ดี

ภาษาอังกฤษ


adj well
ความหมายเหมือนกับ: ปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: happy , fine
ตัวอย่างประโยค: คนป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้พักเป็นระยะเวลานาน
adj nice
ความหมายเหมือนกับ: สวย , งาม , สวยงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: good , beautiful , handsome
ตัวอย่างประโยค: ดาราส่วนใหญ่มีหน้าตาดี ถึงเล่นละครได้
n gallbladder
คำอธิบาย: อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า น้ำดี
ตัวอย่างประโยค: ดีเป็นอวัยวะสำคัญในการย่อยอาหาร
adj tidy
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย , เหมาะเจาะ , งดงาม , ควร , งาม , ถูกกาลเทศะ
คำที่เกี่ยวข้อง: neat , proper
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้มีมารยาทดี เรียบร้อยงดงาม
adj fine
ความหมายเหมือนกับ: เพราะ , ไพเราะ
คำที่เกี่ยวข้อง: nice , pleasant
ตัวอย่างประโยค: นักร้องร้านนี้เสียงดีมาก
adj nice
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , ดีเลิศ , ดีเยี่ยม , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: good , perfect , satisfactory
คำตรงข้าม: ร้าย
ตัวอย่างประโยค: เขามีนิสัยดีเป็นคนน่ารัก เพื่อนๆ ชอบคุยกับเขาเสมอ