ดวงตา

ภาษาอังกฤษ


n eye
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ตา , ดวงเนตร , นัยเนตร , นัยน์ตา
ตัวอย่างประโยค: ขอทานคนนี้น่าสงสาร เพราะดวงตาของเขาบอดสนิททั้ง 2 ดวง