ฐานทัพอากาศ

ภาษาอังกฤษ


n air base
คำอธิบาย: สถานที่ตั้งของหน่วยงานของกองทัพอากาศ
หน่วยนับ: ฐาน, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินของกองบินไทย ได้ร่อนลงเป็นปฐมฤกษ์เปิดสนามบินดอนเมือง อันเป็นฐานทัพอากาศ