ฐานราก

ภาษาอังกฤษ


n foundation
คำอธิบาย: โครงสร้างใต้ดิน ทำหน้าที่รับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบนของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: โครงสร้างรองรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: base , groundwork
ตัวอย่างประโยค: อาคารนี้มีฐานรากมั่นคงมาก