ณ เวลานี้

ภาษาอังกฤษ


n at this time
ความหมายเหมือนกับ: ตอนนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: now , meanwhile
คำตรงข้าม: ในเวลานั้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top