ดำรงชีพ

ภาษาอังกฤษ


v live
ความหมายเหมือนกับ: ครองชีพ , เลี้ยงชีพ , ดำรงชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: earn one´s livelihood , make a living , support oneself

คำที่มี "ดำรงชีพ" ในคำ


การดำรงชีพ n earning a living

การดำรงชีพ n living
ความหมายเหมือนกับ: การดำรงอยู่

การดำรงชีพ n living
ความหมายเหมือนกับ: การดำรงอยู่

การดำรงชีพ n existence
ความหมายเหมือนกับ: การดำรงชีวิต

การดำรงชีพ n existence
ความหมายเหมือนกับ: การดำรงชีวิตค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top