ฐานเท้าสิงห์

ภาษาอังกฤษ


n lion shaped pedestal
คำอธิบาย: ฐานรูปสิงห์แบก
หน่วยนับ: ฐาน
ความหมายเหมือนกับ: ฐานสิงห์
ตัวอย่างประโยค: เตียงนอนของพ่อมีฐานเท้าสิงห์