ฐานันดรศักดิ์

ภาษาอังกฤษ


n rank of nobility
คำอธิบาย: ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: ยศ , บรรดาศักดิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: title
ตัวอย่างประโยค: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลีได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อทำการสมรสกับผู้มิได้มีศักดิ์เป็นเจ้า