ดก

ภาษาอังกฤษ


adv plentifully
คำอธิบาย: มาก, มากกว่าปกติ, (มักใช้แก่สิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ)
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมาย , อุดมสมบูรณ์ , บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: abundantly
ตัวอย่างประโยค: การเลือกพันธุ์หญ้า ควรเลือกหญ้าต้นเล็ก ใบดก เพื่อสะดวกต่อการผึ่งแดดไล่ความชื้น
adv plentifully
คำอธิบาย: มาก, มากกว่าปกติ, (มักใช้แก่สิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ)
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมาย , อุดมสมบูรณ์ , บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: abundantly
ตัวอย่างประโยค: มะม่วงต้นนี้ออกลูกดกทุกปี
adj plentiful
คำอธิบาย: มาก, มากกว่าปกติ, (มักใช้แก่สิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ)
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมาย , อุดมสมบูรณ์ , บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: fruitful , plentiful
ตัวอย่างประโยค: การเลือกพันธุ์หญ้า ควรเลือกหญ้าต้นเล็ก ใบดก เพื่อสะดวกต่อการผึ่งแดดไล่ความชื้น

คำที่มี "ดก" ในคำ


ดกดื่น adv plentifully
คำอธิบาย: มีอยู่ทั่วไป
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , ดาษดื่น , กลาดเกลื่อน , มากหลาย
คำตรงข้าม: บางตา
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้พวกประกอบมิจฉาชีพมีอยู่ดกดื่นในสังคมเมืองหลวง

ดก. clas decigram

ภาษีมรดก n death tax
คำอธิบาย: ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท

ชุดกันเปื้อน n apron
ความหมายเหมือนกับ: ผ้ากันเปื้อน
ตัวอย่างประโยค: การสวมชุดกันเปื้อนในเวลาทำงานช่วยให้เสื้อผ้าไม่สกปรกมาก

น่าหวาดกลัว adj scary
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว
ตัวอย่างประโยค: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย

ผิดกฎหมาย v be illegal
คำอธิบาย: ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้
คำตรงข้าม: ถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: กสท. ยืนยันว่าบริการอินเทอร์เน็ตฟรีของทศท. นั้นผิดกฎหมาย

กระแทกแดกดัน adv sarcastically
คำอธิบาย: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
ความหมายเหมือนกับ: เสียดสี , กระทบกระเทียบ , กระแนะกระแหน , กระแทกกระทั้น , ประชดประชัน
ตัวอย่างประโยค: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน

กระแทกแดกดัน adj sarcastic
คำอธิบาย: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน
ความหมายเหมือนกับ: เสียดสี , กระทบกระเทียบ , กระแนะกระแหน , กระแทกกระทั้น , ประชดประชัน
ตัวอย่างประโยค: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ

ตัดกำลัง v reduce one´s power
คำอธิบาย: ทำให้อ่อนกำลังลง, ทำให้ความสามารถด้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: ทอนกำลัง
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายทหารตัดกำลังผู้ก่อการร้ายโดยปิดทางลำเลียงส่งเสบียงอาหาร

ทอดกาย v stretch oneself on
คำอธิบาย: เอนตัวลงนอน

ปิดกั้น v obstruct
ความหมายเหมือนกับ: ห้าม , ขวาง , กีดกัน , ขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก

ขาดการติดต่อ v lose contact with
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ติดต่อ
คำตรงข้าม: มีการติดต่อ , ติดต่อ
ตัวอย่างประโยค: หลังจากมาทำงานที่กรุงเทพฯ เขาก็ขาดการติดต่อกับทางบ้านที่ต่างจังหวัด

ปิดกิจการ v close down
คำอธิบาย: หยุดทำการงานอย่างถาวร
ความหมายเหมือนกับ: เลิกกิจการ , ล้มเลิกกิจการ
คำตรงข้าม: เปิดกิจการ
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจบางแห่งต้องปิดกิจการเพราะสินค้าที่ผลิตออกมาขายไม่ได้

พัดกระหน่ำ v buffet (of wind)
คำอธิบาย: พัดอย่างหนัก
ตัวอย่างประโยค: พายุไต้ฝุ่น เคิร์ก พัดกระหน่ำเกาะคิวชูของญี่ปุ่นแล้ว

ดกลับ v withdraw
คำอธิบาย: สั้นเข้า, ย่นเข้า
คำตรงข้าม: ยืดออก
ตัวอย่างประโยค: พวกมาเฟียยื่นขวดเหล้าออกนอกหน้าต่าง แล้วหดกลับเข้ามากรอกลงคอตัวเอง

หยุดกึก v stop suddenly
คำอธิบาย: หยุดนิ่งในทันทีทันใด
ความหมายเหมือนกับ: หยุดนิ่ง
ตัวอย่างประโยค: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกัน ทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น

เกิดก่อนกำหนด v preborn
คำอธิบาย: กำเนิดขึ้นมาก่อนถึงระยะเวลาที่หมายไว้
ความหมายเหมือนกับ: คลอดก่อนกำหนด
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวคนแรกเกิดก่อนกำหนด 2 เดือนแต่ก็แข็งแรงดี

เครื่องบดกาแฟ n coffee grinder
คำอธิบาย: เครื่องสำหรับทำให้เมล็ดกาแฟแหลกแตกออกเป็นผง
หน่วยนับ: เครื่อง
ตัวอย่างประโยค: กองเกษตรวิศวกรรมได้ออกแบบสร้างเครื่องบดกาแฟเพื่อส่งเสริมให้มีการบดกาแฟผงจำหน่ายในระบบอุตสาหกรรม

สกัดกั้น v intercept
ความหมายเหมือนกับ: ขวาง , ขัดขวาง , กัน , ยับยั้ง

ธุรกิจขนาดกลาง n mid-sized business
ตัวอย่างประโยค: การทำสัญญากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเจ๊งกันเป็นแถว

ผิดกติกา v violate the rule
คำอธิบาย: ไม่ทำตามกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น
ตัวอย่างประโยค: คุณผิดกติกาก่อน ฝ่ายเราจึงตัดสิทธิ์คุณออก

จัดกลุ่ม v form into groups
คำอธิบาย: วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งประเภท , จัดหมู่ , แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ

มรดกทางวัฒนธรรม n cultural heritage
คำอธิบาย: สถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ

สันทัดกรณี adj skillful
คำอธิบาย: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี

ทอดกาย v be a gold-digger
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงบางคนยอมทอดกายให้ชายเชยชมเพียงเพื่อประโยชน์บางอย่าง

กรี๊ดกร๊าด adv shrilly
คำอธิบาย: เสียงร้องดัง
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ วิ่งเล่นส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดก่อนมารุมล้อมโต๊ะอันเพียบไปด้วยอาหารและขนม

รัดกุม adv concisely
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม

ฝ่ายจัดการ n management division
หน่วยนับ: ฝ่าย
ตัวอย่างประโยค: เราไม่สามารถจะสร้างระบบข้อมูลระดับสูงเพื่อนำมาใช้ในกลวิธีของฝ่ายจัดการได้ในเวลาสั้นๆ

ช่างบัดกรี n tinsmith
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญการบัดกรี
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ช่างบัดกรีกำลังเชื่อมข้อต่อทุกข้อให้ติดกัน

ทำผิดกฎหมาย v break the law
ความหมายเหมือนกับ: ละเมิดกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: แรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต

ม้าดีดกะโหลก n ill-mannered woman
คำอธิบาย: ผู้หญิงที่มีกิริยากระโดกกระเดก ลุกลน หรือไม่เรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: ผู้หญิงแก่น
ตัวอย่างประโยค: แม้แม่จะฝึกกิริยามารยาทเธอมากเพียงไร เธอก็ยังเป็นม้าดีดกะโหลกอยู่เช่นเดิม

หมดกะจิตกะใจ v lose all enthusiasm
ความหมายเหมือนกับ: หมดอาลัยตายอยาก
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่สามีตายจากไป เธอก็หมดกะจิตกะใจที่จะทำงาน

หมดกำลังใจ v dispirit
คำอธิบาย: ไม่มีแรง หรือความกระตือรือร้นที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ท้อแท้ , หดหู่ใจ , หมดหวัง , สิ้นหวัง
ตัวอย่างประโยค: คนเราถ้าหมดกำลังใจ ตรอมใจ ก็ตายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อโรครบกวน

หมดเวรหมดกรรม v end it all
คำอธิบาย: หลุดพ้นจากความยากลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: หมดเวร
ตัวอย่างประโยค: บางคนเลือกเอาวิธีฆ่าตัวตายเป็นทางออกในการแก้ปัญหา เพราะคิดว่า ตายไปแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันเสียที ไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งนั้น

ติดกับดัก v be caught in a trap
คำอธิบาย: เข้าไปข้องอยู่ในกับดักออกมาไม่ได้
ตัวอย่างประโยค: หนูติดกับดักที่วางไว้ในครัวหลายตัว

ติดกับดัก v be deceived
คำอธิบาย: หลงกลลวงหรืออุบายที่ล่อไว้อย่างจนมุมหรือหมดหนทาง
ความหมายเหมือนกับ: หลงกล
ตัวอย่างประโยค: ทั้ง 2 คนติดกับดักเจ้าพ่อจอมโหดอย่างไม่รู้ตัว

กลัดกระดุม v button up one´s coat
ความหมายเหมือนกับ: ติดกระดุม
ตัวอย่างประโยค: ขอทานสวมเสื้อสีคล้ำแถมยังกลัดกระดุมไม่ตรงรัง

การคาดการณ์ n prediction
คำอธิบาย: การวินิจฉัยเหตุการณ์ล่วงหน้า, การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: การคาดคะเน , การคาดหมาย
ตัวอย่างประโยค: มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2542 จะมีการเติบโตประมาณ 0-1%

คาดการณ์ล่วงหน้า v predict
คำอธิบาย: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด
ตัวอย่างประโยค: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ

รัดกุม v be circumspect
ความหมายเหมือนกับ: รอบคอบ , ละเอียด
ตัวอย่างประโยค: การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่รัดกุม ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ

ผู้รับมรดก n inheritor
คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย ตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรม
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับพินัยกรรม
ตัวอย่างประโยค: ญาติๆ ต่างก็ยืนยันว่าเป็นผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายกันทุกคน

กีดกัน v obstruct
คำอธิบาย: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก
ความหมายเหมือนกับ: กั้น , กัน , ห้ามปราม , กีดกั้น
ตัวอย่างประโยค: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์

กีดกั้น v hinder
คำอธิบาย: ขัดขวางไว้
ความหมายเหมือนกับ: ขวางกั้น , กั้น , กีดขวาง , กัน , ขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค: ความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้

เกียดกัน v prevent
คำอธิบาย: กันไม่ให้ทำโดยสะดวก
ความหมายเหมือนกับ: กัน , กั้น , กีดกั้น , กีดกัน
ตัวอย่างประโยค: ทหารสหรัฐจะคงอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางเป็นระยะยาวเพื่อเกียดกันอำนาจอิทธิพลโซเวียต

ขัดกัน v conflict
คำอธิบาย: ไม่ลงรอยกันหรือมีความเห็นกันไปคนละทาง
ความหมายเหมือนกับ: ทะเลาะ , ขัดแย้ง , ปะทะ , ไม่ลงรอย
คำตรงข้าม: เข้ากันได้
ตัวอย่างประโยค: เธอกับเขาขัดกันเป็นประจำ

ขาดการศึกษา v be uneducated
คำอธิบาย: ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนมาน้อย
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีการศึกษา , ไร้การศึกษา
คำตรงข้าม: มีการศึกษา
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนในชนบทยังขาดการศึกษาอยู่มาก

ขาดกัน v be separated
คำอธิบาย: เลิกหรือแยกออกจากกันเพราะไม่มีความสัมพันธ์หลงเหลืออยู่
ความหมายเหมือนกับ: เลิกรา , จบกัน , จบสิ้นกัน , เลิกกัน
ตัวอย่างประโยค: ฉันขอให้เราขาดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดกริช n name of a decorative pattern
คำอธิบาย: ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช
ความหมายเหมือนกับ: พดกริช
ตัวอย่างประโยค: เธอถักผ้าพันคอเป็นลายคดกริช

เข้มงวดกวดขัน v strict
คำอธิบาย: กวดขันหรือเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด
ความหมายเหมือนกับ: เข้มงวด
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้มงวดกวดขันกับการลักลอบนำตัวนักศึกษาออกนอกประเทศ

คาดการณ์ v anticipate
คำอธิบาย: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: เดา , คาดหมาย , คาดคะเน
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง

กระจัดกระจาย v scatter
คำอธิบาย: เรี่ยรายไป, แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: กระจัดพลัดพราย , ระส่ำระสาย , ขจัดพลัดพราก
คำตรงข้าม: เป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: ข้าวของและชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่า

ความหวาดกลัว n dread
คำอธิบาย: การสะดุ้งกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ความกลัว
ตัวอย่างประโยค: เขานั่งมองรุ่นพี่ตัวใหญ่บึกบึนที่ยืนขู่คำรามด้วยความหวาดกลัว

ความอดกลั้น n tolerance
คำอธิบาย: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ตัวอย่างประโยค: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา

หวาดกลัว v fear
คำอธิบาย: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย
ความหมายเหมือนกับ: กลัว
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย

สูดกลิ่น v smell
คำอธิบาย: ดมกลิ่นโดยหายใจลึก
ความหมายเหมือนกับ: ดม , ดมกลิ่น , ดอมดม , สูด , สูดดม
ตัวอย่างประโยค: หล่อนสูดกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานที่โชยมาเข้าจมูก

อวดกล้า v be brazen
คำอธิบาย: แสดงว่าตนนั้นกล้าหาญ
คำตรงข้าม: กลัว , ขลาดกลัว
ตัวอย่างประโยค: เขาอวดกล้ามากเกินไปเลยถูกหัวหน้าสั่งพักงาน

ดกลั้น v tolerate
คำอธิบาย: บังคับความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: อดทน , อดทนอดกลั้น
ตัวอย่างประโยค: ผมอดกลั้นไม่ให้โกรธทุกครั้งที่มีใครว่าผม

ปวดกบาล v have headache
คำอธิบาย: มีเรื่องกลุ้มใจ กังวลใจ
ความหมายเหมือนกับ: ปวดศีรษะ , ปวดหัว
ตัวอย่างประโยค: งานที่ทำอยู่นี่ก็ทำให้ฉันปวดกบาลพออยู่แล้ว อย่าให้ฉันต้องปวดหัวมากไปกว่านี้เลย

ปวดกะโหลก v have headache
คำอธิบาย: มีเรื่องกลุ้มใจ กังวลใจ
ความหมายเหมือนกับ: ปวดศีรษะ , ปวดหัว , ปวดกบาล
ตัวอย่างประโยค: สมนึกรู้สึกปวดกะโหลกทันทีเมื่อลูกชายเข้ามาบอกว่าเขาสอบตก

ปิดกล้อง v close
คำอธิบาย: เสร็จสิ้นการถ่ายภาพยนตร์ครั้งสุกท้ายของแต่ละเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่ละครสายใจปิดกล้อง ทางผู้จัดละครก็เปิดละครเรื่องที่ 2 ทันที

ปัดกวาด v dust
คำอธิบาย: ปัดและกวาดให้สะอาด
ตัวอย่างประโยค: ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ชาวบ้านเก็บปัดกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจดสำหรับต้อนรับปีใหม่

ดกริช n name of decorative pattern
คำอธิบาย: ชื่อลายชนิดหนึ่ง เป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช
ความหมายเหมือนกับ: คดกริช , ลายพดกริช
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ท่านนี้มีความรู้เรื่องลายไทยเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญในการวาดลายพดกริชเป็นพิเศษ

ภาคตัดกรวย n conic-section
คำอธิบาย: ระบบเส้นโค้ง ซึ่งกำหนดขึ้นโดยอัตราส่วนระหว่างระยะจากจุดบนเส้นโค้งไปยังจุดโฟกัสกับระยะ ตั้งฉากจากจุดนั้นไปยังเส้นไดเรกตริกซ์ อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าคงตัวเสมอ

เปิดกล้อง v begin to shoot
คำอธิบาย: เริ่มการถ่ายภาพยนตร์เป็นปฐมฤกษ์ของแต่ละเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายทำ
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดกล้องถ่ายทำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

เปิดกรุ v uncover a cache
ตัวอย่างประโยค: ดิฉันชอบพระสมเด็จเคยมีโอกาสได้ชมของจริงเยอะมากเพราะอาจารย์เปิดกรุออกมาให้เห็นๆ ชนิดว่าไม่หวง

มัสดก n summit
ความหมายเหมือนกับ: มัตถก , ยอด , ที่สุด

มัสดก n head
ความหมายเหมือนกับ: มัตถก , หัว , กระหม่อม ,

เปิดกรุ v uncover a cache
คำอธิบาย: นำทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้ภายในภาชนะ หรือสถานที่ต่างๆ ออกมาเปิดเผยให้เห็น
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์เคยเปิดกรุพระสมเด็จออกมาให้เห็นๆ ชนิดว่าไม่หวง ทำให้ดิฉันเคยเห็นพระสมเด็จของจริง

เปิดกล้อง v begin to shoot
คำอธิบาย: เริ่มการถ่ายภาพยนตร์เป็นปฐมฤกษ์ของแต่ละเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดกล้องถ่ายทำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม v royal to please
ความหมายเหมือนกับ: โปรดเกล้า , กรุณา
ตัวอย่างประโยค: พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีตามการกราบบังคมทูลของประธานรัฐสภา

ผลัดกัน v alternate
คำอธิบาย: เปลี่ยนแทนที่กัน
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนกัน , สลับกัน
ตัวอย่างประโยค: ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมผลัดกันออกมาพูดโจมตีบริษัท

มัสดก n summit
ความหมายเหมือนกับ: มัตถก , ยอด , ที่สุด

มัสดก n head
ความหมายเหมือนกับ: มัตถก , หัว , กระหม่อม

ละเมิดกฎหมาย v break the law
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่าฝืนกฎหมาย , ฝืนกฎหมาย , ล่วงล้ำกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: พวกที่มาชุมนุมละเมิดกฎหมาย ปีนรั้วปีนกำแพงเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

เลือดกำเดา n nosebleed
คำอธิบาย: เลือดที่ออกมาทางจมูก
ตัวอย่างประโยค: นักมวยฝ่ายแดงมีเลือดกำเดาออกทางจมูก

โอดกาเหว่า v lament
คำอธิบาย: ร้องไห้คร่ำครวญ
ความหมายเหมือนกับ: โอดครวญ , คร่ำครวญ

สำนักงานปลัดกระทรวง n Office of the Permanent Secretary

สุดกำลัง adv all-out
คำอธิบาย: อย่างสุดความพยายามหรือสุดความสามารถที่มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: เต็มที่ , เต็มกำลัง
ตัวอย่างประโยค: เขาวิ่งสุดกำลังเพื่อที่จะไปให้ถึงเส้นชัยตามที่ตั้งใจไว้ให้ได้

สุดกู่ adv too far
คำอธิบาย: อย่างไกลมาก, อยู่ตอนท้ายๆ
ตัวอย่างประโยค: บ้านที่เขาจะขายอยู่ไกลจากหน้าถนนสุดกู่ ใครจะดั้นด้นเข้าไปซื้อ

หมายกำหนดการ n program
คำอธิบาย: เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของพระราชพิธี ที่จะต้องอ้างพระบรมราชโองการ
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดการ , แผนการ
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง มีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดก v eat
คำอธิบาย: กิน, กินอย่างเกินขนาด, (ใช้ในลักษณะที่ถือว่าไม่สุภาพ), โดยปริยายใช้แทนกริยาอย่างอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ยัด , กิน , สวาปาม , ฟาด , เขมือบ
ตัวอย่างประโยค: ลูกเต้าไม่มีข้าวจะแดกยังเสือกเอาเงินไปซื้อเหล้า

ดก v ridicule
คำอธิบาย: พูดกระทบให้โกรธ โดยยกเอาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบขึ้นมาย้อนเปรียบเทียบ
ความหมายเหมือนกับ: กระทบกระเทียบ , แดกดัน , กระทบกระแทก , เหน็บแนม , ประชดประชัน , ถากถาง
ตัวอย่างประโยค: ฉันเคยแดกคำใส่มันเพราะความโมโห

ดกดัน v be sarcastic
ความหมายเหมือนกับ: ประชด , เสียดสี , กระทบกระแทก , แดกให้ , กระทบกระเทียบ , เหน็บแนม , ถากถาง , เยาะหยัน
ตัวอย่างประโยค: เขาจะตอบอย่างนี้หรือคล้ายกับอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อผมแดกดันเข้าให้

ดกดัน adv ironically
ความหมายเหมือนกับ: ประชด , เสียดสี , เจ็บแสบ , รุนแรง , เสียดแทง , กระแนะกระแหน , กระทบกระเทียบ , บาดใจ , ถากถาง
ตัวอย่างประโยค: เขายอยกผมอย่างแดกดัน

ดกแด้ n chrysalis
คำอธิบาย: ชื่อตัวอ่อนระยะสุดท้ายของแมลงหลายชนิดที่สร้างเปลือกแข็งหุ้มตัวเพื่อ ที่จะเจริญวัยเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัวเต็มวัย ระยะนี้จะเป็นระยะอยู่นิ่งกับที่และไม่กินอาหาร มีรูปร่างต่างกัน เช่น รูปไข่ รูปยาวรี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: แด็กแด้ , ดักแด้
ตัวอย่างประโยค: แมลงบางชนิดเติบโตจากแดกแด้

แดดกล้า n burning sun

ดกดก v totter
ความหมายเหมือนกับ: กระโดกกระเดก , โยกเยก , โอนไปโอนมา
ตัวอย่างประโยค: เด็กมันทำเมินคู้ตัวยืนขึ้นแล้ววิ่งส่ายก้นโดกเดกไปทางหลังบ้าน

ตัดกัน v contrast
คำอธิบาย: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน

ตัดกัน v intersect
คำอธิบาย: ตัดผ่านขวางกัน
ตัวอย่างประโยค: ถนนสองสายตัดกัน

ตัดกัน v intersect
คำอธิบาย: ตัดผ่านขวางกัน
ตัวอย่างประโยค: ถนนสองสายตัดกัน

ตัดกัน v contrast
คำอธิบาย: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน

กลัดกลุ้ม v be worried
คำอธิบาย: ขัดข้องกลุ้มอยู่ในอก
ความหมายเหมือนกับ: กลุ้ม , กลุ้มใจ
ตัวอย่างประโยค: เขากลัดกลุ้มกับปัญหาชีวิตมากจนเป็นโรคประสาท

ติดกัน adv next
คำอธิบาย: ที่อยู่ใกล้กัน, ที่อยู่เป็นลำดับต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้กัน , ชิด
คำตรงข้าม: ห่างกัน
ตัวอย่างประโยค: ฉันกับเพื่อนนั่งติดกันตลอด ไม่กล้าลุกไปไหนเพราะกลัวผี

ติดกัน v stick together
คำอธิบาย: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เกาะกัน
ตัวอย่างประโยค: มะม่วงกวนติดกันเป็นก้อน ต้องแยกกันก่อนเอาใส่ถุง

ติดกับ conj adjoin
คำอธิบาย: อยู่ชิดกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้กับ , ติด , ชิดกับ
คำตรงข้าม: ห่าง
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ติดกับ v trap
คำอธิบาย: อาการที่เข้าไปโดนกับดักแล้วกับดักปิดหรืองับทันที
ความหมายเหมือนกับ: ติดกับดัก , ติดบ่วง
ตัวอย่างประโยค: กระต่าย 2 ตัว ติดกับที่นายพรานวางไว้

ติดกัณฑ์เทศน์ v offer money to a Buddhist monk who give a sermon
คำอธิบาย: เอาเงินติดเทียนบูชากัณฑ์เทศน์, เอาเงินหรือสิ่งของบูชาธรรมเนื่องในการเทศน์
ความหมายเหมือนกับ: ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์
ตัวอย่างประโยค: คุณยายติดกัณฑ์เทศน์เป็นเงินหนึ่งร้อยบาท

ติดกระดุม v button up
คำอธิบาย: เย็บลูกกระดุมติดกับเสื้อผ้า, กลัดลูกกระดุม
ความหมายเหมือนกับ: กลัดกระดุม
คำตรงข้าม: ปลดลูกกระดุม
ตัวอย่างประโยค: ช่างติดกระดุมเสื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งเสื้อให้ลูกค้า

ตลอดกาล adv forever
คำอธิบาย: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดไป , นิรันดร , ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วกับชั่วกัลป์ , ชั่วกัลปวสาน
ตัวอย่างประโยค: ใครก็ตามถ้าลองได้ขึ้นชื่อว่านักเลงแล้ว ก็ต้องเป็นนักเลงไปตลอดกาล

ฉุดกระชาก v drag
ความหมายเหมือนกับ: กระชาก , ฉุด , ชัก , ลาก , ดึง
ตัวอย่างประโยค: เธอถูกฉุกกระชากลงสู่ข้างทาง

ทอดกฐิน v present robes to monks at the end of Buddhist Lent
คำอธิบาย: ทำพิธีถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์
ตัวอย่างประโยค: สมาชิกของสมาคมจะไปทอดกฐินที่วัดในจังหวัดอยุธยา

บัดกรี v solder
คำอธิบาย: เชื่อมหรือประสานโลหะให้ติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อม , ต่อ , ประสานรอย
ตัวอย่างประโยค: ช่างบัดกรีข้อต่อทุกข้อ

เบียดกรอ adv economically
คำอธิบาย: ใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย
ความหมายเหมือนกับ: ฝืดเคือง , กระเบียดกระเสียร
คำตรงข้าม: ฟุ่มเฟื่อย , สุรุ่ยสุร่าย

รับมรดก v inherit
ตัวอย่างประโยค: ระยะหลังหล่อนมีฐานะกระเตื้องขึ้น เพราะสามีได้รับมรดกจำนวนล้าน

ยอดการขาย n total sales
ตัวอย่างประโยค: เขาทำยอดการขายของรถยนต์ได้มากที่สุดในบรรดาพนักงานขายทั้งหมด

มรดก n heritage
คำอธิบาย: ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาท
ตัวอย่างประโยค: คุณยายยกมรดกทั้งหมดให้แก่ลูกสาวคนเล็ก

ชาดก n Jataka
คำอธิบาย: เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ชื่อนี้
ตัวอย่างประโยค: พระเวสสันดรชาดกเป็นชาดกซึ่งพุทธศาสนิกชนรู้จักกันเป็นอย่างดี

กรีดกราย adv swagger
คำอธิบาย: เยื้องกราย, เดินทอดแขน
ความหมายเหมือนกับ: นวยนาด , เยื้องกราย , ลอยชาย
ตัวอย่างประโยค: นางแบบเดินกรีดกรายพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า

กระอิดกระเอื้อน v be reluctant
คำอธิบาย: ไม่เต็มใจทำ
ความหมายเหมือนกับ: อิดเอื้อน , อิดออด

กระบิดกระบวน n trick
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเชิง
ตัวอย่างประโยค: เธอบอกว่า ได้ค่ะ โดยไม่ได้มีกระบิดกระบวนแต่อย่างใด

กระดกกระดนโด่ v has an ill manner
คำอธิบาย: ท่าทางเก้กังไม่เรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: กระโดกกระเดก , ไม่เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: เด็กสมัยนี้กระดกกระดนโด่ไม่สู้จะเรียบร้อยเลย

กระชดกระช้อย adj graceful
ความหมายเหมือนกับ: กระตุ้งกระติ้ง , ชดช้อย
ตัวอย่างประโยค: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย

กระเจิดกระเจิง v disperse
ความหมายเหมือนกับ: กระเจิง , เตลิด
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าจะกลับถึงบ้านแล้วแต่ความคิดมันยังกระเจิดกระเจิงด้วยเรื่องต่างๆ นาๆ

กระเบียดกระเสียร v economize
ความหมายเหมือนกับ: ประหยัด
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเขารู้จักกระเบียดกระเสียรก็จะช่วยลดปัญหาหนี้สินได้บ้าง

กระอิดกระเอื้อน v be reluctant to speak
คำอธิบาย: ไม่กล้าที่จะพูด, กล่าวไม่เต็มปาก
ความหมายเหมือนกับ: อิดเอื้อน
ตัวอย่างประโยค: เขามัวแต่กระอิดกระเอื้อนไม่พูดออกมาเสียที

กระฟัดกระเฟียด v move angrily
คำอธิบาย: อาการที่โกรธหรือแสร้งทำโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: กระแทกกระทั้น
ตัวอย่างประโยค: เขากระฟัดกระเฟียดออกจากห้องไปด้วยความโกรธ

กระเหม็ดกระแหม่ v economize
คำอธิบาย: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้
ความหมายเหมือนกับ: ประหยัด
คำตรงข้าม: ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค: การได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทำให้ผมต้องพากเพียรและกระเหม็ดกระแหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้

กระหืดกระหอบ v feel breathless
คำอธิบาย: มีอาการรีบร้อนอย่างเหนื่อยหอบ
ความหมายเหมือนกับ: หอบ
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่โรงแรมกระหืดกระหอบเข้ามาถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น

กระมิดกระเมี้ยน v be shy
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออยู่กับคนแปลกหน้าเธอมักจะอายกระมิดกระเมี้ยน

ดกริ่ง v ring a bell
ความหมายเหมือนกับ: กดออด
ตัวอย่างประโยค: ช่างไฟมากดกริ่งอยู่หน้าบ้าน

ก้นกระดก v get cocky
คำอธิบาย: ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ
ความหมายเหมือนกับ: ลืมตัว (เพราะถูกยอ)
ตัวอย่างประโยค: นิดแทบก้นกระดกหลังจากได้ฟังคำชมของคุณป้า

กรดกำมะถัน n sulfuric acid
ตัวอย่างประโยค: มลพิษทางอากาศอาจทำให้เด็กเกิดมาพิการได้เพราะก๊าซซึ่งมีกรดกำมะถัน และก๊าซอันตรายหลายชนิดในอากาศมีส่วนทำให้ทารกในครรภ์ผิดปกติได้

กรรมการผู้จัดการ n managing director
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: กรรมการผู้จัดการใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทุกคนช่วยกันลดค่าใช้จ่าย ของบริษัท โดยการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในระหว่างเวลา 8.30-17.30 เท่านั้น

กระจัดกระจาย v scatter
ความหมายเหมือนกับ: กระจัดพลัดพราย , ขจัดขจาย
ตัวอย่างประโยค: ชาวเลมีอยู่กระจัดกระจายไปตามเกาะแก่งและชายฝั่ง

กระเจิดกระเจิง v stray
ความหมายเหมือนกับ: กระเจิง , เตลิด
ตัวอย่างประโยค: น้ำป่าไหลท่วมมาจนคนกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง

กระดก v tilt
คำอธิบาย: ้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้น, เผยอขึ้นข้างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เผยอ
ตัวอย่างประโยค: แผ่นไม้ที่ใช้ทำสะพานตอกตะปูไม่แน่น จึงกระดกขึ้นมาเวลามีคนเหยียบ

กระดก v flap
คำอธิบาย: ทำให้ปลายยกสูงขึ้น
ตัวอย่างประโยค: เวลาพูดเสียง ร เราต้องกระดกลิ้นด้วย

กระโดกกระเดก v waver
ความหมายเหมือนกับ: โยกเยก , โอนไปโอนมา , โดกเดก
ตัวอย่างประโยค: การเดินทางโดยเรือนั้นกระโดกกระเดกตลอดทาง

กระโดกกระเดก v be stiff in manner
คำอธิบาย: มีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้ไม่เรียบร้อยกระโดกกระเดกเหลือเกิน

กระทำผิดกฎหมาย v break a law
คำอธิบาย: กระทำการที่กฎหมายห้ามและถือว่าเป็นความผิดซึ่งมีผลให้ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: กระทำผิด , กระทำความผิด
ตัวอย่างประโยค: ผู้ลักลอบขายยาบ้าถือว่ากระทำผิดกฎหมาย

กระปอดกระแปด adv grumblingly
คำอธิบาย: อาการที่บ่นปอดๆ แปดๆ, อาการที่บ่นร่ำไร
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำไร
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้แม่จะรู้สึกเป็นสุขแต่ก็ยังอดบ่นกระปอดกระแปดไม่ได้

กระยืดกระยาด adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: ยืดยาด , เนิบนาบ , ช้า
ตัวอย่างประโยค: อย่ามัวเดินกระยืดกระยาดอยู่เลยเดี๋ยวจะไม่ทันการ

กระวูดกระวาด adv hurriedly
ความหมายเหมือนกับ: กระวีกระวาด
คำตรงข้าม: เฉื่อยชา , อืดอาด
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินกระวูดกระวาดออกไปอย่างเร่งรีบ

กระเหม็ดกระเหมียด v economize
คำอธิบาย: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้
ความหมายเหมือนกับ: กระเหม็ดกระแหม่ , ประหยัด
คำตรงข้าม: ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นภรรยาผู้ไม่รู้จักกระเหม็ดกระเหมียดเสียบ้างเลย

กระออดกระแอด adv sickly
คำอธิบาย: อาการที่ป่วยอยู่บ่อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: ออดแอด
คำตรงข้าม: แข็งแรง
ตัวอย่างประโยค: เขาเจ็บกระออดกระแอดมาร่วมเดือนแล้ว

กรีดกราด adv shriekingly
คำอธิบาย: ร้องอย่างเสียงแหลมด้วยความตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: กรี๊ด
ตัวอย่างประโยค: หล่อนร้องกรีดกราดด้วยความตกใจ

กรีดกราด v shriek
คำอธิบาย: ร้องเสียงแหลม
ความหมายเหมือนกับ: กรี๊ดกร๊าด
ตัวอย่างประโยค: บางคนที่เคยถูกเลี้ยงดูแบบตามใจมากๆ ก็จะกรีดกราดร้องห่มร้องไห้เมื่อไม่ได้ดังใจ

กำหนดกฎเกณฑ์ n regulation
ความหมายเหมือนกับ: กฎเกณฑ์ , ข้อบังคับ , ข้อกำหนด
ตัวอย่างประโยค: การที่สังคมได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

กำหนดกฎเกณฑ์ v specify
ความหมายเหมือนกับ: ระบุ , ออกกฎ , บังคับ
ตัวอย่างประโยค: ภาษาที่มนุษย์ใช้นั้นมีวากยสัมพันธ์ซึ่งซับซ้อนจนไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนได้

กำหนดการ n schedule
คำอธิบาย: ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: ตาราง , รายการ , หมายกำหนดการ
ตัวอย่างประโยค: เลขานุการมีหน้าที่จัดทำกำหนดการเดินทางของเจ้านาย

การทอดกฐิน n ceremony of presenting yellow to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานในการทอดกฐินปีนี้

กองมรดก n estate
หน่วยนับ: กอง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นทายาทเศรษฐีมีกองมรดกนับพันล้าน

กะพรวดกะพราด adv thoughtlessly
ความหมายเหมือนกับ: พรวดพราด , ลุกลน , ลนลาน
ตัวอย่างประโยค: หล่อนวิ่งกะพรวดกะพราดเข้าไปในครัว

กัดกร่อน v erode
ความหมายเหมือนกับ: กัดเซาะ
ตัวอย่างประโยค: พิษของน้ำประสานทองสามารถกัดกร่อนโลหะได้

การกีดกัน n obstruction
ความหมายเหมือนกับ: การขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค: การกีดกันความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้ทั้งสองพร้อมใจกันจบชีวิต

การขัดกัน n confliction
ตัวอย่างประโยค: การขัดกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทำให้การทำงานไม่ราบรื่น

การดูดกลืน n absorption
ตัวอย่างประโยค: น้ำมีคุณสมบัติในการดูดกลืนได้ดี

เครื่องตัดกระดาษ n paper cutter
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ทางร้านกำลังอยากได้เครื่องตัดกระดาษขนาดใหญ่ไว้ใช้งาน

จนสุดกำลัง adv at the utmost of one´s strength
ความหมายเหมือนกับ: เต็มที่
ตัวอย่างประโยค: ในการแข่งขันครั้งนี้เขาได้พยายามจนสุดกำลังความสามารถแล้ว

จัดการ v manage
คำอธิบาย: ทำให้เป็นดังต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: จัดแจง , สั่งงาน , ควบคุมงาน
ตัวอย่างประโยค: คุณรออยู่นี่ก่อน เดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องเอกสารก่อนนะ

ดูดกลืน v absorb
ความหมายเหมือนกับ: ดูด , กลืน

ดกซ์โทรส n dextrose
ความหมายเหมือนกับ: กลูโคส

ผู้ละเมิดกฎหมาย n law-breaker
คำอธิบาย: ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หน่วยนับ: คน

หลอดกาแฟ n straw
หน่วยนับ: หลอด
ความหมายเหมือนกับ: หลอด
ตัวอย่างประโยค: มันคงจะหิวเลยเก็บเอาหลอดกาแฟมาหลอดหนึ่งจุ่มลงไปในน้ำ

อวัยวะหลอดกึ่งวง n semi-circular canal

ปลัดกระทรวง n permanent secretary
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ตัวอย่างประโยค: มีคำสั่งให้อธิบดีกรมสามัญศึกษาขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงแทนคนที่เกษียนไป

ผู้สันทัดกรณี n well-informed person
คำอธิบาย: ผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นดี
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และเป็นผู้สันทัดกรณี เพื่อตรวจสอบกระบวนการเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างรอบคอบ

สิ่งผิดกฎหมาย n contraband
ความหมายเหมือนกับ: ของผิดกฎหมาย

จุดกำเนิด n origin
หน่วยนับ: จุด
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตอ , ต้นกำเนิด , แหล่งกำเนิด , จุดเริ่มต้น
คำตรงข้าม: จุดจบ
ตัวอย่างประโยค: จุดกำเนิดของอารยธรรมทางวัตถุนั้น มาจากความคิดฝันและจินตนาการอันบริสุทธิ์ของมนุษย์

กะปริดกะปรอย adv tricklingly
ความหมายเหมือนกับ: กะปริบกะปรอย , ทีละน้อย
คำตรงข้าม: ทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค: ฝนตกกะปริดกะปรอย

เฉียดกราย v pass
ความหมายเหมือนกับ: เฉียด
ตัวอย่างประโยค: คุณล้ำไม่เคยเฉียดกรายมาดูบ้านหลังนั้นเลย นับแต่หันหลังไปจากคุณจุ๋ม

ปลัดกระทรวง n permanent secretary
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ตัวอย่างประโยค: มีคำสั่งให้อธิบดีกรมสามัญศึกษาขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงแทนคนที่เกษียนไป

ผู้สันทัดกรณี n well-informed person
คำอธิบาย: ผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นดี
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และเป็นผู้สันทัดกรณี เพื่อตรวจสอบกระบวนการเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างรอบคอบ

สิ่งผิดกฎหมาย n contraband
ความหมายเหมือนกับ: ของผิดกฎหมาย

กอดก่าย v hug
คำอธิบาย: โอบกอดด้วยวงแขน
ความหมายเหมือนกับ: ก่ายกอด , กอด
ตัวอย่างประโยค: ลูกลิงตัวเล็กๆ กอดก่ายอยู่บนหน้าอกของแม่ลิง

จุดกึ่งกลาง n middle point
คำอธิบาย: ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลาง
หน่วยนับ: จุด
ตัวอย่างประโยค: ผู้เล่นต้องวางแท่งยางไว้ที่จุดกึงกลางของหน้าอกแล้วเกร็งกล้ามเนื้อ

ผู้จัดการทั่วไป n general manager
ตัวอย่างประโยค: ผู้สนใจสามารถส่งข้อความถึงผู้จัดการทั่วไปสาขาพันธ์ทิพย์

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน n finance manager
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการมีมติให้เอาผิดกับผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด n marketing manager
ตัวอย่างประโยค: เขามีผู้จัดการฝ่ายการตลาดฝีมือดีที่ไม่ยอมเสียให้ใครไปง่ายๆ แน่

ผู้จัดการฝ่ายขาย n sales manager

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต n production control manager
ตัวอย่างประโยค: ทางบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิตที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ n quality control manager
ตัวอย่างประโยค: โรงงานต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบสูง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ n purchasing manager
ตัวอย่างประโยค: การพิจารณาการซื้อขายอยู่ที่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี n accounting manager

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล n personnel manager
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมักเอาใจผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นพิเศษเพราะมีผลต่อการประเมิน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต n manufacturing manager

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน n plant manager
ตัวอย่างประโยค: พ่อของเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงานมากว่า 10 ปี แต่เงินเดือนน้อยมาก

ผู้จัดการฝ่ายส่งออก n export manager
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการฝ่ายส่งออกจะคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการสั่งซื้อสินค้า

ผู้จัดการสาขา n branch manager
ตัวอย่างประโยค: ร้านสะดวกซื้อจะมีผู้จัดการสาขาอยู่ประจำทุกร้าน

มรดกแห่งสังคม n social heritage
ตัวอย่างประโยค: ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเป็นมรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมจะต้องรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม

เปิดกว้าง v adopt

หมดกระเป๋า v lose all one´s money
ความหมายเหมือนกับ: เกลี้ยงกระเป๋า , หมดเงิน

ประสาทแดก v be nervous

ผู้จัดการ n manager

คลอดก่อนกำหนด v preborn

ผู้ใดก็ตาม pron whoever
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ว่าใคร

การจัดการ n administration
ความหมายเหมือนกับ: การปกครอง , การดำเนินการ

ขัดกับ v contrary to
ความหมายเหมือนกับ: ตรงข้าม

สาดกระสุน v rake
ความหมายเหมือนกับ: ยิงกระหน่ำ , รัวกระสุน

ยึดกุม v occupy
ความหมายเหมือนกับ: ครอบครอง , ครอง , กุม , ถือครอง

หมดกังวล v be relieved
ความหมายเหมือนกับ: เบาใจ , โล่งอก
คำตรงข้าม: หนักใจ , หนักอกหนักใจ

หมดกังวล v be relieved
ความหมายเหมือนกับ: โล่งใจ , เบาใจ
คำตรงข้าม: หนักอก , หนักใจ , หนักอกหนักใจ

หมดกังวล adv relievedly
ความหมายเหมือนกับ: โล่งใจ , เบาใจ
คำตรงข้าม: หนักอก , หนักใจ , หนักอกหนักใจ

จุดกลาง n center
ความหมายเหมือนกับ: จุดศูนย์กลาง , ใจกลาง , ศูนย์กลาง

ไม่รัดกุม v be careless
ความหมายเหมือนกับ: สะเพร่า , ไม่ถ้วนถี่ , ไม่รอบคอบ
คำตรงข้าม: ถ้วนถี่ , รัดกุม

ไม่รัดกุม adv carelessly
ความหมายเหมือนกับ: สะเพร่า , ไม่ถ้วนถี่ , ไม่รอบคอบ
คำตรงข้าม: ถ้วนถี่ , รัดกุม

เปิดกิจการ v start
คำตรงข้าม: ปิดกิจการ , ล้มเลิกกิจการ , เลิกกิจการ

หมดกระเป๋า v become bankrupt
ความหมายเหมือนกับ: หมดตูด , หมดพก , หมดเนื้อหมดตัว , สิ้นเนื้อประดาตัว , ล้มละลาย

พูดกระโชกโฮกฮาก v shout
ความหมายเหมือนกับ: กระแทกเสียง

ผู้จัดการ n boss
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บัญชา

ผู้ทำผิดกฎหมาย n violator

คอดกิ่ว adj compressed
ความหมายเหมือนกับ: คอด

ขี้ทูดกุดถัง n leprosy
ความหมายเหมือนกับ: โรคเรื้อน

การหมดกิเลส n extrication
ความหมายเหมือนกับ: การหลุด , การเป็นอิสระ

ความไม่รัดกุม n recklessness
ความหมายเหมือนกับ: ความสะเพร่า , ความไม่รอบคอบ
คำตรงข้าม: ความรอบคอบ

อดทนอดกลั้น v tolerate
ความหมายเหมือนกับ: อดทน

ปลาแดก n pickled fish

ลายพดกริช n name of decorative pattern
ความหมายเหมือนกับ: คดกริช

เปิดกิจการ v open
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มกิจการ , ตั้งต้น , เริ่มต้น

จุดกำหนด n target
ความหมายเหมือนกับ: เป้า , จุดเล็ง

จุดกำหนด n target
ความหมายเหมือนกับ: จุดเล็ง , เป้านิ่ง

หมดกำลัง v tired
ความหมายเหมือนกับ: หมดแรง

จุดกำหนด n target
ความหมายเหมือนกับ: จุดเล็ง

จุดกำหนด n target
ความหมายเหมือนกับ: เป้า , จุดเล็ง

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ v be kind enough to
ความหมายเหมือนกับ: กรุณา

เครื่องกีดกั้น n balustrade
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องกั้น

ผู้กระทำผิดกฎหมาย n criminal
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ร้าย

ดีดกลับ v bounce
ความหมายเหมือนกับ: กระดอน , กระเด้ง , ตีกลับ , สะท้อน

ดกให้ v be sarcastic
ความหมายเหมือนกับ: ประชด , เสียดสี , กระทบกระแทก , กระทบกระเทียบ , เหน็บแนม , ถากถาง , เยาะหยัน

ติดกัญชา v be addicted to drugs
ความหมายเหมือนกับ: ติดยาเสพย์ติด , ติดฝิ่น , ติดเฮโรอีน

ชิดกับ conj adjoin
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้กับ , ติด
คำตรงข้าม: ห่าง

ตระดก adv alarmingly
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตระหนกตกใจ , สะทก

ตระดก v be alarmed
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตระหนกตกใจ , สะทก

ดกัน v meet
ความหมายเหมือนกับ: พบ , บรรจบ , ติดกัน

หยุดก่อน adv for a moment
ความหมายเหมือนกับ: เดี๋ยวก่อน , ช้าก่อน , คอยก่อน , เดี๋ยวเดียว , รอก่อน

แนบชิดกัน v dovetail
ความหมายเหมือนกับ: ทาบกัน , ประสาน , ยึด , ติด

สายรัดกูบ n strap binding the howdah
ความหมายเหมือนกับ: กระพัด

เวสสันดรชาดก n story of Gautama Buddha as Vessantara

ไม้กระดก n seesaw board

จังหวัดกระบี่ n Krabi

จังหวัดกาฬสินธุ์ n Kalasin

จังหวัดกำแพงเพชร n Kamphaeng Phet

การจัดการการศึกษา n education administration

การจัดการงานบุคคล n personnel management

จังหวัดกาญจนบุรี n Kanchanaburi

การจัดการเงิน n finance

การสูดกลิ่น n sniffing
ความหมายเหมือนกับ: การสูด

ประชิดติดกัน adv near
ความหมายเหมือนกับ: จรดกัน , ติดกัน , เคียง , ใกล้

จรดกัน adv near
ความหมายเหมือนกับ: ประชิดติดกัน , ติดกัน , เคียง , ใกล้

คลาดกัน v miss

เบียดเสียดกัน adj crowded
ความหมายเหมือนกับ: ยัดเยียดกัน , แน่นกัน , อัดแอ , แจจัน

ยัดเยียดกัน adj crowded
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียดกัน , แน่นกัน , อัดแอ , แจจัน

เครื่องกลัดกัน n button
ความหมายเหมือนกับ: กระดุม , ลูกดุม , ลูกกระดุม

เมื่อใดก็ตาม adv when
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งใดก็ตาม

ครั้งใดก็ตาม adv when
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อใดก็ตาม

ไม่รัดกุม adv slack
ความหมายเหมือนกับ: หย่อนยาน

ขาดกระจาย v be tattered
ความหมายเหมือนกับ: คลายตัว , ฉีก , ขาดไม่มีชิ้นดี

ของผิดกฎหมาย n contraband

ความเข้มงวดกวดขัน n strictness
ความหมายเหมือนกับ: ความเคร่งครัด
คำตรงข้าม: การปล่อยปละละเลย , ความเพิกเฉย

ของผิดกฎหมาย n contraband goods
คำตรงข้าม: ของถูกกฎหมาย

ของผิดกฎหมาย n smuggled goods
คำตรงข้าม: ของถูกกฎหมาย

ความกระเหม็ดกระแหม่ n saving
ความหมายเหมือนกับ: ความมัธยัสถ์ , ความตระหนี่
คำตรงข้าม: ความสุรุ่ยสุร่าย , ความฟุ่มเฟือย

ของผิดกฎหมาย n contraband

การกระจัดกระจาย n disintegration
คำตรงข้าม: การรวมกลุ่ม , การรวมตัว

ผู้ใดก็ได้ pron whoeverค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top