มใจ

ยินดี v be delighted
ความหมายเหมือนกับ: ปรีดิ์ , ดีใจ , อิ่มใจ , ปลื้มใจ , อิ่มเอม , สุขใจ
คำตรงข้าม: เสียใจ

ทำให้ดีขึ้น v enhance
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มพูน , เสริม , ทำให้รุ่งเรืองขึ้น , ส่งเสริม , เพิ่มเติม

ยินดีให้ v give
ความหมายเหมือนกับ: ยื่นให้ , มอบให้ , โปรดให้

เจตนาดี v good will
ความหมายเหมือนกับ: หวังดี
คำตรงข้าม: ประสงค์ร้าย

ผู้ดี n upper class
ความหมายเหมือนกับ: คนชั้นสูง
คำตรงข้าม: ชนชั้นต่ำ

ชั้นดีเลิศ adj first-class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นยอด , ชั้นหนึ่ง , ชั้นนำ
คำตรงข้าม: ชั้นเลว

ผู้ดีอังกฤษ n British
ความหมายเหมือนกับ: คนอังกฤษ

คนอินเดี n Indian
ความหมายเหมือนกับ: คนแขก , แขก

ชิงดี v compete for a better position
ความหมายเหมือนกับ: เอาดีเอาเด่น , แก่งแย่งชิงดี , ช่วงชิง

พิจารณาคดี v try a case
ความหมายเหมือนกับ: ตัดสินคดี

ยินดี adv joyfully
ความหมายเหมือนกับ: เบิกบาน

ยินดี v rejoice
ความหมายเหมือนกับ: ดีใจ

ปิติยินดี v be pleased with
ความหมายเหมือนกับ: ปลาบปลื้ม , พึงใจ

คำเผดียงสงฆ์ n announcement

ปลากระดี n Trichogaster trichopterus

ห้องใต้พระเจดีย์ n underground hiding place
ความหมายเหมือนกับ: ห้องใต้ดิน

กฤดีกา n agreement
ความหมายเหมือนกับ: กติกา

การสดุดี n honor
ความหมายเหมือนกับ: การสรรเสริญ

อินเดียตอนกลาง n Central Indian

คนพื้นเพเดียวกัน n neighbor
คำตรงข้าม: คนต่างถิ่น

คนโชคดี n lucky man
คำตรงข้าม: คนโชคร้าย

คนวัยเดียวกัน n contemporary
คำตรงข้าม: คนต่างวัย

ครึ่งเดียว n half
คำตรงข้าม: เต็ม

ข้อคดี n case

ความเดียวดาย n solitude
ความหมายเหมือนกับ: ความอ้างว้าง , ความเปล่าเปลี่ยว

ความไม่มีเดียงสา n innocence

ความดีเยี่ยม n superbness
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นเลิศ , ความยอดเยี่ยม

ยินดี v content
ความหมายเหมือนกับ: ถูกใจ , พอใจ

ฟ้องร้องคดี v sue
ความหมายเหมือนกับ: ฟ้อง , ฟ้องร้อง

โรดีซ่าน n jaundice
ความหมายเหมือนกับ: โรคตับเหลือง

น้ำมันดีเซล n diesel

แร่ดีบุก n tin

เครื่องดีดสีตีเป่า n musical instruments
ความหมายเหมือนกับ: ดุริย , เครื่องดนตรี , ดุริยางค์

เครื่องดีดสีตีเป่า n musical instrument
ความหมายเหมือนกับ: ดนตรี , ดุริยางค , เครื่องดนตรี

แนวเดียวกัน v be straight
ความหมายเหมือนกับ: ระดับเดียวกัน , แถวเดียวกัน ,

ระดับเดียวกัน v be straight
ความหมายเหมือนกับ: แนวเดียวกัน , แถวเดียวกัน ,

แถวเดียวกัน v be straight
ความหมายเหมือนกับ: แนวเดียวกัน , ระดับเดียวกัน ,

ย้อนอดี v refer

เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ n pagoda

ยินดี v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: บันเทิง

รักเดียวใจเดียว v love one

ขาดไม่มีชิ้นดี v be tattered
ความหมายเหมือนกับ: คลายตัว , ขาดกระจาย , ฉีก

หัสดี n elephant
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง , หัตถี

รู้ดีรู้ชั่ว adv to the end
ความหมายเหมือนกับ: รู้ดำรู้แดง

หนึ่งเดียวกัน adv harmoniously

แบบเดียวกัน adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน

ความดีความชอบ n goodness
ความหมายเหมือนกับ: ความดี , คุณงามความดี
คำตรงข้าม: ความชั่ว , ความเลวร้าย

ดวงดี n good fortune
ความหมายเหมือนกับ: ความมีโชค , เคราะห์ดี
คำตรงข้าม: ความโชคร้าย , เคราะห์ร้าย

โชคดี v be fortunate
ความหมายเหมือนกับ: มีโชค , ดวงดี
คำตรงข้าม: ดวงตก

ดวงดี v be fortunate
ความหมายเหมือนกับ: โชคดี , มีโชค
คำตรงข้าม: ดวงตก

สมอดีงู n picrasma javanica
คำตรงข้าม: ต้นดีงู

ยินดี v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ชอบใจ , ดีใจมาก , ปลาบปลื้มใจ , ดีอกดีใจ
คำตรงข้าม: ไม่พอใจ

ยินดี v rejoice
ความหมายเหมือนกับ: ชื่นชม , ร่าเริง , หรรษา
คำตรงข้าม: เศร้าใจ , โศกเศร้า , รันทด

ยินดี v be glad
ความหมายเหมือนกับ: พอใจ , ดีใจ , ชอบใจ , ปีติ , สำราญ
คำตรงข้าม: เสียใจ

หูดี adj quick of hearing
คำตรงข้าม: หูตึง

สายเลือดผู้ดี n aristocrat

แบบเดียวกัน adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน

ด้านเดียว adv one-sided
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่ายเดียว

ฝ่ายเดียว adv one-sided
ความหมายเหมือนกับ: ด้านเดียว

รู้สึกไม่ดี v feel badค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top