ดั้งเดิม

ภาษาอังกฤษ


adj traditional
ความหมายเหมือนกับ: แต่เดิม , เก่าก่อน , เก่าแก่ , เดิมที , เดิม , เริ่มแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: customary , original , primary , former
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต้องอาศัยการเกษตรดั้งเดิมมาเป็นหลัก

คำที่มี "ดั้งเดิม" ในคำ


ศิลปะดั้งเดิม n primitive artค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top