ฐานกลีบบัว

ภาษาอังกฤษ


n lotus flower shaped base