ดารา

ภาษาอังกฤษ


n film star
คำอธิบาย: เรียกบุคคลที่แสดงนำหรือมีชื่อเสียงในศิลปะการแสดงในทางใดทางหนึ่ง เช่น ดาราภาพยนตร์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ศิลปิน , คนเด่น , คนที่มีชื่อเสียง , คนดัง , ผู้แสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: movie star , celebrity , actor , actress , star
ตัวอย่างประโยค: ดาราท่านนี้มีความสามารถมากทีเดียว
n star
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาว , ดวงดาว
ตัวอย่างประโยค: ดวงดาราส่องแสงอยู่บนฟ้า