ดำเนินคดี

ภาษาอังกฤษ


v sue
ความหมายเหมือนกับ: ฟ้อง , ฟ้องร้อง , ฟ้องร้องคดี
คำที่เกี่ยวข้อง: prosecute , charge , indict , go to court
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดในครอบครอง