ดังนี้

ภาษาอังกฤษ


adv as follows
คำอธิบาย: เช่นนี้
ความหมายเหมือนกับ: ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างประโยค: กิจวัตรประจำวันของเขามีดังนี้ ตื่นนอนตอน 3 โมงแล้วไปก็ออกกำลังกายแล้วค่อยออกไปทำงาน

คำที่มี "ดังนี้" ในคำ


เหตุดังนี้ conj therefore
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยเหตุนี้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top