ฐานข้อมูล

ภาษาอังกฤษ


n database
ตัวอย่างประโยค: ฐานข้อมูลที่มีการเก็บคุณสมบัติของวัสดุ มักจำกัดเฉพาะกับโลหะ พลาสติก หรือกระเบื้อง