ฐานันดรที่สี่

ภาษาอังกฤษ


n fourth estate
คำอธิบาย: คำเรียกผู้มีอาชีพในการทำหนังสือพิมพ์ ทำข่าว
ตัวอย่างประโยค: นักหนังสือพิมพ์ถือตัวว่าเป็นฐานันดรที่สี่ เป็นคนที่มีเกียรติและปรารถนาจะทำงานอย่างอิสระ