ฐานทัพเรือ

ภาษาอังกฤษ


n naval base
หน่วยนับ: ฐาน, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินญี่ปุ่นเข้าถล่มฐานทัพเรืออเมริกา ที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์