ดัก

ภาษาอังกฤษ


v trap
คำอธิบาย: วางเครื่องดักสัตว์มีกับเป็นต้น เพื่อให้สัตว์เข้ามาติด
ความหมายเหมือนกับ: ดักจับ , ล่อ , วางกับดัก , ล่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: snare
ตัวอย่างประโยค: พ่อกำลังเตรียมตัวออกไปดักหนู
v block
ความหมายเหมือนกับ: สกัด , กัน , ขัดขวาง , กีดขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: hold back
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งท่าจะวิ่งแต่เขาดักหน้าเธอ