ดำรงชีพ

ภาษาอังกฤษ


v live
ความหมายเหมือนกับ: ครองชีพ , เลี้ยงชีพ , ดำรงชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: earn one´s livelihood , make a living , support oneself