ดับ

ภาษาอังกฤษ


v switch off
ความหมายเหมือนกับ: หยุด , ปิด , ทำให้หยุด
คำที่เกี่ยวข้อง: turn off , put out
คำตรงข้าม: เปิด
ตัวอย่างประโยค: เขาดับเครื่องยนต์ไว้เพราะรถติดมากไม่ขยับเลย