ฑราวิท

ภาษาอังกฤษ


n Tamil
ความหมายเหมือนกับ: ทมิฬ , มิลักขู , มิลักข
คำที่เกี่ยวข้อง: Dravidian , outcaste
n Tamil
ความหมายเหมือนกับ: ทมิฬ , มิลักขู , มิลักข
คำที่เกี่ยวข้อง: Dravidian , outcaste