ดับ

ภาษาอังกฤษ


v switch off
ความหมายเหมือนกับ: หยุด , ปิด , ทำให้หยุด
คำที่เกี่ยวข้อง: turn off , put out
คำตรงข้าม: เปิด
ตัวอย่างประโยค: เขาดับเครื่องยนต์ไว้เพราะรถติดมากไม่ขยับเลย

คำที่มี "ดับ" ในคำ


ดับกลิ่น v deodorize
คำอธิบาย: ทำให้กลิ่นเหม็นหมดไป
ตัวอย่างประโยค: ลูกเหม็นจะช่วยดับกลิ่นและทำให้ตู้เสื้อผ้าหอมพร้อมทั้งลดความอับชื้นได้

ดับชีพ v die
คำอธิบาย: สิ้นใจตายไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นชีพ , เสียชีวิต , วายชนม์
ตัวอย่างประโยค: ท่านดับชีพตามคุณหญิงไปแล้ว ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของลูกหลาน

ดับเครื่อง v stop the engine
คำอธิบาย: ทำให้เครื่องยนต์เครื่องกลไกเป็นต้นหยุด
ตัวอย่างประโยค: การจราจรอันคับคั่งเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ที่สุดคนขับก็ดับเครื่องและรอรถติด

ดับเครื่องยนตร์ v cut out an engine
ความหมายเหมือนกับ: ดับเครื่อง
ตัวอย่างประโยค: จริงๆ แล้วผู้ขับขี่ควรดับเครื่องยนต์ก่อนเติมน้ำมันทุกครั้ง

ดับทุกข์ v extinguish one´s sorrows
คำอธิบาย: ทำให้ความทุกข์หมดไป
ตัวอย่างประโยค: เขาดับทุกข์ที่เข้ามารุมเร้าด้วยการเข้าวัดไปนั่งสมาธิ

ดับไฟ v turn off the light
คำอธิบาย: ทำให้หมดแสงสว่าง
ความหมายเหมือนกับ: ปิดไฟ
คำตรงข้าม: เปิดไฟ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนในครอบครัวจะมารวมกัน ดับไฟ และจุดเทียนเล่มหนึ่ง สวดภาวนาและร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกันในวันคริสต์มาส

ดับไฟ v extinguish a fire
คำอธิบาย: ทำให้หมดเปลวไฟ
คำตรงข้าม: จุดไฟ , ติดไฟ
ตัวอย่างประโยค: หากคุณฝันว่าได้ดับไฟที่กำลังไหม้ โหรทายว่า จะมีเคราะห์เล็กๆน้อยๆ แต่จะผ่านพ้นไปไม่ถึงกับรุนแรง

ดับสวิตช์ v turn off
คำตรงข้าม: เปิดสวิตช์

ดับสูญ v take leave of the world
ความหมายเหมือนกับ: ตาย

มีระดับ v be high class
ความหมายเหมือนกับ: หรูหรา
ตัวอย่างประโยค: เธอพิถีพิถันกับการแต่งตัว เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องมีระดับ

ระดับโลก adj world-class
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่งใหญ่ , สุดยอด
ตัวอย่างประโยค: ภายในห้องแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยชุดเครื่องเพชร จากร้านเพชรชื่อดังระดับโลก

ลำดับขั้น n procedure
คำอธิบาย: ขั้นตอนที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
หน่วยนับ: ขั้น, ชั้น
ความหมายเหมือนกับ: ลำดับชั้น
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาชุมชนต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของโครงการที่กำหนดไว้

จุดดับ n end
คำอธิบาย: จุดสิ้นสุดของเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดดับทางการเมืองของเขาเลยทีเดียว

พนักงานดับเพลิง n fireman

รักษาระดับ v maintain one´s position
คำอธิบาย: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
คำตรงข้าม: ลดระดับ
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้

จัดลำดับ v rearrange
คำอธิบาย: นำสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันมาจัดเรียงกัน, จัดเรียงถัดกันไปตามลักษณะ
ความหมายเหมือนกับ: ลำดับ
ตัวอย่างประโยค: เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้

จัดอันดับ v rank
คำอธิบาย: จัดเรียงตามลำดับจำนวน
ความหมายเหมือนกับ: จัดระดับ , จัดชั้น , จัดเกรด
ตัวอย่างประโยค: เมืองไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง

ผู้บริหารระดับสูง n chief executive
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทต่างๆ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประชุมปรึกษางาน

ไม้ประดับ n garden tree
คำอธิบาย: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
ตัวอย่างประโยค: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล

ลำดับความสำคัญ n order of magnitude
ตัวอย่างประโยค: เรามีการจดบันทึกข้อมูลตามลำดับความสำคัญ

ภาษาระดับสูง n high level language
ตัวอย่างประโยค: หน้าที่หลักของคอมพายเลอร์นั้นคือการแปลภาษาระดับสูง

ระดับชาติ adj national
ความหมายเหมือนกับ: ระดับประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ

ระดับนานาชาติ n international
ตัวอย่างประโยค: การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรอาจมีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ระดับปานกลาง n average
ตัวอย่างประโยค: ชนชั้นกลางเช่นเขาย่อมจะมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง

ระดับสูง adj high-grade
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นสูง , ขั้นสูง
คำตรงข้าม: ระดับพื้นฐาน , ระดับต้น
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่รับสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานถึงระดับสูงแบบตัวต่อตัว

ระดับน้ำ n water level
หน่วยนับ: เซนติเมตร
ตัวอย่างประโยค: ระดับน้ำทางด้านตะวันออกคือน้ำที่มาจากแม่น้ำป่าสัก สูงกว่าด้านที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 20 เซนติเมตร

ระดับความสูง n altitude
หน่วยนับ: ฟุต
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินไต่ความสูงขึ้นไปที่ระดับความสูง 30,000 ฟุต

ระดับชั้น n degree
หน่วยนับ: ระดับ
ตัวอย่างประโยค: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น

ระดับเสียง n pitch
หน่วยนับ: ระดับ
ตัวอย่างประโยค: หลังจากถ่ายภาพเสร็จ พวกเขาก็ซ้อมร้องเพลงต่อทันทีเพื่อเทียบระดับเสียงในการร้องให้เข้ากับนักแสดง

ประดับยนต์ n car accessory
คำอธิบาย: เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ร้านประดับยนต์
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประดับยนต์ , อุปกรณ์ประดับยนต์
ตัวอย่างประโยค: พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หาซื้อได้ที่ร้านประดับยนต์

อันดับ n rank
ความหมายเหมือนกับ: ชั้น
ตัวอย่างประโยค: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์

อันดับ n level
ความหมายเหมือนกับ: ลำดับ , ขั้น , ระดับ
ตัวอย่างประโยค: เราเริ่มงานอันดับแรกด้วยการย้ายพ่อค้าแม่ค้าจากสนามหลวงไปเข้าที่ตั้งใหม่

ลำดับ v arrange
คำอธิบาย: เรียงกันตามตำแหน่งหน้าหลัง
ความหมายเหมือนกับ: เรียงลำดับ
ตัวอย่างประโยค: การคิดเพื่อเขียนข้อสอบแบบอัตนัยควรลำดับความคิดให้เป็นระบบ

ประดับไฟ v decorate with the light
คำอธิบาย: ติดดวงไฟให้สว่างไสว
ตัวอย่างประโยค: สวนสนุกยูโรดิสนีย์มีการติดตั้งต้นคริสต์มาสสูง 18 เมตรพร้อมประดับไฟ 7,000 ดวงเพื่อสร้างความสว่างไสวในค่ำคืนคริสต์มาส

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง n first class honour
คำอธิบาย: ความรู้ดีเด่นเหนือระดับปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในระดับสูงสุด
ตัวอย่างประโยค: เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเด็กหนุ่มอย่างเขา จะสามารถเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

กล้องวัดระดับ n surveyor´s telescope
คำอธิบาย: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: กล้องระดับ

สิ่งประดับ n decorations
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประดับ , เครื่องตกแต่ง
ตัวอย่างประโยค: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น

คู่ลำดับ n ordered pair
คำอธิบาย: สิ่ง 2 สิ่งที่จัดเข้าวงเล็บให้อยู่คู่กันซึ่งคำนึงถึงการเรียงลำดับก่อนหลังเป็นหลักสำคัญ โดยถือว่า (a, b) ต่างกับ (b, a)
หน่วยนับ: คู่
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนกำลังหาคู่ลำดับของสมาชิกของเซตอยู่

เครื่องประดับ n decorations
หน่วยนับ: ชิ้น, ชุด
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องตกแต่ง , สิ่งประดับ
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม

เครื่องประดับ n decorations
คำอธิบาย: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
หน่วยนับ: ชิ้น, ชุด
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเพชรพลอย
ตัวอย่างประโยค: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน

น้ำไหลไฟดับ adv fluently
คำอธิบาย: อย่างพร่างพรูออกมาไม่ขาดตอน (ใช้แก่การพูด)
คำตรงข้าม: ตะกุกตะกัก , สะดุด , ติดขัด
ตัวอย่างประโยค: วิทยากรพูดแบบน้ำไหลไฟดับจนผู้ฟังตามไม่ทัน

เป็นลำดับ adv in order
คำอธิบาย: อย่างเรียงถัดๆ กันไป
ตัวอย่างประโยค: ดีเจเปิดเพลงเพราะๆ ต่อเนื่องกันเป็นลำดับจนจบรายการ

ลำดับชั้น n rank
ความหมายเหมือนกับ: ระดับ , ขั้น , ลำดับขั้น
ตัวอย่างประโยค: ยศทางพระมีหลายลำดับชั้น

เลขลำดับ n ordinal number
คำอธิบาย: จำนวนนับที่บอกรหัสหรือตำแหน่งที่ของสิ่งที่จัดเรียงกันอย่างมีระบบ
ตัวอย่างประโยค: หน้าปัดนาฬิกาโดยมากมีเลขลำดับบอกชั่วโมงจาก 1 ถึง 12

ดับตรับฟัง v listen attentively
คำอธิบาย: ฟังด้วยความเอาใจใส่, เงี่ยหูฟังด้วยความเอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค: ผมสดับตรับฟังอยู่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่เป็นจุดเด่นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของงานนี้

เดือนดับ n moonset
คำอธิบาย: ดวงจันทร์ที่หายไปจากท้องฟ้า

โดยลำดับ adv in order
ความหมายเหมือนกับ: ตามลำดับ
ตัวอย่างประโยค: ทายาทต้องสืบทอดมรดกโดยลำดับ

ตามลำดับ adv respectively
คำอธิบาย: อย่างเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย
ความหมายเหมือนกับ: เป็นลำดับ
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และ 2 จนถึงหมายเลข 30 ตามลำดับ

กล้องระดับ n surveyor´s telescope
คำอธิบาย: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
หน่วยนับ: กล้อง, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: กล้องวัดระดับ
ตัวอย่างประโยค: ช่างสำรวจใช้กล้องระดับวัดความสูงของเนินเขาก่อนจะวางแผนตัด

ตรีประดับ n name of a Thai verse
คำอธิบาย: ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบตรีประดับมากกว่ากลบทชนิดอื่น

ติดอันดับ v be ranked
คำอธิบาย: เข้าขั้นหรือลำดับที่กำหนดไว้
คำตรงข้าม: ตกอันดับ
ตัวอย่างประโยค: การเพิ่มขึ้นของประชากรประชากรของไทยเพิ่มในระดับสูงและติดอันดับโลกด้วย

แตกดับ v die
คำอธิบาย: สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , ม้วย , ม้วยมรณ์ , ซี้ , สิ้นบุญ , สิ้นลม , สิ้นใจ , มรณะ , ล่วงลับ , มรณภาพ , สวรรคต , สิ้นชีพิตักษัย
คำตรงข้าม: เกิด , กำเนิด
ตัวอย่างประโยค: บางอย่างดำรงอยู่ในโลกนาน บางอย่างดำรงอยู่ไม่กี่วันก็แตกดับ

ทวารประดับ n name of a ancient verse
คำอธิบาย: ชื่อโคลงโบราณ
หน่วยนับ: บท
ความหมายเหมือนกับ: สกัดแคร่
ตัวอย่างประโยค: ในวิชาภาษาไทย ครูสอนเรื่องโคลงทวารประดับ

บาร์ต่างระดับ n asymmetrical bar
คำอธิบาย: เครื่องกีฬาชนิดหนึ่งมีบาร์ให้จับ 2 บาร์ ซึ่งบาร์หนึ่งอยู่สูงกว่าอีกบาร์หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบเล่นบาร์ต่างระดับมากกว่าอุปกรณ์อื่นๆ

ระดับอาวุโส n senior
ตัวอย่างประโยค: เรามีศิลปินชั้นเยี่ยมในระดับอาวุโสหลายท่าน ซึ่งหลายคนได้ก้าวไปสู่ศิลปินระดับชาติที่เรียกว่า ศิลปินแห่งชาติ

ระดับสังคม n social level
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันสถานภาพของผู้หญิงสูงขึ้นทั้งในระดับครอบครัว และระดับสังคม

ระดับแนวหน้า n leading level
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญระดับแนวหน้านับแต่อดีตมาตราบเท่าปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต

ระดับทะเลปานกลาง n mean sea - level
ความหมายเหมือนกับ: ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล
ตัวอย่างประโยค: วันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 ซ.ม.

ระดับทะเล n sea level
คำอธิบาย: ความสูงของพื้นน้ำทะเลในขณะใดขณะหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่วัดระดับทะเลที่เกาะสีชัง

รถดับเพลิง n fire engine
หน่วยนับ: คัน
ตัวอย่างประโยค: เกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่ไม่มีรถดับเพลิงไปดับไฟเลยสักคันเดียว

ยกระดับ v improve
คำอธิบาย: ทำให้ระดับหรือมาตรฐานสูงขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ยกฐานะ , ยกสถานภาพ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น

ประดับประดา v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ , ตกแต่ง , เสริมแต่ง , แต่งแต้ม
ตัวอย่างประโยค: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว

ประดับ v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับประดา , ตกแต่ง , เสริมแต่ง , แต่งแต้ม
ตัวอย่างประโยค: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร

การศึกษาระดับสูง n advanced education
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวเรื่องการศึกษาระดับสูงขึ้น

การดับทุกข์ n end of the suffering
ความหมายเหมือนกับ: การสิ้นทุกข์ , การหมดทุกข์
ตัวอย่างประโยค: การดับทุกข์ส่วนตัวของฉัน คือ การไปพักผ่อนเงียบๆ คนเดียว

ตกอันดับ v be degraded
ตัวอย่างประโยค: ความสำคัญของเขาตกอันดับไปแล้วเมื่อเจ้านายชื่นชอบพนักงานคนใหม่

ตำรวจดับเพลิง n fire police
หน่วยนับ: คน

ทางต่างระดับ n grade separation

ทางยกระดับ n viaduct

ยาดับกลิ่น n deodorant
คำอธิบาย: ยาที่ใช้บรรเทาให้กลิ่นจางลงหรือหมดไป
ตัวอย่างประโยค: ยาดับกลิ่นและน้ำหอมต่างๆ เป็นสารเสริมที่เพิ่มเข้าไปในสบู่

ระดับชาติ n national level
ความหมายเหมือนกับ: ระดับประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ผลงานของเราได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติจนถึงระดับนานาชาติ

ระดับเสียง n volume level
คำอธิบาย: ความดังของเสียง
หน่วยนับ: เดซิเบล
ตัวอย่างประโยค: เครื่องพรินเตอร์เครื่องนี้มีระดับเสียงประมาณ 45 เดซิเบล

หูดับตับไหม้ adv extremely loud
คำอธิบาย: ลักษณะที่ดังมากจนกลบเสียงอื่น
ตัวอย่างประโยค: เสียงปืนกลดังหูดับตับไหม้ ทำให้หูอื้อไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

ลำดับ n step
คำอธิบาย: ตำแหน่งของสิ่งที่เรียงกัน
ตัวอย่างประโยค: เราแบ่งการทำงานในกลุ่มงานของเราเป็นลำดับขั้นตอน 4 ขั้น

ระดับ n class
หน่วยนับ: ระดับ
ความหมายเหมือนกับ: ชั้น
ตัวอย่างประโยค: ความสามารถของนักเรียนไทยอยู่ในระดับที่ดีมาก

ลำดับ n step
คำอธิบาย: ตำแหน่งของสิ่งที่เรียงกัน
ตัวอย่างประโยค: เราแบ่งการทำงานในกลุ่มงานของเราเป็นลำดับขั้นตอน 4 ขั้น

ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง n senior executive managing director

ระดับล่าง n lower level

อุณหภูมิระดับอัลตรา n UHT

สวนไม้ดอกไม้ประดับ n flower garden

ลำดับสูงสุด adj ultimate

จัดระดับ v rank
ความหมายเหมือนกับ: จัดชั้น , จัดเกรด

แนวระดับ n horizon
ความหมายเหมือนกับ: แนวราบ , แนวขนาน , แนวยาว
คำตรงข้าม: แนวตั้ง , แนวดิ่ง

แนวระดับ adj horizontal
ความหมายเหมือนกับ: แนวนอน , แนวขนาน , แนวยาว
คำตรงข้าม: แนวตั้ง , แนวดิ่ง

ภาษาในระดับสูง n high level language
คำตรงข้าม: ภาษาต่ำ , ภาษาในระดับต่ำ

ระดับประเทศ adj national

เครื่องประดับยนต์ n car accessory
ความหมายเหมือนกับ: อุปกรณ์ประดับยนต์

อุปกรณ์ประดับยนต์ n car accessory
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประดับยนต์

เรียงลำดับ v arrange

ระดับสูงสุด n peak
ความหมายเหมือนกับ: จุดสูงสุด , จุดสุดยอด

ลำดับวิธี n algorithm

ระดับต้น n preliminary
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก , เบื้องต้น , ช่วงต้น
คำตรงข้าม: ขั้นสุดท้าย

เครื่องประดับบ้าน n furniture
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องตกแต่งบ้าน

พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ v speak fluently
ความหมายเหมือนกับ: พูดคล่อง

พูดน้ำไหลไฟดับ v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: จ้อ , พูดพร่ำ , พูดพล่าม , พูดเป็นต่อยหอย

ดับ v listen
ความหมายเหมือนกับ: ฟัง , สดับตรับฟัง , สำเหนียก

ประดับธง v decorate with flags

ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล n mean sea - level

ลำดับแรก adj primary
ความหมายเหมือนกับ: ปฐม , ลำดับเบื้องต้น

ลำดับเบื้องต้น adj primary
ความหมายเหมือนกับ: ปฐม , ลำดับแรก

การประดับ n decoration
ความหมายเหมือนกับ: การตกแต่ง

ระดับสอง adj second class

การดับชีพ n death
ความหมายเหมือนกับ: ความตาย , การสิ้นใจ , การถึงแก่กรรม
คำตรงข้าม: การเกิด

การจัดลำดับ n arrangement
ความหมายเหมือนกับ: การจัด , การจัดเรียง

ระดับเดียวกัน v be straight
ความหมายเหมือนกับ: แนวเดียวกัน , แถวเดียวกัน ,

ลำดับที่สอง n second

ลำดับที่สาม n third

ลำดับที่สี่ n fourth

ลำดับที่หก n sixth

อันดับแรก adv first
ความหมายเหมือนกับ: อันดับหนึ่ง

อันดับหนึ่ง adv first
ความหมายเหมือนกับ: อันดับแรก

ระดับประเทศ n national level

ลำดับสูง-ต่ำ adv according to priority
ความหมายเหมือนกับ: ลดหลั่น , ลำดับ

เครื่องประดับตกแต่ง n ornament
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องตกแต่ง , เครื่องประดับ

การประดับ n adornment
ความหมายเหมือนกับ: การตกแต่ง

การประดับ n decoration
ความหมายเหมือนกับ: การตกแต่ง

การประดับ n embellishment
ความหมายเหมือนกับ: การตกแต่ง

ลำดับที่ n number
ความหมายเหมือนกับ: เลข , เลขลำดับค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top