ณ เวลานั้น

ภาษาอังกฤษ


n at that time
คำตรงข้าม: ในเวลานี้