ฐานทัพ

ภาษาอังกฤษ


n military base
คำอธิบาย: ที่ตั้งกองทัพ
หน่วยนับ: ฐาน, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: อเมริกาตัดสินใจถอนฐานทัพออกจากฟิลิปปินส์

คำที่มี "ฐานทัพ" ในคำ


ฐานทัพเรือ n naval base
หน่วยนับ: ฐาน, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินญี่ปุ่นเข้าถล่มฐานทัพเรืออเมริกา ที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์

ฐานทัพอากาศ n air base
คำอธิบาย: สถานที่ตั้งของหน่วยงานของกองทัพอากาศ
หน่วยนับ: ฐาน, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินของกองบินไทย ได้ร่อนลงเป็นปฐมฤกษ์เปิดสนามบินดอนเมือง อันเป็นฐานทัพอากาศค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top