ดำเนินต่อไป

ภาษาอังกฤษ


v carry on
คำอธิบาย: ทำให้เกิดขึ้นต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: เป็นไป
ตัวอย่างประโยค: การถ่ายทำยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ฟังเสียงผู้คัดค้านคนใดทั้งสิ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top