ภาษาอังกฤษ


prep at
คำอธิบาย: คำบ่งเวลาหรือสถานที่ว่า ตรงนั้นตรงนี้, ถ้าใช้นำหน้าสกุล หมายความว่า แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่ , ใน , ในที่ , แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ดินแดนไกลโพ้น มีเรื่องเล่าต่างๆ สืบทอดกันมามากมายหลายเรื่อง
prep at
คำอธิบาย: คำบ่งเวลาหรือสถานที่ว่า ตรงนั้นตรงนี้, ถ้าใช้นำหน้าสกุล หมายความว่า แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่ , ใน , ในที่ , แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ดินแดนไกลโพ้น มีเรื่องเล่าต่างๆ สืบทอดกันมามากมายหลายเรื่อง