ณ เวลานี้

ภาษาอังกฤษ


n at this time
ความหมายเหมือนกับ: ตอนนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: now , meanwhile
คำตรงข้าม: ในเวลานั้น