ดวงใจ

ภาษาอังกฤษ


n heart
ความหมายเหมือนกับ: ดวงกมล , ดวงหทัย , หทัย , ฤทัย , กมล , ใจ
ตัวอย่างประโยค: หน้าตาคือหน้าต่างของดวงใจ
n dearest
คำอธิบาย: คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดวงตา , แก้วตาดวงใจ , ที่รัก , สุดที่รัก
คำที่เกี่ยวข้อง: sweetheart , beloved one , darling , heart
ตัวอย่างประโยค: ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่