ดำเนินการ

ภาษาอังกฤษ


v manage
ความหมายเหมือนกับ: กระทำ , ทำ , ลงมือ , จัดการ , ปฏิบัติการ , ทำงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: carry out , conduct , engage in , do , perform , proceed , carry on , execute
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้

คำที่มี "ดำเนินการ" ในคำ


ผู้ดำเนินการ n operator
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันมีหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก

การดำเนินการ n administration
ความหมายเหมือนกับ: การปกครอง , การจัดการ

ตัวดำเนินการ n principle person
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ดำเนินการค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top