ฐานปัทม์

ภาษาอังกฤษ


n lotus-flower-shaped pedestal for a Buddhist image
คำอธิบาย: ฐานกลีบบัวสำหรับตั้งพระพุทธรูป เป็นรูปกลีบบัวคว่ำ บัวหงาย
หน่วยนับ: ฐาน
ตัวอย่างประโยค: ฐานปัทม์ของปราสาทเขมร ได้แปรเปลี่ยนเป็นฐานบัวลูกแก้ว ซึ่งตั้งบนฐานเขียง