ณรงค์

ภาษาอังกฤษ


n campaign
ความหมายเหมือนกับ: การรบ , การต่อสู้
ตัวอย่างประโยค: การณรงค์เลือกตั้งเซ็งไป เพราะมีข่าวสงคราม
v fight
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้ , ชิงชัย
ตัวอย่างประโยค: เรื่องที่เขาณรงค์ให้ปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นนั้น ผมไม่ได้สนใจหรอกครับ
v fight
ความหมายเหมือนกับ: รณรงค์
ตัวอย่างประโยค: เรื่องที่เขาณรงค์ให้ปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นนั้น ผมไม่ได้สนใจหรอกครับ