ดอก

ภาษาอังกฤษ


n decorative pattern
คำอธิบาย: ลวดลายที่เป็นดอกเป็นดวงตามผืนผ้าเป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: floral pattern
ตัวอย่างประโยค: คืนนี้เธอใส่ชุดนอนยาวลายดอกเล็กๆ ที่ข้าพเจ้าเคยชมว่าสวยเป็นพิเศษ
clas numerative noun for flowers
คำอธิบาย: ลักษณนามของสิ่งของบางอย่าง
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อดอกกุหลาบมาให้ฉัน 3 ดอก
n flower
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์ เรียกเต็มว่า ดอกไม้
หน่วยนับ: ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ดอกไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: blossom , bloom
ตัวอย่างประโยค: ดอกไม้กำลังออกดอกสะพรั่ง
n interest
คำอธิบาย: ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, เรียกเต็มว่า ดอกเบี้ย
ความหมายเหมือนกับ: ดอกเบี้ย
ตัวอย่างประโยค: เงินเดือนหักหนี้หักดอกแล้วเหลือหมื่นเศษนิดหน่อย
int unquestionable
คำอธิบาย: คำประกอบให้ได้ความชัดขึ้น เช่น ฉันดอก ไม่ใช่คนอื่น ทำไม่ได้ดอก, (ปาก) มักพูดว่า หรอก เช่น ไม่ไปหรอก
ความหมายเหมือนกับ: หรอก
คำที่เกี่ยวข้อง: certainly , at all
ตัวอย่างประโยค: สมัยก่อนนั้นไม่มีกองขยะให้ตะเข็บเข้าไปสิงสู่อยู่สักเท่าไรดอกนะครับ