ฐานทัพ

ภาษาอังกฤษ


n military base
คำอธิบาย: ที่ตั้งกองทัพ
หน่วยนับ: ฐาน, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: อเมริกาตัดสินใจถอนฐานทัพออกจากฟิลิปปินส์