ดำกล

ภาษาอังกฤษ


v be splendid
ความหมายเหมือนกับ: งาม , งดงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: be graceful , be attractive , be beautiful , be pretty
ตัวอย่างประโยค: นภาลัยดำกลดาดด้วยดวงดารา
v build
ความหมายเหมือนกับ: ก่อสร้าง , ตั้ง , ตั้งไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: construct , raise , establish , set up